KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2023 - 10:00
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 407.613.671 150.899.772 184.954.200 62.955.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
407.613.671 150.899.772 184.954.200 62.955.495
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
407.613.671 150.899.772 184.954.200 62.955.495
Genel Yönetim Giderleri
15 -118.155.345 -59.975.825 -48.080.125 -24.012.179
Pazarlama Giderleri
15 -1.853.860 -2.041.697 -689.969 -736.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 106.839.479 52.698.139 45.268.250 15.155.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -839.485 -14.175.123 -236.232 -1.634.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
393.604.460 127.405.266 181.216.124 51.727.560
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 240.952 2.988.621 -1.020.866 1.777.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.845.412 130.393.887 180.195.258 53.505.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.845.412 130.393.887 180.195.258 53.505.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.966.191 -30.711.905 -64.913.268 -13.160.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -99.635.586 -20.586.031 -54.264.038 -1.495.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.330.605 -10.125.874 -10.649.230 -11.664.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
274.879.221 99.681.982 115.281.990 40.344.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
274.879.221 99.681.982 115.281.990 40.344.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
274.879.221 99.681.982 115.281.990 40.344.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.024.108 145.298.443
Dönem Karı (Zararı)
274.879.221 99.681.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.308.270 6.333.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.590.836 1.330.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.366.786 9.270.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.850.043 9.729.884
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 516.743 -459.717
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-83.269.423 -27.077.674
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-252.271 -7.882.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 118.966.191 30.711.905
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -93.849 -18.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-37.292.066 47.369.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.424.819 97.566.862
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.494.470 -26.954.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.704 657.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.928.950 13.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.989.510 -23.219.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.922.151 -694.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.922.151 -694.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
281.895.425 153.385.782
Alınan Faiz
80.646.608 30.600.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.147.006 -32.929.153
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.370.919 -5.758.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
222.928 2.947.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.859 21.525
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.859 21.525
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.024 -44.151
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.024 -44.151
Alınan Faiz
16 147.093 2.969.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -100.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -100.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.247.036 48.245.574
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.492.168 704.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.739.204 48.949.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 276.978.744 192.257.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 563.717.948 241.207.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 568.788.495 280.084.551
Finansal Yatırımlar
4 0 7.172.548
Ticari Alacaklar
119.477.886 76.989.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 114.031.052 74.594.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.446.834 2.395.084
Diğer Alacaklar
243.474 3.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 120.614 3.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 122.860
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.090.137 1.265.454
Diğer Dönen Varlıklar
8 9.578.315 35.918
ARA TOPLAM
701.178.307 365.551.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
701.178.307 365.551.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 103.295 198.805
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.002.493 1.447.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 61.723 72.107
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 4.471.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.167.514 6.189.522
TOPLAM VARLIKLAR
703.345.821 371.740.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.937.494 1.111.192
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.937.494 1.111.192
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.937.494 1.111.192
Ticari Borçlar
15.553.941 3.624.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 15.149.086 3.532.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 404.855 92.850
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 4.676.937 2.674.173
Diğer Borçlar
5.068.085 4.927.564
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.097.382 1.088.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.970.703 3.839.072
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 52.719.551 22.936.582
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.228.690 11.363.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.228.690 11.363.973
ARA TOPLAM
92.184.698 46.638.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.184.698 46.638.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
223.521 558.372
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
223.521 558.372
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
223.521 558.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.736.787 5.100.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.736.787 5.100.621
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.565.031
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.525.339 5.658.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.710.037 52.297.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.635.784 319.443.471
Ödenmiş Sermaye
13 50.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.309.587 -1.622.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.309.587 -1.622.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.309.587 -1.622.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.140 104.140
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
104.140 104.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 104.140 104.140
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 17.229.288 17.229.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 253.732.722 125.312.887
Net Dönem Karı veya Zararı
274.879.221 153.419.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
593.635.784 319.443.471
TOPLAM KAYNAKLAR
703.345.821 371.740.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 25.660 -635.891 7.354.288 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.229.288 0 0 0 125.312.886 99.681.982 0 266.692.405 0 266.692.405
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 104.140 -1.622.679 17.229.288 125.312.887 153.419.835 319.443.471 319.443.471
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 104.140 -1.622.679 17.229.288 125.312.887 153.419.835 319.443.471 319.443.471
Transferler
13 0 153.419.835 -153.419.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -686.908 274.879.221 274.192.313 274.192.313
Dönem Karı (Zararı)
274.879.221 274.879.221 274.879.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -686.908 -686.908 -686.908
Sermaye Arttırımı
13 25.000.000 -25.000.000
Kar Payları
21 0 17.229.288 0 0 0 253.732.722 274.879.221 0 593.635.784 0 593.635.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
274.879.221 99.681.982 115.281.990 40.344.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-686.908 0 98.130 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-981.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
294.389 0 98.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
294.389 0 98.130
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 78.480 0 469.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 0 104.640 0 626.622
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 104.640 626.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -26.160 0 -156.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -26.160 -156.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-686.908 78.480 98.130 469.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.192.313 99.760.462 115.380.120 40.814.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
274.192.313 99.760.462 115.380.120 40.814.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209232


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.