KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.07.2018 - 20:21
KAP ***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
80.553 65.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-26.078 -13.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.078 -13.170
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-33.433 -16.463
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.355 3.293
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.355 3.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.475 51.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 350.000 539 0 0 0 0 -1.197 0 0 0 0 -72.742 0 447.574 31.035 0 416.539 0 221.717 81.327 140.390 0 945.891
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
350.000 539 0 0 0 0 -1.197 0 0 0 0 -72.742 0 447.574 31.035 0 416.539 0 221.717 81.327 140.390 0 945.891
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.170
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.099 0 65.099 0 65.099
Kar Dağıtımı
0 37.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.575 4.685 0 85.890 0 -128.542 11.848 -140.390 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.575 4.685 0 85.890 0 -128.542 -128.542 0 0 0
Diğer
0 37.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.390 -140.390 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 350.000 38.506 0 0 0 0 -1.197 0 0 0 0 -85.912 0 538.149 35.720 0 502.429 0 158.274 93.175 65.099 0 997.820
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 350.000 38.506 0 0 0 0 -1.420 0 0 0 0 -100.487 0 538.149 35.720 0 502.429 0 142.744 93.175 49.569 0 967.492
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0 64
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
2.1(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0 64
Yeni Bakiye
350.000 38.506 0 0 0 0 -1.420 0 0 0 0 -100.487 0 538.149 35.720 0 502.429 0 142.808 93.239 49.569 0 967.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.553 0 80.553 0 80.553
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 1.037 0 19.714 0 -20.751 28.818 -49.569 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 1.037 0 19.714 0 -20.751 -20.751 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.569 -49.569 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 350.000 38.506 0 0 0 0 -1.420 0 0 0 0 -126.565 0 558.900 36.757 0 522.143 0 202.610 122.057 80.553 0 1.022.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
88.890 143.098
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
469.751 367.848
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-199.661 -147.100
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19.437 13.352
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 15.519 20.112
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.868 -17.847
Ödenen Vergiler
-7.097 -25.693
Diğer
-190.191 -67.574
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
14.870 96.511
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-653.176 187.279
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-5.745 -57.152
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
742.959 9.115
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-69.168 -42.731
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
103.760 239.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -273.982 -489.800
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 166.890 312.101
Diğer
10 -5.124 -3.969
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-112.216 -181.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
343.881 506.874
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-317.070 -580.320
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
26.811 -73.446
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
35.419 -29
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
53.774 -15.534
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
165.463 23.480
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 219.237 7.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
474.932 381.329 244.960 192.012
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
474.932 381.329 244.960 192.012
Finansal Kiralama Gelirleri
219.429 198.587 116.074 96.572
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
234.755 168.706 119.090 86.928
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.748 14.036 9.796 8.512
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-200.684 -148.584 -107.365 -74.703
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-159.704 -112.491 -82.016 -59.129
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-34.228 -29.308 -21.563 -12.263
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.752 -6.785 -3.786 -3.311
BRÜT KAR (ZARAR)
274.248 232.745 137.595 117.309
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-170.304 -136.283 -89.995 -70.431
Personel Giderleri
22.1 -22.712 -21.890 -11.426 -11.717
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-566 -446 -286 -224
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
22.2 -147.026 -113.947 -78.283 -58.490
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
103.944 96.462 47.600 46.878
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
430.935 262.676 265.179 101.576
Bankalardan Alınan Faizler
531 873 392 241
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33.706 39.260 20.050 13.074
Türev Finansal İşlemlerden
33.706 39.260 20.050 13.074
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
331.021 161.088 212.810 60.781
Diğer
23 65.677 61.455 31.927 27.480
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
7,8 -54.516 -54.456 -26.118 -22.519
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-370.117 -223.469 -231.865 -83.994
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-94.547 -19.358 -54.935 14.981
Kambiyo İşlemleri Zararı
-268.359 -197.176 -174.603 -94.489
Diğer
-7.211 -6.935 -2.327 -4.486
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.246 81.213 54.796 41.941
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.246 81.213 54.796 41.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -29.693 -16.114 -14.058 -8.526
Cari Vergi Karşılığı
-33.784 0 -21.011 12.394
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.713 -16.114 -5.984 -15.485
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16.804 0 12.937 -5.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
80.553 65.099 40.738 33.415
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.553 65.099 40.738 33.415
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
80.553 65.099 40.738 33.415
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1 0 1 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 609 3.462 4.071 2.795 1.977 4.772
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
609 3.462 4.071 2.795 1.977 4.772
BANKALAR
6 5.628 213.617 219.245 3.401 162.064 165.465
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
1.544.876 3.834.752 5.379.628 1.349.430 3.397.179 4.746.609
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
7 1.430.297 3.481.081 4.911.378 1.269.881 3.157.459 4.427.340
Finansal Kiralama Alacakları
1.709.261 3.836.630 5.545.891 1.507.951 3.487.307 4.995.258
Faaliyet Kiralaması Alacakları
8 30.087 0 30.087 31.161 0 31.161
Kazanılmamış Gelirler (-)
-309.051 -355.549 -664.600 -269.231 -329.848 -599.079
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
97.400 135.302 232.702 68.868 102.382 171.250
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
17.179 218.369 235.548 10.681 137.338 148.019
DİĞER ALACAKLAR
7 32.437 50.545 82.982 27.557 56.918 84.475
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 150.476 155.594 306.070 159.804 170.598 330.402
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
286.597 285.834 572.431 286.581 295.043 581.624
Özel Karşılıklar (-)
-136.121 -130.240 -266.361 -126.777 -124.445 -251.222
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
9 126.142 0 126.142 36.584 0 36.584
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
126.142 0 126.142 36.584 0 36.584
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.604.446 0 1.604.446 1.522.431 0 1.522.431
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 15.611 0 15.611 13.735 0 13.735
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
15.611 0 15.611 13.735 0 13.735
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
13 19.986 15.107 35.093 16.798 15.455 32.253
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 5.631 0 5.631
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 68.152 0 68.152 51.335 0 51.335
DİĞER AKTİFLER
13 111.641 6.501 118.142 117.080 306 117.386
ARA TOPLAM
3.680.005 4.279.578 7.959.583 3.306.582 3.804.497 7.111.079
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
42.626 0 42.626 47.572 0 47.572
Satış Amaçlı
42.626 42.626 47.572 47.572
AKTİF TOPLAMI
3.722.631 4.279.578 8.002.209 3.354.154 3.804.497 7.158.651
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
101.224 10.040 111.264 43.852 11.521 55.373
ALINAN KREDİLER
14 1.190.993 4.717.676 5.908.669 913.805 4.244.962 5.158.767
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 518.199 0 518.199 497.308 0 497.308
Bonolar
327.402 0 327.402 231.886 0 231.886
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
190.797 0 190.797 265.422 0 265.422
DİĞER BORÇLAR
16 184.026 163.574 347.600 272.439 149.810 422.249
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
182 32 214 137 30 167
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 436 436 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 436 436 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 8.920 0 8.920 5.774 0 5.774
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 11.863 0 11.863 8.711 0 8.711
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
11.603 0 11.603 8.421 0 8.421
Diğer Karşılıklar
260 0 260 290 0 290
ERTELENMİŞ GELİRLER
20 20.627 0 20.627 16.873 0 16.873
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
12 21.056 0 21.056 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 31.330 0 31.330 25.937 0 25.937
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
2.088.420 4.891.758 6.980.178 1.784.836 4.406.323 6.191.159
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
21 1.022.077 -46 1.022.031 967.492 0 967.492
Ödenmiş Sermaye
350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
38.506 0 38.506 38.506 0 38.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.420 0 -1.420 -1.420 0 -1.420
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-126.519 -46 -126.565 -100.487 0 -100.487
Kar Yedekleri
558.900 0 558.900 538.149 0 538.149
Yasal Yedekler
36.757 0 36.757 35.720 0 35.720
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
522.143 0 522.143 502.429 0 502.429
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
202.610 0 202.610 142.744 0 142.744
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.057 0 122.057 93.175 0 93.175
Net Dönem Karı veya Zararı
80.553 80.553 49.569 0 49.569
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.110.497 4.891.712 8.002.209 2.752.328 4.406.323 7.158.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 14.858.993 43.430.551 58.289.544 12.888.537 36.913.514 49.802.051
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 385.530 960 386.490 263.265 829 264.094
TAAHHÜTLER
25.3 281.379 993.558 1.274.937 194.934 511.951 706.885
Cayılamaz Taahhütler
0 297.139 297.139 0 130.197 130.197
Cayılabilir Taahhütler
281.379 696.419 977.798 194.934 381.754 576.688
Kiralama Taahhütleri
281.379 696.419 977.798 194.934 381.754 576.688
Finansal Kiralama Taahhütleri
281.379 696.419 977.798 194.934 381.754 576.688
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.4 894.972 2.221.528 3.116.500 621.819 1.256.930 1.878.749
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 318.622 318.622 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 318.622 318.622 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
894.972 1.902.906 2.797.878 621.819 1.256.930 1.878.749
Vadeli Alım Satım İşlemleri
85.467 197.954 283.421 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
809.505 1.116.622 1.926.127 621.819 1.015.528 1.637.347
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 588.330 588.330 0 241.402 241.402
EMANET KIYMETLER
9.394 7.182 16.576 8.791 5.986 14.777
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.430.268 46.653.779 63.084.047 13.977.346 38.689.210 52.666.556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697978


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.