KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 19:07
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Transferler
3.638.883 -3.638.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-931.260 -931.260 -931.260
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 4.969.925 -931.260 39.690.504 39.690.504
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376
Transferler
1.236.806 -1.201.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
574.165 574.165 574.165
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 2.579.787 574.165 41.462.821 41.462.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
599.300 3.060.895
Dönem Karı (Zararı)
574.165 -931.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-995.089 654.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
100.422 99.901
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.564 10.400
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-82.414 -24.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.551.154 -398.707
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
544.621 967.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-613.344 2.914.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.247.677 -5.011.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.685.156 8.544.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.857.681 -1.028.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.482.339 435.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.531 -25.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.034.268 2.638.188
Alınan Temettüler
13 82.414 24.000
Alınan Faiz
13 1.551.154 398.707
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.300 3.060.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.300 3.060.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.504.461 20.016.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.103.761 23.077.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.106.947 6.499.446
Finansal Yatırımlar
4 34.001.952 31.379.448
Ticari Alacaklar
5 1.685.733 577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 146 577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.685.587
Diğer Alacaklar
6 1.100.453 3.964.508
Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.442 1.961
Diğer Dönen Varlıklar
7 28.920 29.027
ARA TOPLAM
43.932.447 41.874.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.932.447 41.874.967
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 25.464 30.180
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 859.401 897.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 25.390 26.039
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
910.255 953.765
TOPLAM VARLIKLAR
44.842.702 42.828.732
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 534.542 571.712
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.898 302.261
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
286.898 302.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.644 269.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
247.644 269.451
Ticari Borçlar
5 1.654.125 93.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 58.392 59.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.595.733 34.256
Diğer Borçlar
6 85.792 136.068
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2 35.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.790 100.786
Türev Araçlar
0 27.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.505 99.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 119.505 99.753
ARA TOPLAM
2.393.964 929.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.393.964 929.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.573 623.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.777 361.944
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
261.777 361.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
304.796 261.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
304.796 261.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
419.344 422.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 419.344 422.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
985.917 1.046.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.379.881 1.975.356
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.462.821 40.853.376
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-180.731 -180.731
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-180.731 -180.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 989.600 989.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.579.787 1.342.981
Net Dönem Karı veya Zararı
574.165 1.201.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.462.821 40.853.376
TOPLAM KAYNAKLAR
44.842.702 42.828.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 34.967.562 1.180.958
Satışların Maliyeti
13 -33.375.944 -895.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.591.618 285.542
BRÜT KAR (ZARAR)
1.591.618 285.542
Genel Yönetim Giderleri
14 -988.103 -1.137.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 59.043 179.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -50.583 -210.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
611.975 -882.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
611.975 -882.221
Finansman Giderleri
-37.810 -49.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
574.165 -931.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
574.165 -931.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
574.165 -931.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
574.165 -931.260
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,01531100 -0,02660700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
574.165 -931.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
574.165 -931.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931450


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.