KAP ***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 16:55
KAP ***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 367.762 367.762 0 367.762
Dönem Karı (Zararı)
38 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 0 0 367.762 6.367.762 0 6.367.762
Transferler
30 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -50 0 0 -439.030 -439.080 -439.080
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -50 0 367.762 -439.030 5.928.682 0 5.928.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.589.805
Dönem Karı (Zararı)
-439.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -439.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-133.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 11.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 15.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-145.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -145.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -14.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.163.167
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.930.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 31.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -160.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 -6.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -95.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.735.392
Alınan Faiz
35 145.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.247
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -84.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -141.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.702
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.702
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
47 7.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.807.350
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.807.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.285.179
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.477.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 1.479.084 6.287.587
Finansal Yatırımlar
47 3.980.975 50.405
Ticari Alacaklar
1.550 32.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.550 32.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
281.351 120.510
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 281.351 120.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 7.679 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
5.750.639 6.491.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
6 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.750.639 6.491.192
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 190.583 116.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.633 0
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 139.633 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.356 0
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.572 116.402
TOPLAM VARLIKLAR
6.087.211 6.607.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 53.326 45.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
1.296 4.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.296 4.903
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 78.001 75.455
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 95.425
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 101 0
ARA TOPLAM
132.724 221.407
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.724 221.407
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.805 10.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 25.805 10.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 7.935
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.805 18.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.529 239.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.928.682 6.367.762
Ödenmiş Sermaye
30 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 367.762 0
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -439.030 367.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.928.682 6.367.762
TOPLAM KAYNAKLAR
6.087.211 6.607.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 0
Satışların Maliyeti
31 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
31 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -842.248
Pazarlama Giderleri
28,33 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-851.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-851.820
Finansman Gelirleri
37 480.006
Finansman Giderleri
37 -81.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-453.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 14.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-439.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
-439.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0
Ana Ortaklık Payları
41 -439.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -65
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 15
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 15
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-439.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-439.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,98% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9122 Değişim: 0,02%
Düşük 17,8915 05.08.2022 Yüksek 17,9828
Açılış: 17,9095
18,2413 Değişim: -0,72%
Düşük 18,2111 05.08.2022 Yüksek 18,4166
Açılış: 18,3743
1.022,95 Değişim: -0,85%
Düşük 1.019,44 05.08.2022 Yüksek 1.036,20
Açılış: 1.031,67
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.