KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:33
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 41.285 76.000
Satışların Maliyeti
24 -35.382 -58.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.903 17.763
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10 58
Kambiyo Gelirleri
25 2 2
Faiz Gelirleri
25 0 52
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 8 4
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-292 -684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -292 -684
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-282 -626
BRÜT KAR (ZARAR)
5.621 17.137
Genel Yönetim Giderleri
26 -5.399 -4.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 8.456 11.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.753 -4.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.925 18.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 495 64.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.420 83.373
Finansman Giderleri
30 -12.158 -46.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.738 37.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7 -1.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 669 1.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -676 -2.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.745 35.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.745 35.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.745 35.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,11800000 0,72100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.024 82.066
Dönem Karı (Zararı)
-5.745 35.543
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.745 35.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.127 19.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 15.167 21.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
454 322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
462 326
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8 -4
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.467 15.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.010 -596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.477 16.131
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.032 -19.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.230 28.395
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-495 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
172 703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
172 703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
15 -5
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51 -179
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51 -179
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -151 457
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -39 495
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 -545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-16 -37
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -26
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -26
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-273 259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.027 27.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.528 71.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.499 -43.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.612 83.081
Alınan Faiz
1.082 527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-179 -244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.491 -1.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.352 57.363
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 65.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.352 -8.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.219 -7.832
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -133 -170
Alınan Temettüler
29 0 60
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.400 -94.374
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -622
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.849 19.741
Kredilerden Nakit Girişleri
13.849 19.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.249 -97.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.249 -97.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-532 0
Ödenen Faiz
-8.468 -16.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.728 45.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69 5.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.659 50.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.232 25.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5(o) 3.573 76.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.063 77.624
Ticari Alacaklar
7 2.248 2.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 2.248 2.420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 11 26
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 11 26
Diğer Alacaklar
9 232 181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 230 179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 664 513
Peşin Ödenmiş Giderler
11 444 405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
444 405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 195 96
Diğer Dönen Varlıklar
22 896 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 896 761
ARA TOPLAM
9.753 82.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.829 82.102
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.457 962
Maddi Duran Varlıklar
14 235.620 212.216
Taşıtlar
235.486 212.172
Mobilya ve Demirbaşlar
134 44
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 926 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 203 165
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 203 165
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 896 1.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.102 214.897
TOPLAM VARLIKLAR
248.931 296.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 14.339 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 14.339 0
Banka Kredileri
17.2 14.339 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 38.365 84.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 309 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 309 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.2 38.056 84.964
Banka Kredileri
17.2 37.918 84.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
138 0
Ticari Borçlar
7 165 141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17 14
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 148 127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 41 57
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 41 57
Diğer Borçlar
9 131 114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 131 114
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 820 1.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
820 1.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.009 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 225 179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 225 179
ARA TOPLAM
55.095 86.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.095 86.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 52.465 79.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 386 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 386 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.2 52.079 79.228
Banka Kredileri
17.2 51.887 79.228
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
192 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 909 672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 909 672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.374 79.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.469 166.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.462 130.551
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -3.223 -3.223
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 -140 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -71 -7
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 98.537 82.810
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.537 82.810
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 19.158 19.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -32.139 -67.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.745 35.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.462 130.551
TOPLAM KAYNAKLAR
248.931 296.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 3.428 -25 35.543 38.964 38.964
Dönem Karı (Zararı)
35.543 35.543 35.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 3.428 -25 3.421 3.421
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-622 622 -622 -622 -622
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -7 82.810 19.158 -67.675 35.543 130.551 130.551
Transferler
35.543 -35.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 15.727 -7 -5.745 9.911 9.911
Dönem Karı (Zararı)
-5.745 -5.745 -5.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64 15.727 -7 15.656 15.656
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.745 35.543
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71 -7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71 -7
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.727 3.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.727 3.428
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 15.727 3.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.656 3.421
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.911 38.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.911 38.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826647


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: -1,04% Hacim : 71.860 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 7.997 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9168 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7750 Değişim: -0,02%
Düşük 31,6972 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.898,22 Değişim: 0,06%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.