KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 14:27
KAP ***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Transferler
30 0 0 0 0 0 367.762 -367.762 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -3.121 0 0 0 -2.386.972 -2.390.093 0 -2.390.093
Sermaye Arttırımı
30 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -3.121 0 0 367.762 -2.386.972 5.477.669 0 5.477.669
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 0 -2.958 0 0 367.762 -2.150.948 5.713.856 0 5.713.856
Transferler
30 0 0 0 0 0 -2.150.948 2.150.948 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 131.509 0 0 4.220.979 4.352.488 0 4.352.488
Sermaye Arttırımı
32.500.000 32.500.000 0 32.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 0 128.551 0 0 -1.783.187 4.220.979 42.566.343 0 42.566.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.956.741
Dönem Karı (Zararı)
4.220.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 4.220.979
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.408.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 137.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
541.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 541.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.015.193
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 -2.015.193
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -72.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.784.385
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -19.364.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-669.533
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -328.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -340.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.038
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -75.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 57.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 12 -393.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -118.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 145.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-196.928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.000.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 40 -307.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 38 137.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.971.934
Alınan Faiz
35 2.015.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-462.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-462.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -42.690
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -420.195
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.470.295
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 32.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -29.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.050.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.050.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.404.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.455.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 53 20.673.629
Finansal Yatırımlar
47 20.633.874
Ticari Alacaklar
6 7 3.416.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 359.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.057.610
Diğer Alacaklar
6 78.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 502.364
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 502.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 107.130
ARA TOPLAM
45.412.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.412.198
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 258.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.391.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.391.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 115.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.764.472
TOPLAM VARLIKLAR
47.176.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.456
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.456
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.456
Ticari Borçlar
7 325.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 325.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 192.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 425.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 425.934
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 423.265
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 423.265
ARA TOPLAM
1.383.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.383.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 226.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 226.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.226.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.610.327
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.566.343
Ödenmiş Sermaye
30 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 128.551
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 128.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 128.551
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -1.783.187
Net Dönem Karı veya Zararı
41 4.220.979
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.566.343
TOPLAM KAYNAKLAR
47.176.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 10.696.687
Satışların Maliyeti
31 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.696.687
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
31 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
31 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.696.687
Genel Yönetim Giderleri
28 33 -13.110.963
Pazarlama Giderleri
28 33 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 131.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -91.041
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.373.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.373.788
Finansman Gelirleri
37 6.681.583
Finansman Giderleri
37 -203.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.104.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 116.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 116.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.220.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.220.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.220.979
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
131.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 175.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -43.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -43.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.352.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.352.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211333


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9228 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,2013 Değişim: 0,21%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2252
Açılış: 31,1368
1.886,86 Değişim: 0,16%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.887,38
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.