KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:48
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -81.370 494.554 1.133.373 1.820.808 35.367.365 35.367.365
Transferler
1.820.808 -1.820.808 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
309.580 309.580 309.580
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -81.370 494.554 2.954.181 309.580 35.676.945 35.676.945
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567
Transferler
2.119.360 -2.119.360 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
320.752
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 3.432.500 320.752 36.235.319 36.235.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.859.735 -1.139.325
Dönem Karı (Zararı)
320.752 309.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
320.752 309.580
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-399.776 -1.344.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 5.440 4.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7-8 7.291 3.078
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-54.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-466.403 -691.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
107.896 -661.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.418.356 -793.378
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.399.085 -846.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-689.911 -14.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.818 165.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 8.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -22.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -83.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.339.332 -1.828.191
Alınan Temettüler
10 54.000 0
Alınan Faiz
466.403 688.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.298 -1.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5-6 -1.298 -1.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.858.437 -1.140.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.858.437 -1.140.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.997.593 6.679.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.856.030 5.539.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.875.050 4.019.943
Finansal Yatırımlar
4 28.726.737 31.230.388
Ticari Alacaklar
243.582 456.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 58.532 44.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
185.050 411.650
Diğer Alacaklar
1.777.997 922.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.777.997 922.211
Türev Araçlar
1.328 0
Peşin Ödenmiş Giderler
54.970 11.194
Diğer Dönen Varlıklar
25.309 23.698
ARA TOPLAM
36.704.973 36.663.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.704.973 36.663.607
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 29.521 33.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 33.178 33.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.699 66.841
TOPLAM VARLIKLAR
36.767.672 36.730.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
220.996 464.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 25.565 41.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
195.431 423.164
Diğer Borçlar
59.225 73.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
59.225 1.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 71.714
Türev Araçlar
16.188 44.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.424 44.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 38.424 44.030
ARA TOPLAM
334.833 625.652
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.833 625.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 197.520 190.229
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.520 190.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
532.353 815.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.235.319 35.914.567
Ödenmiş Sermaye
9 32.000.000 32.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-103.528 -103.528
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-103.528 -103.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 585.595 585.595
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 3.432.500 1.313.140
Net Dönem Karı veya Zararı
320.752 2.119.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.235.319 35.914.567
TOPLAM KAYNAKLAR
36.767.672 36.730.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.715.915 27.386.041
Satışların Maliyeti
10 -4.516.426 -26.234.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.199.489 1.151.693
BRÜT KAR (ZARAR)
1.199.489 1.151.693
Genel Yönetim Giderleri
11 -792.406 -758.596
Pazarlama Giderleri
11 -87.625 -91.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.174 9.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.880 -1.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
320.752 309.580
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
320.752 309.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.752 309.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
320.752 309.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
320.752 309.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
320.752 309.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 13 0,01002400 0,00967400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
320.752 309.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
320.752 309.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.