KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:34
KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 35.388 27.103 18.093 13.632
Satışların Maliyeti
24 -28.673 -25.575 -14.428 -12.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.715 1.528 3.665 647
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
26 9 14 2
Kambiyo Gelirleri
25 1 2 0 1
Faiz Gelirleri
25 24 7 14 1
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 1 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-360 -82 -229 -5
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -360 -82 -229 -5
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-334 -73 -215 -3
BRÜT KAR (ZARAR)
6.381 1.455 3.450 644
Genel Yönetim Giderleri
26 -2.532 -2.182 -1.373 -1.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 951 1.160 589 231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -455 -628 -431 -145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.345 -195 2.235 -485
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 15.028 0 14.968 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -726 0 -726 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.647 -195 16.477 -485
Finansman Giderleri
30 -23.799 -7.118 -16.711 -195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.152 -7.313 -234 -680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.540 270 2.724 -382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 2.914 32 2.291 -596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 626 238 433 214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.612 -7.043 2.490 -1.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.612 -7.043 2.490 -1.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.612 -7.043 2.490 -1.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,03300000 -0,14300000 0,05000000 -0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Transferler
3.857 -32.202 28.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 -607 -31 -7.043 -7.684 -7.684
Dönem Karı (Zararı)
-7.043 -7.043 -7.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 -607 -31 -641 -641
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -34 67.342 18.536 -51.489 -7.043 88.656 88.656
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 17.322 -25 -1.612 15.708 15.708
Dönem Karı (Zararı)
-1.612 -1.612 -1.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 17.322 -25 17.320 17.320
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -2 96.704 18.536 -67.053 -1.612 107.917 107.917


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.422 14.085
Dönem Karı (Zararı)
-1.612 -7.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.612 -7.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
282 16.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 10.238 8.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
176 110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
177 110
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.259 7.008
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-79 -107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.338 7.115
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.851 607
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.540 -270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.566 6.237
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467 240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.467 240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2 147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.215 36
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 36
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 193 88
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -285 -372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
586 499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
576 498
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-47 -190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8 9
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8 9
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
117 -131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.694 5.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.838 -255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.144 6.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.236 15.425
Alınan Faiz
79 107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-244 -120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-649 -1.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.631 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27.106 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535 0
Alınan Temettüler
29 60 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.576 -9.823
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.821 50.586
Kredilerden Nakit Girişleri
7.821 50.586
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.669 -52.703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.669 -52.703
Ödenen Faiz
-8.728 -7.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.477 4.262
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.124 -74
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.601 4.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.740 15.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5 (o) 34.341 19.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.612 -7.043 2.490 -1.062
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2 -34 0 -25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2 -34 0 -25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.322 -607 10.364 -5.972
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 17.322 -607 10.364 -5.972
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.322 -607 10.364 -5.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.320 -641 10.364 -5.997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.708 -7.684 12.854 -7.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.708 -7.684 12.854 -7.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.486 27.634
Ticari Alacaklar
7 4.590 3.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 4.590 3.123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 23 21
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 23 21
Diğer Alacaklar
9 4.217 2
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 777 970
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.185 900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.185 900
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 15 5
Diğer Dönen Varlıklar
22 753 598
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 90 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 663 598
ARA TOPLAM
47.046 33.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.122 33.329
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 316.000 346.102
Taşıtlar
315.962 346.072
Mobilya ve Demirbaşlar
38 30
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.806 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.768 348.244
TOPLAM VARLIKLAR
365.890 381.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 4.612 8.146
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.612 0
Banka Kredileri
16.2 4.612 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.2 0 8.146
Banka Kredileri
16.2 0 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 65.701 23.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.2 65.701 23.080
Banka Kredileri
16.2 65.701 23.080
Ticari Borçlar
7 1.272 686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 22 12
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 1.250 674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 47 94
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 47 94
Diğer Borçlar
9 132 140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 132 140
Ertelenmiş Gelirler
20 951 834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
951 834
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 90 160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 90 160
ARA TOPLAM
72.805 33.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.805 33.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 184.556 255.615
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.635 28.310
Banka Kredileri
16.2 23.635 28.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.2 160.921 227.305
Banka Kredileri
16.2 160.921 227.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 612 609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 612 609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.168 256.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
257.973 289.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.917 92.209
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Geri Alınmış Paylar (-)
23.3 -2.601 -2.601
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.4 -140 -140
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 -2 -25
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2 -25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.7 96.704 79.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.704 79.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.8 18.536 18.536
Yasal Yedekler
15.935 15.935
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.601 2.601
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.9 -67.053 -51.489
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.612 -15.539
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.917 92.209
TOPLAM KAYNAKLAR
365.890 381.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704911


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6588 Değişim: 1,25%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5233 Değişim: 2,01%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
784,33 Değişim: 1,29%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.