KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:16
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567
Transferler
9 0 0 105.968 2.013.392 -2.119.360 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.390.179 1.390.179 1.390.179
Kar Payları
9 0 0 0 -498.000 0 -498.000 -498.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -103.528 691.563 2.828.532 1.390.179 36.806.746 36.806.746
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
9 0 0 116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.926.196 2.926.196 2.926.196
Sermaye Arttırımı
9 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000
Kar Payları
9 0 0 0 -2.203.250 0 -2.203.250 -2.203.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -133.209 807.656 1.331.042 2.926.196 39.931.685 39.931.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.542.391 5.792.316
Dönem Karı (Zararı)
2.926.196 1.390.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.051.187 -1.333.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 20.349 18.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.952 32.253
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
10 -221.168 -394.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.010.215 -1.428.730
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.010.215 -1.428.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-934.105 438.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.409.251 3.926.430
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.463.410 4.234.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.105 155.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.789 -40.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.189 -422.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.654 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.284.260 3.983.407
Alınan Temettüler
10 221.168 394.130
Alınan Faiz
3.036.963 1.414.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.613 -22.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -35.613 -22.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-703.250 -498.000
Ödenen Temettüler
9 -703.250 -498.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.803.528 5.271.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.803.528 5.271.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.113.868 3.997.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.917.396 9.269.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.911.313 11.517.386
Finansal Yatırımlar
4 20.205.375 24.389.013
Ticari Alacaklar
28.322 398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 28.247 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75 75
Diğer Alacaklar
1.222.773 2.172.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.222.773 2.172.515
Türev Araçlar
23.740 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26.572 20.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.572 20.784
Diğer Dönen Varlıklar
30.320 27.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.320 27.057
ARA TOPLAM
40.448.415 38.127.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.448.415 38.127.153
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 64.938 47.727
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.292.402 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 29.284 31.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.386.624 78.958
TOPLAM VARLIKLAR
41.835.039 38.206.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
86.735 88.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 51.153 48.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.582 40.769
Diğer Borçlar
89.181 92.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.173 92.245
Türev Araçlar
0 21.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.710 45.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 66.710 45.194
ARA TOPLAM
242.626 248.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.626 248.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.376.403 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.045 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
755.045 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
621.358 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
621.358 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
284.325 249.073
Çalışanlara Sağlanan Fayd 1.660.728 249.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.903.354 497.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.931.685 37.708.739
Ödenmiş Sermaye
9 35.000.000 33.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-133.209 -133.209
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-133.209 -133.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 807.656 691.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 1.331.042 1.328.532
Net Dönem Karı veya Zararı
2.926.196 2.321.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.931.685 37.708.739
TOPLAM KAYNAKLAR
41.835.039 38.206.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 14.210.936 23.189.712 3.636.462 9.973.834
Satışların Maliyeti
10 -8.020.880 -19.214.097 -1.740.601 -7.942.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.190.056 3.975.615 1.895.861 2.031.396
BRÜT KAR (ZARAR)
10 6.190.056 3.975.615 1.895.861 2.031.396
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.043.528 -2.587.760 -1.025.567 -836.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
108.396 17.348 35.735 6.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-182.614 -15.024 -20.231 -110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.072.310 1.390.179 885.798 1.201.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.072.310 1.390.179 885.798 1.201.593
Finansman Giderleri
-146.114 0 -47.466 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,08360600 0,03971900 0,02395200 0,03433100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.926.196 1.390.179 838.332 1.201.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794929


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3188 Değişim: 0,06%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0116 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
477,71 Değişim: 0,01%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.