KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2021 - 18:32
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
143.841.732 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.823.795 212.823.795 -111.037 212.712.758
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
orunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 212.823.795 535.291.428 39.043.005 574.334.433
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Transferler
2.170 490.582.440 -490.584.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
318.052.527 318.052.527 889.691 318.942.218
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-410.280 -410.280
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.195.670 797.302.327 318.052.527 1.130.348.097 39.822.552 1.170.170.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-332.383.094 -313.837.248
Dönem Karı (Zararı)
318.942.218 212.712.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.666.096 41.664.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.087.647 7.288.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.142.525 8.535.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.059.933 7.544.566
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
82.592 990.720
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.221.780 -594.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.506.804 -9.150.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.160.282 -19.699.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.653.478 10.548.427
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.845.327 -4.178.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
45.036.289 -21.538.902
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-16.609.126 2.018.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
61.645.415 -23.557.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 99.973.546 61.303.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-644.571.871 -501.799.997
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-658.831.362 -482.310.932
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.800.769 -3.051.029
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.800.769 -3.051.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.795.044 212.830.351
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.795.044 212.830.351
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.255.850 -1.336.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.664 1.171.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
394.664 1.171.202
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.125.910 -229.106.854
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.125.910 -229.106.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
492 3.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
492 3.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-217.963.557 -247.422.980
Alınan Faiz
372.011 4.265.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.214.010 -11.118.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-104.577.538 -59.561.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.347.868 -753.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-873.912 -1.348.140
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.869 -1.089.018
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-709.043 -259.122
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
16 5.221.780 594.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.105.385 344.345.147
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.610.303 343.284.498
Kredilerden Nakit Girişleri
19 241.610.303 343.284.498
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.054.877 -5.543.510
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
17 -15.199.616 -8.732.173
Alınan Faiz
17 50.749.575 15.336.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.929.841 29.754.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.845.327 4.569.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.084.514 34.324.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 307.844.776 99.516.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 265.760.262 133.841.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 265.537.535 303.101.670
Finansal Yatırımlar
6 1.166.429.218 569.243.271
Ticari Alacaklar
8 91.170.058 32.850.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 6.373.118 8.380.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.796.940 24.470.680
Diğer Alacaklar
9 531.525.657 575.320.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 332.943 281.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.192.714 575.039.037
Türev Araçlar
10 23.432.998 7.016.218
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.115.484 859.634
Diğer Dönen Varlıklar
11 31.208 31.700
ARA TOPLAM
2.081.242.158 1.488.424.166
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.081.242.158 1.488.424.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 5.138.136 5.933.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
25.185.813 20.585.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.821.827 5.717.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 21.371.014 3.062.841
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.813.431 35.595.816
TOPLAM VARLIKLAR
2.138.055.589 1.524.019.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 459.288.499 217.880.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.840.556 23.897.672
Banka Kredileri
24 426.446.358 22.310.050
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.394.198 1.587.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.447.943 193.983.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 260.328 269.451
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.187.615 193.713.620
Ticari Borçlar
8 8.516.568 8.121.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.744.502 1.263.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.772.066 6.858.094
Diğer Borçlar
9 393.267.520 358.731.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 281.789.375 280.428.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
111.478.145 78.303.291
Türev Araçlar
10 2.617.586 2.809.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 52.822.789 39.118.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.421.037 18.142.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 14.838.203 14.642.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.582.834 3.500.242
ARA TOPLAM
934.933.999 644.805.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.933.999 644.805.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.126.032 20.401.324
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.706.129 19.928.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 24.706.129 19.928.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
419.903 472.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
419.903 472.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.824.909 7.174.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.824.909 7.174.698
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.950.941 27.576.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
967.884.940 672.381.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.130.348.097 812.295.570
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.661.752 -1.661.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.195.670 2.193.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 797.302.327 306.719.887
Net Dönem Karı veya Zararı
318.052.527 490.584.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.822.552 39.343.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.170.170.649 851.638.711
TOPLAM KAYNAKLAR
2.138.055.589 1.524.019.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 18.120.926.655 9.361.722.357 10.328.445.835 3.292.351.964
Satışların Maliyeti
17 -17.766.327.699 -9.200.244.253 -10.214.179.562 -3.169.810.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
354.598.956 161.478.104 114.266.273 122.541.552
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.950.013 205.493.539 94.666.328 51.162.277
BRÜT KAR (ZARAR)
489.548.969 366.971.643 208.932.601 173.703.829
Genel Yönetim Giderleri
18 -131.602.674 -99.513.513 -63.992.547 -46.691.969
Pazarlama Giderleri
18 -1.181.767 -753.532 -603.259 -260.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.546.915 9.629.834 11.170.474 6.253.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.969.575 -6.673.730 110.301 -2.120.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
380.341.868 269.660.702 155.617.570 130.884.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.221.780 594.986 3.140.099 384.355
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
385.563.648 270.255.688 158.757.669 131.269.009
Finansman Gelirleri
21 51.383.665 16.124.618 22.351.766 9.848.448
Finansman Giderleri
21 -18.031.549 -12.364.548 -9.653.017 -3.756.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
418.915.764 274.015.758 171.456.418 137.360.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-99.973.546 -61.303.000 -53.951.792 -29.790.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -118.316.998 -57.396.773 -54.007.142 -13.801.369
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 18.343.452 -3.906.227 55.350 -15.989.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
889.691 -111.037 336.271 786.575
Ana Ortaklık Payları
318.052.527 212.823.795 117.168.355 106.783.872
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.942.218 212.712.758 117.504.626 107.570.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
889.691 -111.037 336.271 786.575
Ana Ortaklık Payları
318.052.527 212.823.795 117.168.355 106.783.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,57% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8749 Değişim: 0,65%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3795 Değişim: 0,59%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,82 Değişim: -0,08%
Düşük 493,36 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.