KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 - 15:17
KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 2.713 0 0 0 0 0 0 0 0 58.728 0 25.547 136.988 0 136.988
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.683 0 1.683 0 1.683
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.683 0 1.683 0 1.683
Yeni Bakiye
50.000 0 0 2.713 0 0 0 0 0 0 0 0 58.728 1.683 25.547 138.671 0 138.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.227 34.227 0 34.227
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.547 0 -25.547 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.547 0 -25.547 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 2.713 0 0 0 0 0 0 0 0 84.275 1.683 34.227 172.898 0 172.898
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 2.713 0 -31 0 0 0 0 0 0 84.275 1.683 62.278 200.918 0 200.918
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 2.713 0 -31 0 0 0 0 0 0 84.275 1.683 62.278 200.918 0 200.918
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.683 27.683 0 27.683
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.278 0 -62.278 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.278 0 -62.278 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 2.713 0 -31 0 0 0 0 0 0 146.553 1.683 27.683 228.601 0 228.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.639.584 418.445 2.058.029 973.671 468.855 1.442.526
GARANTİ VE KEFALETLER
1 1.639.584 418.445 2.058.029 973.671 468.855 1.442.526
Teminat Mektupları
1.639.584 299.648 1.939.232 973.671 366.379 1.340.050
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
32 0 32 32 0 32
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.896 0 2.896 534 0 534
Diğer Teminat Mektupları
1.636.656 299.648 1.936.304 973.105 366.379 1.339.484
Banka Kredileri
0 118.797 118.797 0 102.476 102.476
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 118.797 118.797 0 102.476 102.476
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.325 143 2.468 232 0 232
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
205 0 205 201 0 201
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
205 0 205 201 0 201
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 679 0 679 523 0 523
DİĞER AKTİFLER (Net)
15 4.366 0 4.366 12.783 0 12.783
VARLIKLAR TOPLAMI
254.035 33.415 287.450 228.127 69.999 298.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
11.016 32.218 43.234 8.021 69.121 77.142
Müstakrizlerin Fonları
11.016 32.218 43.234 8.021 69.121 77.142
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 1.813 143 1.956 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 3.221 0 3.221 2.522 0 2.522
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
785 0 785 581 0 581
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.436 0 2.436 1.941 0 1.941
CARİ VERGİ BORCU
8 5.000 0 5.000 4.514 0 4.514
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 5.438 0 5.438 13.030 0 13.030
ÖZKAYNAKLAR
11 228.601 0 228.601 200.918 0 200.918
Ödenmiş Sermaye
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
2.713 0 2.713 2.713 0 2.713
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.713 0 2.713 2.713 0 2.713
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-31 0 -31 -31 0 -31
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
146.553 0 146.553 84.275 0 84.275
Yasal Yedekler
9.032 0 9.032 5.919 0 5.919
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
137.214 0 137.214 78.050 0 78.050
Diğer Kar Yedekleri
307 0 307 0 29.366 63.961 0 63.961
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.683 0 1.683 1.683 0 1.683
Dönem Net Kâr veya Zararı
27.683 0 27.683 62.278 0 62.278
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
255.089 32.361 287.450 229.005 69.121 298.126


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 31.154 23.634 16.006 13.756
Kredilerden Alınan Faizler
26.373 23.493 13.981 13.691
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
102 134 58 65
Bankalardan Alınan Faizler
1.965 7 1.406 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.712 0 561 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 0 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.408 -4.409 -592 -2.215
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-150 -1.610 -16 -920
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-188 0 -105 0
Diğer Faiz Giderleri
12 -1.070 -2.799 -471 -1.295
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
29.746 19.225 15.414 11.541
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.845 6.554 7.037 3.217
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.196 6.839 7.207 3.369
Gayri Nakdi Kredilerden
13.098 6.714 7.151 3.320
Diğer
98 125 56 49
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-351 -285 -170 -152
Gayri Nakdi Kredilere
-93 -99 -47 -50
Diğer
-258 -186 -123 -102
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -58 -3.379 -22 -1.783
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 176 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 9.422 0 7.928
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-58 -12.977 -22 -9.711
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 1.101 27.403 745 1.503
FAALİYET BRÜT KÂRI
43.634 49.803 23.174 14.478
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -724 -160 -523 -24
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
7 0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.549 -3.600 -2.841 -2.078
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.727 -5.629 -1.432 -1.717
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
35.634 40.414 18.378 10.659
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 35.634 40.414 18.378 10.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -7.951 -6.187 -4.213 -2.273
Cari Vergi Karşılığı
-8.107 -6.039 -4.307 -2.441
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-11 -270 -5 110
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
167 122 99 58
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 27.683 34.227 14.165 8.386
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
8 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3360 Değişim: -0,93%
Düşük 7,3348 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9312 Değişim: -0,76%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
436,83 Değişim: -1,12%
Düşük 436,79 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.