" />

KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:51
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -1.075.468 1.444.307 32.960.449 20.159.990 67.948.603 34.197.258 102.145.861
Diğer Düzeltmeler
20.159.990 -20.159.990
Transferler
729.776 -729.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.061.829 14.061.829 299.352 14.361.181
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -1.075.468 2.174.083 52.390.663 14.061.829 82.010.432 34.496.610 116.507.042
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Diğer Düzeltmeler
-75.380 -75.380 -75.380
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
49.885.512 -49.885.512
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.145.951 27.145.951 310.155 27.456.106
Dönem Sonu Bakiyeler
10 8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 102.197.787 27.145.951 145.117.604 35.034.883 180.152.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.553.651 3.890.812
Dönem Karı (Zararı)
27.456.106 14.361.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.530.624 8.936.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 1.435.866 1.235.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.434.750 5.404.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.387.686 5.404.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
47.064 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-765.515 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.853.268 -765.390
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.559.748 -1.058.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
706.480 293.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-384.265 330.542
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.602.576 -1.054.171
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.146.786 -348.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4.749.362 -705.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.060.480 3.785.660
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.506.619 -13.365.519
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-61.357.364 6.284.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.031.392 -136.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.863.192 -13.786.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.319.161 -1.544.762
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
140.521 -152.386
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.136.412 -4.028.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.611 -1.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.611 -1.609
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.480.111 9.931.890
Alınan Faiz
2.557.947 1.039.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.666 -94.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.230.370 -524.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.170.371 -6.461.326
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
309.099 -824.253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -456.416 -824.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -278.764 -484.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -177.652 -339.905
Alınan Temettüler
765.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-706.480 -293.451
Ödenen Faiz
-706.480 -293.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.156.270 2.773.108
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
384.265 -330.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.540.535 2.442.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.685.101 41.483.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.225.636 43.925.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.316.547 71.774.211
Finansal Yatırımlar
5 136.808.165 80.200.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 136.808.165 80.200.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 136.808.165 80.200.163
Ticari Alacaklar
6-16 5.647.282 6.754.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 58.532 44.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.588.750 6.709.532
Diğer Alacaklar
16 16.953.402 28.837.855
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 592.209 179.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.361.193 28.657.901
Türev Araçlar
4.780.202 2.443.282
Peşin Ödenmiş Giderler
3.652.537 1.333.376
Diğer Dönen Varlıklar
25.309 23.698
ARA TOPLAM
252.183.444 191.366.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.183.444 191.366.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
7 7.841.288 8.267.971
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.691.351 5.018.706
Taşıtlar
129.219 135.798
Mobilya ve Demirbaşlar
1.062.380 1.006.893
Özel Maliyetler
1.958.338 2.106.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.652.968 5.205.735
Diğer Haklar
8 4.652.968 5.205.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.966.263 1.075.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.757.160 14.846.332
TOPLAM VARLIKLAR
267.940.604 206.212.971
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6-16 2.393.635 2.253.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 96.598 80.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.297.037 2.172.475
Diğer Borçlar
59.614.794 38.478.382
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.614.794 38.476.686
Türev Araçlar
1.892.873 702.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.766.478 1.067.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.279.525 7.381.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 9.969.930 6.118.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.309.595 1.262.531
ARA TOPLAM
83.947.305 49.882.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.947.305 49.882.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.840.812 3.558.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.840.812 3.558.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.840.812 3.558.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.788.117 53.441.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.117.604 118.047.033
Ödenmiş Sermaye
10 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -862.550 -862.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 -862.550 -862.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.177.091 2.177.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 102.197.787 52.387.655
Net Dönem Karı veya Zararı
27.145.951 49.885.512
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.034.883 34.724.728
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.152.487 152.771.761
TOPLAM KAYNAKLAR
267.940.604 206.212.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 590.655.334 721.375.098
Satışların Maliyeti
11 -516.896.563 -667.215.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.758.771 54.159.494
BRÜT KAR (ZARAR)
73.758.771 54.159.494
Genel Yönetim Giderleri
12 -39.889.720 -35.370.607
Pazarlama Giderleri
12 -1.604.254 -710.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
897.220 677.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-288.238 -1.570.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.873.779 17.185.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
765.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.639.294 17.185.312
Finansman Gelirleri
14 6.677.477 3.334.060
Finansman Giderleri
14 -4.800.185 -2.372.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.516.586 18.146.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.060.480 -3.785.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.929.497 -4.230.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.869.017 444.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.456.106 14.361.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.456.106 14.361.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310.155 299.352
Ana Ortaklık Payları
27.145.951 14.061.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.456.106 14.361.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310.155 299.352
Ana Ortaklık Payları
27.145.951 14.061.829http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678955


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.