KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 19:41
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 109.841 28.161 51.482 12.558
Satışların Maliyeti
24 -41.817 -34.173 -14.672 -12.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.024 -6.012 36.810 -55
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 5 1 1
Kambiyo Gelirleri
25 3 4 1 2
Faiz Gelirleri
25 0 1 0 -1
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 1 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-576 -1.024 42 -569
Kambiyo Giderleri
25 -1 0 -1 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -575 -1.024 43 -569
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-572 -1.019 43 -568
BRÜT KAR (ZARAR)
67.452 -7.031 36.853 -623
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.530 -4.361 -1.531 -2.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 9.797 3.530 5.949 1.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.830 -144 -2.198 -15
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.889 -8.006 39.073 -832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 793 0 595 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.682 -8.006 39.668 -832
Finansman Giderleri
30 -7.281 -9.725 -4.961 -1.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.401 -17.731 34.707 -2.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
165 1.293 12 147
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 25 1.138 1 1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 140 155 11 146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.566 -16.438 34.719 -1.896
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.566 -16.438 34.719 -1.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.566 -16.438 34.719 -1.896
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,45400000 -0,32500000 0,24800000 -0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.370 utabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.664 -25.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 17.446 16.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
187 398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
188 398
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.740 3.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-541 -107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.281 3.959
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.544 -44.975
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-165 -1.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.217 53.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.236 965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-445 -32
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.681 997
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2 -4
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7 -73
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -73
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -32 -80
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.915 -865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
367 467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
361 465
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
10 13
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
949 11
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
264 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
685 11
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
469 -243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.142 52.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.903 51.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.239 1.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.447 10.841
Alınan Faiz
789 86
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33 -540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.833 -2.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.622 -355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
595 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
595 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.415 -354
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.415 -354
Alınan Temettüler
198 -1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.610 3.051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.847 12.552
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
619.814 62.298
Kredilerden Nakit Girişleri
619.814 62.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-555.892 -67.383
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-555.892 -67.383
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-458 -451
Ödenen Faiz
-7.701 -3.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.358 10.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.290 653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.648 11.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.910 3.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2(o) 233.558 15.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 233.806 11.923
Ticari Alacaklar
1.973 4.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 695 250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.278 3.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 16 14
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 16 14
Diğer Alacaklar
9 49 42
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 49 42
Stoklar
10 589 557
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.596 681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.596 681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 19 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.218 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.218 1.045
ARA TOPLAM
240.266 18.471
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.342 18.547
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.655 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 344.298 272.564
Taşıtlar
312.063 272.402
Mobilya ve Demirbaşlar
134 162
Yapılmakta Olan Yatırımlar
32.101 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.173 482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 38 95
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.191 1.041
Diğer Duran Varlıklar
5 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
348.360 275.639
TOPLAM VARLIKLAR
588.702 294.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 44.496 97.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 44.496 95.652
Banka Kredileri
17.2 44.496 95.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.553
Banka Kredileri
0 1.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.310 9.897
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
310 406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310 406
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.000 9.491
Banka Kredileri
17.2 27.879 9.353
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
121 138
Ticari Borçlar
7 504 137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 481 120
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 62 52
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 62 52
Diğer Borçlar
9 1.157 208
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2 264 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 893 208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 2.011 1.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.011 1.542
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 180 213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 180 213
ARA TOPLAM
76.720 111.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.720 111.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borç 9.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
783 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
783 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.803 9.305
Banka Kredileri
17.2 135.745 9.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58 56
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 947 733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 947 733
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.533 10.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.253 121.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.449 173.051
Ödenmiş Sermaye
23.1 150.000 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 9.218 9.189
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.4 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.5 -40 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 175.752 135.728
Yabancı Para Çevrim Farkları
175.752 135.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 19.839 19.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 -55.790 -38.302
Net Dönem Karı veya Zararı
63.566 -17.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.449 173.051
TOPLAM KAYNAKLAR
588.702 294.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
347 -6.092 5.745 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 48.520 -71 -16.438 32.066 32.066
Dönem Karı (Zararı)
-16.438 -16.438 -16.438
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55 48.520 -71 48.504 48.504
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.223 9.329 12.552 12.552
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -16 147.057 19.505 -38.302 -16.438 185.080 185.080
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 334 -17.135 17.135 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40 40.024 -353 63.566 103.550 103.550
Dönem Karı (Zararı)
63.566 63.566 63.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40 40.024 -353 39.984 39.984
Sermaye Arttırımı
97.819 97.819 97.819
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 29 29
Dönem Sonu Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.218 -12.181 -40 175.752 19.839 -55.790 63.566 374.449 374.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.566 -16.438 34.719 -1.896
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40 -16 -18 -10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40 -16 -18 -10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.024 48.520 5.848 23.227
Yabancı Para Çevrim Farkları
40.024 48.520 5.848 23.227
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 40.024 48.520 5.848 23.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.984 48.504 5.830 23.217
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.550 32.066 40.549 21.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
103.550 32.066 40.549 21.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976589


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.