KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:52
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 15.603 17.243 7.381 9.070
Satışların Maliyeti
24 -20.911 -16.820 -11.626 -8.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.308 423 -4.245 186
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 1 3 0
Kambiyo Gelirleri
25 2 1 1 0
Faiz Gelirleri
25 2 0 2 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-455 -233 -197 -88
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -455 -233 -197 -88
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-451 -232 -194 -88
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.759 191 -4.439 98
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.982 -2.701 -1.480 -1.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.696 6.399 915 2.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -129 -1.030 -55 -882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.174 2.859 -5.059 350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.174 2.859 -5.059 350
Finansman Giderleri
30 -8.514 -7.666 -3.971 -2.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.688 -4.807 -9.030 -2.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.146 298 441 215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 1.137 1.048 476 220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 9 -750 -35 -5
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.542 -4.509 -8.589 -2.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.542 -4.509 -8.589 -2.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.542 -4.509 -8.589 -2.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,29200000 -0,09200000 -0,17000000 -0,04800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.819 9.839
Dönem Karı (Zararı)
-14.542 -4.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.542 -4.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.862 11.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 9.472 6.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
250 288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250 288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.697 3.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51 -714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.748 3.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.135 1.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.146 -298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.558 2.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155 -2.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
69 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.086 -2.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2 15
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-803 -7
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-803 -7
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -40 -169
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.026 -267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
610 1.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
606 1.351
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 32
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 32
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-322 -291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.970 4.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.216 -15.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
754 19.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.154 9.952
Alınan Faiz
43 745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-540 -179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.838 -679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-334 -6.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-334 -6.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -332 -6.375
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -2 -93
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.814 -56.676
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.552 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.350 0
Kredilerden Nakit Girişleri
37.350 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.990 -51.672
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.990 -51.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303 -223
Ödenen Faiz
-2.795 -4.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.299 -53.305
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
42 4.135
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.341 -49.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.573 76.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(p) 9.914 27.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.637 5.063
Ticari Alacaklar
7 1.162 2.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 1.162 2.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 13 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 13 11
Diğer Alacaklar
9 966 232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 161 230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 805 2
Stoklar
10 704 664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.470 444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.470 444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 7 195
Diğer Dönen Varlıklar
22 973 896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 973 896
ARA TOPLAM
16.932 9.753
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.008 9.829
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.457 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 262.489 235.620
Taşıtlar
262.338 235.486
Mobilya ve Demirbaşlar
151 134
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 702 926
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 150 203
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
150 203
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 906 896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.704 239.102
TOPLAM VARLIKLAR
282.712 248.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 54.087 14.339
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 52.001 14.339
Banka Kredileri
17.2 52.001 14.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 2.086 0
Banka Kredileri
17.2 2.086 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.355 38.365
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
345 309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
345 309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.010 38.056
Banka Kredileri
17.2 61.866 37.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
144 138
Ticari Borçlar
7 775 165
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 754 148
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 47 41
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 47 41
Diğer Borçlar
9 141 131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 141 131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 498 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
498 820
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 105 225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 105 225
ARA TOPLAM
118.008 55.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.008 55.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
328 52.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
204 386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
204 386
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124 52.079
Banka Kredileri
17.2 0 51.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124 192
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 617 909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 617 909
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
945 53.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.953 108.469
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.759 140.462
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 0 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 9.189 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -6 -71
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6 -71
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 123.830 98.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -37.955 -32.139
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.542 -5.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.759 140.462
TOPLAM KAYNAKLAR
282.712 248.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 10.486 -7 -4.509 5.950 5.950
Dönem Karı (Zararı)
-4.509 -4.509 -4.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 10.486 -7 10.459 10.459
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -27 93.296 19.158 -32.139 -4.509 136.501 136.501
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Transferler
-5.745 5.745 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65 25.293 -71 -14.542 10.745 10.745
Dönem Karı (Zararı)
-14.542 -14.542 -14.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65 25.293 -71 25.287 25.287
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.223 9.329 12.552 12.552
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 0 9.189 -12.181 -6 123.830 19.158 -37.955 -14.542 163.759 163.759


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.542 -4.509 -8.589 -2.349
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6 -27 0 -18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6 -27 0 -18
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.293 10.486 9.467 2.487
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.293 10.486 9.467 2.487
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 25.293 10.486 9.467 2.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.287 10.459 9.467 2.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.745 5.950 878 120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.745 5.950 878 120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870152


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3109 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1127 Değişim: -1,54%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,47 Değişim: -0,54%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.