KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:44
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 84.666 147.304 46.602 84.409
Satışların Maliyeti
24 -85.245 -54.322 -51.431 -28.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-579 92.982 -4.829 55.900
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 12 104 10 3
Kambiyo Gelirleri
25 12 5 10 3
Faiz Gelirleri
0 83 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 16 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 -1 0 -1
Kambiyo Giderleri
0 -1 0 -1
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 103 10 2
BRÜT KAR (ZARAR)
-567 93.085 -4.819 55.902
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.675 -4.414 -4.260 -2.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 16.001 6.231 9.565 2.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.110 -1.034 -798 -36
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.649 93.868 -312 55.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 5.935 24.284 2.535 22.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.584 118.152 2.223 77.620
Finansman Giderleri
30 -13.587 -6.408 -7.198 -3.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.003 111.744 -4.975 74.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
857 9.314 611 2.858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 1.445 10.102 807 2.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -588 -788 -196 49
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.146 121.058 -4.364 76.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.146 121.058 -4.364 76.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.146 121.058 -4.364 76.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,01400000 0,80700000 -0,02900000 0,51200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
365.953 19.516
Dönem Karı (Zararı)
-2.146 121.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.146 121.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-159.681 -47.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 30.779 21.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161 777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 161 793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.436 4.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.151 -1.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.587 6.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-191.200 -65.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-857 -9.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
527.872 -47.648
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
126.558 -115.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.752 -138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.411 -274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.341 136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-9 -4
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -340 -760
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -8.175 -1.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.743 10.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.731 10.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
38 17
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.217 21
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
380 21
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.837 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-681 709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.455 60.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
392.488 64.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.967 -4.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.045 25.660
Alınan Faiz
14.884 2.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.049 -261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.927 -8.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.511 -14.508
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.446 -38.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.446 -38.792
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5.935 24.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.170 21.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
302.131 49.984
Kredilerden Nakit Girişleri
302.131 49.984
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.914 -22.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-345.914 -22.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-820 -370
Ödenen Faiz
-12.567 -6.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
264.272 26.308
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.465 3.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.737 29.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
436.464 312.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 705.201 341.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 785.403 494.272
Finansal Yatırımlar
12.750 139.308
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.750 139.308
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 12.750 139.308
Ticari Alacaklar
7.1 5.131 379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.790 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.341 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 41 32
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 41 32
Diğer Alacaklar
182 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182 0
Stoklar
10 2.792 2.452
Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.107 3.932
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.107 3.932
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 66 72
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.819 1.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.819 1.951
ARA TOPLAM
820.291 642.398
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
820.367 642.474
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.655 1.655
Maddi Duran Varlıklar
14 1.084.934 760.441
Taşıtlar
14 827.604 599.124
Mobilya ve Demirbaşlar
14 206 187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
257.124 161.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.760 2.452
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 36 42
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 36 42
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 259 804
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.088.649 765.399
TOPLAM VARLIKLAR
1.909.016 1.407.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 77.973 56.396
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 77.973 56.396
Banka Kredileri
17.2 77.973 56.396
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.561 40.425
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.033 924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.033 924
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.528 39.501
Banka Kredileri
17.2 59.155 39.155
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
373 346
Ticari Borçlar
7.2 21.292 4.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
68 56
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.224 4.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 157 119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 157 119
Diğer Borçlar
9 4.688 471
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
505 125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.183 346
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 6.036 6.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 6.036 6.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 10.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 457 567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 457 567
ARA TOPLAM
171.164 119.399
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.164 119.399
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.567 240.542
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 97 643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
97 643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
301.470 239.899
Banka Kredileri
17.2 301.099 239.338
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
371 561
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 727 2.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 727 2.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.294 242.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
473.458 362.231
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.435.558 1.045.642
Ödenmiş Sermaye
23.1 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 9.175 9.175
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.4 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.5 -172 -445
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.5 -172 -445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.5 -172 -445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 949.434 557.136
Yabancı Para Çevrim Farkları
949.434 557.136
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 27.145 23.281
Yasal Yedekler
27.145 23.281
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 290.218 80.409
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.146 214.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.435.558 1.045.642
TOPLAM KAYNAKLAR
1.909.016 1.407.873


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -24 328.761 20.388 -55.790 139.246 603.660 603.660
Transferler
24 3.023 136.199 -139.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 137.778 121.058 258.774 258.774
Dönem Karı (Zararı)
121.058 121.058 121.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 137.778 137.716 137.716
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -65 -65
Dönem Sonu Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -62 466.539 23.346 80.409 121.058 862.369 862.369
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -445 557.136 23.281 80.409 214.182 1.045.642 1.045.642
Transferler
445 3.928 209.809 -214.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172 392.298 -2.146 389.980 389.980
Dönem Karı (Zararı)
-2.146 -2.146 -2.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172 392.298 392.126 392.126
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-64 -64 -64
Dönem Sonu Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -172 949.434 27.145 290.218 -2.146 1.435.558 1.435.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.146 121.058 -4.364 76.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172 -62 0 8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-172 -62 0 8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
392.298 137.778 370.585 86.392
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
392.298 137.778 370.585 86.392
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.6 392.298 137.778 370.585 86.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.126 137.716 370.585 86.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.980 258.774 366.221 163.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
389.980 258.774 366.221 163.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187821


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,46% Hacim : 30.288 Mio.TL Son veri saati : 11:32
Düşük 8.047 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9346 Değişim: 0,18%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9405
Açılış: 28,8819
31,2019 Değişim: -0,04%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.889,05 Değişim: 0,76%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.