KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 - 19:15
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
116.093 2.205.760 -2.321.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.608 3.638.883 3.616.275 3.616.275
Kar Payları
1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764
Transferler
181.944 3.456.939 -3.638.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.914 1.201.526 1.176.612
Kar Payları
12 2.500.000 -3.445.000 -945.000 -945.000
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -180.731 989.600 1.342.981 1.201.526 40.853.376 40.853.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.602.235 9.641.410
Dönem Karı (Zararı)
1.201.526 3.638.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.618.903 -2.043.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
392.259 388.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
135.523 188.784
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.499.738 -3.735.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.646.947 1.115.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.769.617 4.050.835
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.782.428 11.437.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.544.564 -8.544.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.131.185 1.356.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.034 31.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.602 -229.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.186.994 5.645.782
Alınan Temettüler
13 85.021 259.631
Alınan Faiz
13 2.499.738 3.735.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -35.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 0 -35.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-909.720 -703.250
Ödenen Temettüler
12 -909.720 -703.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.511.955 8.902.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.511.955 8.902.548
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.016.416 11.113.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.504.461 20.016.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.499.446 20.014.349
Finansal Yatırımlar
4 31.379.448 11.863.207
Ticari Alacaklar
5 577 8.545.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 577 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 8.544.500
Diğer Alacaklar
6 3.964.508 820.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.961 22.289
Diğer Dönen Varlıklar
7 29.027 32.566
ARA TOPLAM
41.874.967 41.298.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.874.967 41.298.208
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 30.180 55.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 897.546 1.200.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 26.039 28.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
953.765 1.284.626
TOPLAM VARLIKLAR
42.828.732 42.582.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 571.712 472.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
302.261 205.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302.261 205.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
269.451 267.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
269.451 267.969
Ticari Borçlar
5 93.982 109.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 59.726 56.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.256 53.166
Diğer Borçlar
6 136.068 130.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.282 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
100.786 130.742
Türev Araçlar
27.528 5.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.753 68.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 99.753 68.010
ARA TOPLAM
929.043 786.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
929.043 786.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
623.849 855.660
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
361.944 525.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
361.944 525.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.905 330.448
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
261.905 330.448
Uzun Vadeli Karşılıklar
422.464 318.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 422.464 318.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.313 1.174.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.975.356 1.961.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.853.376 40.621.764
Ödenmiş Sermaye
12 37.500.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-180.731 -155.817
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-180.731 -155.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 989.600 807.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.342.981 1.331.042
Net Dönem Karı veya Zararı
1.201.526 3.638.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.853.376 40.621.764
TOPLAM KAYNAKLAR
42.828.732 42.582.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 43.767.616 40.959.720
Satışların Maliyeti
13 -38.079.599 -32.730.805
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.688.017 8.228.915
BRÜT KAR (ZARAR)
5.688.017 8.228.915
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.093.289 -4.220.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 36.910 32.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -263.572 -208.174
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.368.066 3.832.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.368.066 3.832.372
Finansman Giderleri
-166.540 -193.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.201.526 3.638.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.526 3.638.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.201.526 3.638.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.201.526 3.638.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03204100 0,10396800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.914 -22.608
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -24.914 -22.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.914 -22.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.176.612 3.616.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.176.612 3.616.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904513


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.