KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:44
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
12 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.926.196 2.926.196 2.926.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
12 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kar Payları
12 -2.203.250 -2.203.250 -2.203.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.926.196 39.931.685 39.931.685
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Ba 279.935 279.935 279.935
Kar Payları
12 -945.002 -945.002 -945.002
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 989.600 3.842.979 279.935 39.956.697 39.956.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.616.680 8.542.391
Dönem Karı (Zararı)
279.935 2.926.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.523.896 -4.051.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 292.939 20.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10-11 275.438 93.952
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -72.260 -221.168
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.942.788 -3.010.215
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.942.788 -3.010.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.077.225 -934.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.387.767 6.409.251
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.387.246 5.463.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.218.858 -1.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.181.444 1.155.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.762 -27.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-464.697 -181.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.631.728 5.284.260
Alınan Temettüler
13 72.260 221.168
Alınan Faiz
13 1.942.788 3.036.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -35.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -35.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-875.000 -703.250
Ödenen Temettüler
12 -875.000 -703.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.491.680 7.803.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.491.680 7.803.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.016.416 11.113.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.524.736 18.917.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.509.771 20.014.349
Finansal Yatırımlar
4 31.417.598 11.863.207
Ticari Alacaklar
5 326.283 8.545.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 18.547 641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
307.736 8.544.500
Diğer Alacaklar
6 3.000.623 820.656
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.483 22.289
Diğer Dönen Varlıklar
7 29.649 32.566
ARA TOPLAM
41.299.407 41.298.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.299.407 41.298.208
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 36.407 55.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 989.989 1.200.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 26.688 28.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.053.084 1.284.626
TOPLAM VARLIKLAR
42.352.491 42.582.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 563.264 472.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
304.116 205.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
304.116 205.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.148 267.969
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
259.148 267.969
Ticari Borçlar
5 443.260 109.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 58.737 56.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
384.523 53.166
Diğer Borçlar
6 160.713 130.750
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
70.002 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.711 130.742
Türev Araçlar
57.333 5.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.722 68.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 80.722 68.010
ARA TOPLAM
1.305.292 786.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.305.292 786.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
712.667 855.660
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
409.551 525.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
409.551 525.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.116 330.448
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
303.116 330.448
Uzun Vadeli Karşılıklar
377.835 318.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 377.835 318.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.090.502 1.174.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.395.794 1.961.070
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.956.697 40.621.764
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.817 -155.817
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-155.817 -155.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 989.600 807.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.842.979 1.331.042
Net Dönem Karı veya Zararı
279.935 3.638.883
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.956.697 40.621.764
TOPLAM KAYNAKLAR
42.352.491 42.582.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 28.259.762 14.210.936 21.299.317 3.636.462
Satışların Maliyeti
13 -24.702.404 -8.020.880 -19.819.885 -1.740.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.557.358 6.190.056 1.479.432 1.895.861
BRÜT KAR (ZARAR)
3.557.358 6.190.056 1.479.432 1.895.861
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.939.754 -3.043.528 -965.819 -1.025.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 135.061 108.396 18.437 35.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -345.662 -182.614 -95.258 -20.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
407.003 3.072.310 436.792 885.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
407.003 3.072.310 436.792 885.798
Finansman Giderleri
-127.068 -146.114 -41.658 -47.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
279.935 2.926.196 395.134 838.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.935 2.926.196 395.134 838.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
279.935 2.926.196 395.134 838.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
279.935 2.926.196 395.134 838.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00799800 0,08360600 0,01129000 0,02395200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
279.935 2.926.196 395.134 838.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
279.935 2.926.196 395.134 838.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883457


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4586 Değişim: -0,51%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2653 Değişim: -0,05%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
499,82 Değişim: 0,10%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.