KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 17:26
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483
BRÜT KAR (ZARAR)
36.731.328 38.787.911 13.938.220 11.859.483
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.420.701 -21.324.624 -7.468.437 -7.162.032
Pazarlama Giderleri
14 -167.754 -332.025 -27.506 -83.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.574.233 9.640.438 1.258.912 4.041.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -394.333 -8.897 -172.157 -8.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.322.773 26.762.803 7.529.032 8.647.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 14.240.415 1.014.176 5.141.322 921.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.563.188 27.776.979 12.670.354 9.568.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.563.188 27.776.979 12.670.354 9.568.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.512.917 -6.125.177 -2.782.387 -2.097.307
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.748.214 -5.353.708 -2.702.192 -1.573.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 235.297 -771.469 -80.195 -524.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.259.213 18.594.353
Dönem Karı (Zararı)
23.050.271 21.651.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.032.807 2.319.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.661.156 787.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.487.705 3.066.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.352.123 3.066.401
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
135.582 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.751.400 -8.012.866
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.996 1.774.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.251.369 -1.420.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.512.917 6.125.177
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -51.944 -731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.715.784 -7.303.652
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.952.738 -9.306.782
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.046.287 5.649.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.262 -857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-710.399 111.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.960.020 -3.374.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.078 -383.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.367.294 16.667.905
Alınan Faiz
1.905.187 8.127.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.321.521 -5.614.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-691.747 -586.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.647 -19.991.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 62.073 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -208.720 -132.735
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-19.863.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.112.566 -1.397.355
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
76.996 -1.774.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.189.562 -3.171.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 66.915.356 65.157.990
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.104.918 61.986.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 87.609.449 69.137.123
Finansal Yatırımlar
4 33.220.813 27.091.436
Ticari Alacaklar
8.089.868 7.043.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.887.316 4.508.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.202.552 2.534.827
Diğer Alacaklar
46.760 1.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 46.760 1.498
Peşin Ödenmiş Giderler
7 568.336 623.889
Diğer Dönen Varlıklar
8 660.974 604.343
ARA TOPLAM
130.196.200 104.502.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.196.200 104.502.011
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3 3
Maddi Duran Varlıklar
9 425.116 1.904.560
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.466.983 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 138.432 139.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 690.182 454.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.720.716 2.498.776
TOPLAM VARLIKLAR
132.916.916 107.000.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
944.709 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
944.709 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
944.709 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ticari Borçlar
442.561 1.152.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 198.501 901.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 244.060 251.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 517.437 1.843.928
Diğer Borçlar
540.789 669.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 540.789 669.819
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.666.387 2.239.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.177.015 1.472.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.177.015 1.472.860
ARA TOPLAM
9.288.898 7.379.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.288.898 7.379.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.877 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.877 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
610.877 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.872.361 1.527.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.872.361 1.527.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.483.238 1.527.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.772.136 8.906.278
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.144.780 98.094.509
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-375.741 -375.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.741 -375.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -375.741 -375.741
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 7.346.678 6.013.703
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 66.123.572 40.461.388
Net Dönem Karı veya Zararı
23.050.271 26.995.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.144.780 98.094.509
TOPLAM KAYNAKLAR
132.916.916 107.000.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 -386.309 5.059.993 22.524.308 18.890.790 71.088.782 71.088.782
Transferler
953.710 17.937.080 -18.890.790 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
21.651.802 21.651.802 21.651.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.651.802 21.651.802 21.651.802
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.309 6.013.703 40.461.388 21.651.802 92.740.584 92.740.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -375.741 6.013.703 40.461.388 98.094.509 98.094.509
Transferler
1.332.975 25.662.184 -26.995.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.050.271 23.050.271 23.050.271
Dönem Karı (Zararı)
23.050.271 23.050.271 23.050.271
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -375.741 7.346.678 66.123.572 23.050.271 121.144.780 121.144.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.050.271 21.651.802 9.887.967 7.471.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794835


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3525 Değişim: 0,49%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3648
Açılış: 8,3117
10,2125 Değişim: 1,02%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2193
Açılış: 10,1096
502,10 Değişim: 0,63%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.