KAP ***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2022 - 15:09
KAP ***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
İnternet Adresi www.gurseltur.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@gurseltur.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Orta Mah. Bektaş Sok. No:1 Soğanlık, Kartal/İstanbul 0 216 575 33 55 0 216 575 33 69

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Rana Kodak Mali İşler Koordinatörü 0 216 575 33 55 rkodak@gurseltur.com.tr - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilmiş olup, özetle, personel ve öğrenci ulaşım çözümü hizmetleri sağlamak, seyahat ve turizm amaçlı şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık, karayolu ile uluslararası yolcu taşımacılığı dahil her türlü toplu taşımacılık, servis ve nakliyat işleri, taşımacılık ve servis işleriyle ilgili resmi ve gayri resmi kuruluş ve şirketlerin işlerini yapmak, otopark işletmeciliği için ihalelere katılmak, servis, turizm, taşıma ve nakliye işleri için tüm kara ve deniz nakil araçlarını kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve ticaretini yapmak, ulaştırma araçlarının bilet satımını ve yer ayrımını yapmak, her türlü nakil vasıtalarıyla ilgili uydudan araç takip sistemleri, GPS-GPRS-GSM araç takip sistemleri, filo yönetim sistemleri, araç güvenlik sistemleri ve benzeri bilumum sistemleri kurmak, işletmek kiralamak veya kiraya vermek, bu sistemlere ait her türlü makine, cihaz, yedek parça ve alet edevat ile her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak olup, Şirket ve bağlı ortaklıkları mevcut durum itibarıyla kara yolu taşımacılığı alanında faaliyet göstermektedir.

Şirketin Süresi Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 10000000 TRY 9,80 Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinde düzenlendiği üzere A grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin teklif ettiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinde düzenlendiği üzere, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A grubu pay için 5 oy hakkı bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 92000000 TRY 90,20 İmtiyaz bulunmamaktadır. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT BİRANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.03.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.'de Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş.'de Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi. Evet 31.37 A+B Bağımsız Üye Değil
İSMAİL BÜLENT BİRANT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 14.03.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'de Pay Sahibi. Evet 31.37 B Bağımsız Üye Değil
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.09.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'de Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.'de Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi. Evet 7.84 B Bağımsız Üye Değil
TÜRKER KARAHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.09.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.'nde Pay Sahibi. Evet 7.84 B Bağımsız Üye Değil
RECEP TÜRKER BİRANT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RANA KODAK Mali İşler Koordinatörü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Koordinatörü -
HÜSEYİN CAN DAYI Personel Avrupa Koordinatörü Yönetici Personel Avrupa Koordinatörü -
İLKER ERYILMAZ Personel Anadolu Koordinatörü Yönetici Personel Anadolu Koordinatörü -
NURETTİN KURT Okul Taşıma Koordinatörü Yönetici Okul Taşıma Koordinatörü -
SELDA KIRAN Üniversite Taşıma Koordinatörü Yönetici Üniversite Taşıma Koordinatörü -
UMUT DEMİRCAN Şirket Araçları Koordinatörü Yönetici Şirket Araçları Koordinatörü -

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş. Personel ve Öğrenci Servis Taşımacılığı 100000 100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. Şehirlerarası Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı 2000000 1980000 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
UTS Taşımacılık Turizm A.Ş. Personel ve Öğrenci Servis Taşımacılığı 500000 498000 TRY 99,60 Bağlı Ortaklık
GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş. Personel ve Öğrenci Servis Taşımacılığı 100000 100000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Seyahat Acenteliği 350000 336000 TRY 96,00 Bağlı Ortaklık
Jordanian-Turkish Company for Managing and Operating Public Transport Buses Şehir içi Otobüs Taşımacılığı 500000 255000 JOD 51,00 Finansal Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010825


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.