KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:36
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.884.729 143.841.732 322.467.633 39.154.042 361.621.675
Transferler
143.841.732 -143.841.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.039.923 106.039.923 -897.612 105.142.311
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 306.726.461 106.039.923 428.507.556 38.256.430 466.763.986
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 306.719.887 490.584.610 812.295.570 39.343.141 851.638.711
Transferler
490.584.610 -490.584.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
200.884.172 200.884.172 553.420 201.437.592
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 8.327.648 6.131.677 -1.661.752 2.193.500 797.304.497 200.884.172 1.013.179.742 39.896.561 1.053.076.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.757.557 143.469.082
Dönem Karı (Zararı)
201.437.592 147.349.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.506.752 91.028.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.195.122 5.558.729
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.392.138 8.681.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.263.703 6.813.141
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
128.435 1.868.302
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.081.681 -210.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.632.291 1.664.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.338.285 -6.627.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.705.994 8.292.115
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.319.612 -2.929.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
53.931.322 46.751.392
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.720.099 14.606.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
75.651.421 32.145.108
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 46.021.754 31.512.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.722.534 -60.205.112
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-214.045.662 -68.441.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.063.746 -2.196.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.063.746 -2.196.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.843.221 -175.174.529
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
86.843.221 -175.174.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.750.432 -340.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.716.502 -912.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.716.502 -912.853
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.577.478 186.857.519
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
75.577.478 186.857.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105 3.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
105 3.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192.221.810 178.172.393
Alınan Faiz
724.440 670.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.513.711 -4.849.698
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.674.982 -30.524.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.711.651 -3.056.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-370.030 -3.267.367
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.695 -3.153.580
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-245.335 -113.787
Alınan Temettüler
16 2.081.681 210.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.344.303 145.764.204
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-106.058.813 149.510.883
Kredilerden Nakit Girişleri
19 -106.058.813 149.510.883
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.626.667 -2.318.537
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
17 -7.063.291 -7.310.545
Alınan Faiz
17 27.404.468 5.882.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.124.905 286.176.550
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.319.612 3.173.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.444.517 289.350.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 307.844.776 99.516.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 391.289.293 388.867.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 387.939.647 303.101.670
Finansal Yatırımlar
6 707.637.512 569.243.271
Ticari Alacaklar
8 60.730.635 32.850.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 6.748.181 8.380.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.982.454 24.470.680
Diğer Alacaklar
9 488.477.480 575.320.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 134.492 281.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
488.342.988 575.039.037
Türev Araçlar
10 33.622.140 7.016.218
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.610.066 859.634
Diğer Dönen Varlıklar
11 31.595 31.700
ARA TOPLAM
1.681.049.075 1.488.424.166
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.681.049.075 1.488.424.166
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
12 5.570.525 5.933.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.929.119 20.585.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.173.035 5.717.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 21.315.663 3.062.841
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.284.983 35.595.816
TOPLAM VARLIKLAR
1.734.334.058 1.524.019.982
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 110.986.023 217.880.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.345.939 23.897.672
Banka Kredileri
24 25.572.417 22.310.050
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
773.522 1.587.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.640.084 193.983.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 247.644 269.451
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
84.392.440 193.713.620
Ticari Borçlar
8 12.838.406 8.121.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 2.524.991 1.263.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.313.415 6.858.094
Diğer Borçlar
9 434.308.808 358.731.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 330.826.097 280.428.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
103.482.711 78.303.291
Türev Araçlar
10 7.695.755 2.809.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 63.718.202 39.118.608
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.907.412 18.142.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.278.735 14.642.490
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.628.677 3.500.242
ARA TOPLAM
652.454.606 644.805.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.454.606 644.805.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.514.703 20.401.324
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.021.461 19.928.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 21.021.461 19.928.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
493.242 472.410
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
493.242 472.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.288.446 7.174.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.288.446 7.174.698
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.803.149 27.576.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
681.257.755 672.381.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.013.179.742 812.295.570
Ödenmiş Sermaye
16 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.661.752 -1.661.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.661.752 -1.661.752
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.193.500 2.193.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 797.304.497 306.719.887
Net Dönem Karı veya Zararı
200.884.172 490.584.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.896.561 39.343.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.053.076.303 851.638.711
TOPLAM KAYNAKLAR
1.734.334.058 1.524.019.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 7.792.480.820 6.069.370.393
Satışların Maliyeti
17 -7.552.148.137 -6.030.433.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
240.332.683 38.936.552
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.283.685 154.331.262
BRÜT KAR (ZARAR)
280.616.368 193.267.814
Genel Yönetim Giderleri
18 -67.610.127 -52.821.544
Pazarlama Giderleri
18 -578.508 -493.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.376.441 3.375.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.079.876 -4.553.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.724.298 138.776.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.081.681 210.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.805.979 138.986.679
Finansman Gelirleri
21 29.031.899 6.276.170
Finansman Giderleri
21 -8.378.532 -8.607.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
247.459.346 136.654.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.021.754 -31.512.583
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -64.309.856 -43.595.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 18.288.102 12.082.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.437.592 105.142.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.437.592 105.142.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
553.420 -897.612
Ana Ortaklık Payları
200.884.172 106.039.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
201.437.592 105.142.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
553.420 -897.612
Ana Ortaklık Payları
200.884.172 106.039.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3412 Değişim: 0,74%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3855
Açılış: 8,2798
10,1199 Değişim: 0,32%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1703
Açılış: 10,0874
492,89 Değişim: 0,77%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 494,40
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.