KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2021 - 17:36
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217
BRÜT KAR (ZARAR)
40.171.287 45.673.007 21.211.619 23.475.217
Genel Yönetim Giderleri
15 -18.703.725 -16.318.078 -10.225.325 -7.851.785
Pazarlama Giderleri
15 -382.546 -136.161 -220.963 -92.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 14.863.386 8.046.947 18.413.933 4.539.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -101.912 -2.358.974 -8.570.984 -1.664.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.846.490 34.906.741 20.608.280 18.404.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 5.517.910 1.459.164 1.780.300 1.420.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.364.400 36.365.905 22.388.580 19.824.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.364.400 36.365.905 22.388.580 19.824.819
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.110.624 -8.059.403 -6.303.099 -4.364.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.949.744 -8.041.160 -3.714.761 -4.316.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.160.880 -18.243 -2.588.338 -48.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.253.776 28.306.502 16.085.481 15.460.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.080.404 -41.970.377
Dönem Karı (Zararı)
31.253.776 28.306.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.908.332 7.747.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 808.651 753.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.407.302 2.341.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.626.484 1.410.694
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.219.182 931.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.086.982 -4.194.645
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.668.737 791.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.110.624 8.059.403
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.120.886 -73.138.472
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
29.440.030 -73.246.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.049.294 1.491.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.054 42.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
387.523 1.002.437
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.765.503 -2.577.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.120.404 148.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.282.994 -37.084.542
Alınan Faiz
8.792.089 3.519.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.044.417 -7.617.639
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.950.262 -788.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.256 -24.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.256 -30.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.073.148 -41.994.985
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
96.844 158.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.169.992 -41.836.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.912.182 119.076.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 164.082.174 77.240.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 168.278.553 98.097.534
Finansal Yatırımlar
4 64.492.013 95.223.872
Ticari Alacaklar
10.249.702 22.297.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.888.111 21.288.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 361.591 1.008.872
Diğer Alacaklar
932.518 62.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 932.518 62.464
Peşin Ödenmiş Giderler
7 968.414 470.994
Diğer Dönen Varlıklar
8 92.744 63.670
ARA TOPLAM
245.013.944 216.215.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.013.944 216.215.903
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 269.547 317.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.379.733 785.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 94.542 102.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 982.180 2.404.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.726.005 3.610.650
TOPLAM VARLIKLAR
248.739.949 219.826.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.033.958 806.585
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.033.958 806.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.033.958 806.585
Ticari Borçlar
1.586.705 1.199.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 1.265.035 1.057.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 321.670 141.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 811.450 609.889
Diğer Borçlar
1.930.832 1.596.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.930.832 1.596.522
Türev Araçlar
3.050.168 4.736.842
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 3.050.168 4.736.842
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.544.215 5.900.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.365.131 3.937.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.365.131 3.937.764
ARA TOPLAM
14.322.459 18.787.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.322.459 18.787.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.119 85.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.375.119 85.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.375.119 85.721
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.423.332 1.463.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.423.332 1.463.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.798.451 1.549.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.120.910 20.336.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
231.619.039 199.489.776
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.058 -469.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.058 -469.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -469.058 -469.058
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
875.487 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
875.487 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 875.487 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.354.290 9.244.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 167.604.544 101.447.590
Net Dönem Karı veya Zararı
31.253.776 64.266.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.619.039 199.489.776
TOPLAM KAYNAKLAR
248.739.949 219.826.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.306.502 28.306.502 28.306.502
Dönem Karı (Zararı)
28.306.502 28.306.502 28.306.502
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -362.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.244.878 0 0 0 101.447.590 28.306.502 0 163.635.996 0 163.635.996
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.4
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -0,17% Hacim : 6.397 Mio.TL Son veri saati : 14:19
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6589 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1676 Değişim: 0,07%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,72 Değişim: 0,03%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.