KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2018 - 21:28
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.075.468 1.444.307 32.960.449 20.159.990 67.948.603 34.197.258 102.145.861
Diğer Düzeltmeler
20.159.990 -20.159.990
Transferler
732.784 -732.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.560.860 24.560.860 950.684 25.511.544
Kar Payları
-1.500.444 -1.500.444
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -1.075.468 2.177.091 52.387.655 24.560.860 92.509.463 33.647.498 126.156.961
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-75.380 -75.380 -75.380
Diğer Düzeltmeler
49.885.512 -49.885.512
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
3.501 -3.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.462.046 44.462.046 182.356 44.644.402
Kar Payları
13 -483.199 -483.199
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.327.648 6.131.677 -862.550 2.180.592 102.194.286 44.462.046 162.433.699 34.423.885 196.857.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.588.319 33.704.463
Dönem Karı (Zararı)
44.644.402 25.511.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.272.955 17.299.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.987.907 2.511.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.306.719 12.850.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 14.358.384 11.513.572
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-51.665 1.337.000
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.794.551 -833.770
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.449.462 -2.050.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.480.662 -2.940.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.031.200 889.347
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.965.618 318.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.391.711 -1.953.259
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.096.559 1.128.846
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.488.270 -3.082.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.796.249 6.456.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.383.689 2.529.782
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.117.578 15.729.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.621.831 -5.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.163.113 -8.257.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.648.516 -808.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.011.726 -515.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.939.315 -3.611.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.902 -1.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.902 -1.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.533.668 45.340.937
Alınan Faiz
4.379.924 2.617.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -223.224 -226.307
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -11.237.841 -4.115.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 -7.864.208 -9.912.739
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-962.865 -578.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.757.416 -1.412.331
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.452.621 -567.732
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -304.795 -844.599
Alınan Temettüler
1.794.551 833.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.662.554 -2.389.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 851.845 0
Ödenen Temettüler
13 -483.199 -1.500.444
Ödenen Faiz
-3.031.200 -889.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.962.900 30.736.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.965.618 -318.295
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.928.518 30.417.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.685.101 41.483.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.613.619 71.900.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.803.467 71.774.211
Finansal Yatırımlar
5 83.829.471 80.200.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
83.829.471 80.200.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 83.829.471 80.200.163
Ticari Alacaklar
6-22 56.843 6.754.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 40.204 44.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.639 6.709.532
Diğer Alacaklar
7-22 62.979.707 28.837.855
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 698.971 179.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.280.736 28.657.901
Türev Araçlar
23 10.131.399 2.443.282
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.981.892 1.333.376
Diğer Dönen Varlıklar
8 27.600 23.698
ARA TOPLAM
264.810.379 191.366.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.810.379 191.366.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
9 9.209.278 8.267.971
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.657.912 5.018.706
Taşıtlar
122.640 135.798
Mobilya ve Demirbaşlar
2.018.821 1.006.893
Özel Maliyetler
2.409.905 2.106.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.033.937 5.205.735
Diğer Haklar
4.033.937 5.205.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.649.007 1.075.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.188.863 14.846.332
TOPLAM VARLIKLAR
280.999.242 206.212.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 851.845 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.845 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 851.845 0
Ticari Borçlar
6-22 1.241.388 2.253.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 45.945 80.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.195.443 2.172.475
Diğer Borçlar
7 55.417.697 38.478.382
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
50.007 1.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.367.690 38.476.686
Türev Araçlar
23 5.294.297 702.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.177.520 1.067.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 13.035.618 7.381.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.824.752 6.118.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.210.866 1.262.531
ARA TOPLAM
80.018.365 49.882.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.018.365 49.882.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.123.293 3.558.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.123.293 3.558.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12 4.123.293 3.558.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.141.658 53.441.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.433.699 118.047.033
Ödenmiş Sermaye
13 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -862.550 -862.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -862.550 -862.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.180.592 2.177.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 102.194.286 52.387.655
Net Dönem Karı veya Zararı
44.462.046 49.885.512
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.423.885 34.724.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.857.584 152.771.761
TOPLAM KAYNAKLAR
280.999.242 206.212.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.476.459.458 1.152.870.722 3.885.804.124 431.495.624
Satışların Maliyeti
12 -4.344.073.202 -1.046.344.635 -3.827.176.639 -379.129.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.386.256 106.526.087 58.627.485 52.366.593
BRÜT KAR (ZARAR)
132.386.256 106.526.087 58.627.485 52.366.593
Genel Yönetim Giderleri
13 -79.937.430 -72.470.903 -40.047.710 -37.100.296
Pazarlama Giderleri
13 -2.499.121 -1.918.488 -894.867 -1.207.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.155.450 891.300 2.258.230 213.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.202.761 -4.038.799 -898.247 -2.468.439
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.902.394 28.989.197 19.044.891 11.803.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.794.551 478.583 1.029.036 478.583
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.696.945 29.467.780 20.073.927 12.282.468
Finansman Gelirleri
15 9.884.868 6.160.714 3.207.391 2.826.654
Finansman Giderleri
15 -6.141.162 -3.660.233 -1.357.253 -1.287.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.440.651 31.968.261 21.924.065 13.821.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.796.249 -6.456.717 -4.735.769 -2.671.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.348.010 -7.534.509 -4.418.513 -3.304.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.551.761 1.077.792 -317.256 632.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.644.402 25.511.544 17.188.296 11.150.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.644.402 25.511.544 17.188.296 11.150.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
182.356 950.684 -127.799 651.332
Ana Ortaklık Payları
44.462.046 24.560.860 17.316.095 10.499.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.644.402 25.511.544 17.188.296 11.150.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
182.356 950.684 -127.799 651.332
Ana Ortaklık Payları
44.462.046 24.560.860 17.316.095 10.499.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697743


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,00% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4620 Değişim: -0,04%
Düşük 7,4582 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0676 Değişim: 0,11%
Düşük 9,0467 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,46 Değişim: 0,40%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 444,11
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.