KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 16:36
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 18.959.668 22.197.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.668 22.197.790
BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.668 22.197.790
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.478.400 -8.466.293
Pazarlama Giderleri
15 -161.583 -43.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 13.588.537 3.507.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8.527.601 -694.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.380.621 16.502.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 3.737.610 38.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.118.231 16.541.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.118.231 16.541.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.807.525 -3.694.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.234.983 -3.724.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.427.458 29.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.706 12.846.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.706 12.846.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.310.706 12.846.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.702.083 -14.792.373
Dönem Karı (Zararı)
15.310.706 12.846.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-745.321 3.722.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 400.663 326.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
971.942 1.065.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.384.353 979.615
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -412.411 86.323
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.468.214 -900.027
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -766.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
542.763 303.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.807.525 3.694.626
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.752.799 -27.626.114
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-39.955.536 -32.726.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.278.766 4.698.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.720 -219.832
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
617.324 523.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.961.475 321.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-686.548 -224.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.187.414 -11.057.294
Alınan Faiz
3.032.436 806.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.995.542 -4.140.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.551.563 -401.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -202.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -205.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.702.083 -14.994.635
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
138.560 766.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.563.523 -14.228.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 98.912.182 119.076.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 91.348.659 104.848.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.621.179 98.097.534
Finansal Yatırımlar
4 136.630.011 95.223.872
Ticari Alacaklar
8.020.531 22.297.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.712.564 21.288.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 307.967 1.008.872
Diğer Alacaklar
30.744 62.464
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 30.744 62.464
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.107.854 470.994
Diğer Dönen Varlıklar
8 85.538 63.670
ARA TOPLAM
238.495.857 216.215.903
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.495.857 216.215.903
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 287.297 317.925
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 813.643 785.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 98.381 102.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.773.459 2.404.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.972.783 3.610.650
TOPLAM VARLIKLAR
243.468.640 219.826.553
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
495.422 806.585
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
495.422 806.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
495.422 806.585
Ticari Borçlar
1.816.506 1.199.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 1.390.383 1.057.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 426.123 141.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.047.887 609.889
Diğer Borçlar
1.023.963 1.596.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.023.963 1.596.522
Türev Araçlar
13.648.687 4.736.842
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
12 13.648.687 4.736.842
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.081.270 5.900.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.906.768 3.937.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.906.768 3.937.764
ARA TOPLAM
26.020.503 18.787.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.020.503 18.787.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.061 85.721
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
399.061 85.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
399.061 85.721
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.014.321 1.463.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.014.321 1.463.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.413.382 1.549.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.433.885 20.336.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.034.755 199.489.776
Ödenmiş Sermaye
13 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.058 -469.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.058 -469.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -469.058 -469.058
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
234.273 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
234.273 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 234.273 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.354.290 9.244.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 167.604.544 101.447.590
Net Dönem Karı veya Zararı
15.310.706 64.266.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.034.755 199.489.776
TOPLAM KAYNAKLAR
243.468.640 219.826.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -362.974 7.346.678 66.123.572 37.222.218 135.329.494 135.329.494
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.898.200 35.324.018 -37.222.218 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084 64.266.366 64.266.366 64.266.366
Dönem Karı (Zararı)
64.266.366 64.266.366 64.266.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-106.084 -106.084 -106.084
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -469.058 9.244.878 101.447.590 64.266.366 199.489.776 199.489.776
Transferler
-1.890.588 66.156.954 -64.266.366 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.273 15.310.706 15.544.979 15.544.979
Dönem Karı (Zararı)
15.310.706 15.310.706 15.310.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
234.273 234.273 234.273
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -469.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.273 7.354.290 0 0 0 167.604.544 15.310.706 0 215.034.755 0 215.034.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.706 12.846.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13 234.273 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.841 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
292.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.568
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -58.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.273 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.544.979 12.846.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.544.979 12.846.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931791


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2672 Değişim: -0,06%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2864
Açılış: 8,2722
10,0720 Değişim: 0,33%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0790
Açılış: 10,0384
487,63 Değişim: -0,18%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 488,98
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.