KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 17:04
KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 38.787.911 36.457.359 11.859.483 12.663.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.787.911 36.457.359 11.859.483 12.663.600
BRÜT KAR (ZARAR)
38.787.911 36.457.359 11.859.483 12.663.600
Genel Yönetim Giderleri
14 -21.324.624 -23.439.858 -7.162.032 -7.307.713
Pazarlama Giderleri
14 -332.025 -231.761 -83.611 -42.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.640.438 5.361.581 4.041.440 2.081.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.897 0 -8.141 2.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.762.803 18.147.321 8.647.139 7.397.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.014.176 9.934 921.393 3.891
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.776.979 18.157.255 9.568.532 7.401.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.776.979 18.157.255 9.568.532 7.401.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.125.177 -3.650.466 -2.097.307 -1.487.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.353.708 -2.912.939 -1.573.001 -1.136.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -771.469 -737.527 -524.306 -350.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 4.430.122 10.241.830 12.970.879 23.212.709 52.211.520 52.211.520
Transferler
12 629.871 12.341.008 -12.970.879 -629.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 14.506.789 14.506.789 14.506.789 14.506.789
Dönem Karı (Zararı)
14.506.789 14.506.789 14.506.789 14.506.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -431.311 -431.311 5.059.993 22.582.838 14.506.789 37.089.627 66.718.309 66.718.309
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 5.059.993 22.582.838 18.890.790 41.473.628 71.147.312 71.147.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -58.530 0 -58.530 -58.530 -58.530
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-58.530 -58.530 -58.530
Transferler
12 953.710 17.937.080 -18.890.790 -953.710 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 21.651.802 0 21.651.802 21.651.802
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -386.309 -386.309 6.013.703 40.461.388 21.651.802 40.461.388 92.740.584 92.740.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.594.353 16.079.777
Dönem Karı (Zararı)
21.651.802 14.506.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.319.755 2.360.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 787.795 751.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.066.401 3.112.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.005.499 3.112.191
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
60.902 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -8.012.866 -4.220.007
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.774.009 -461.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.420.030 -461.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.125.177 3.650.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -731 -9.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.303.652 -1.061.459
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.306.782 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.649.413 290.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-857 22.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.926 -377.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.374.194 -1.099.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.158 102.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.667.905 15.806.235
Alınan Faiz
8.127.455 4.190.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.614.919 -3.102.694
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-586.088 -813.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.991.708 -72.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.237 21.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -132.735 -94.158
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.863.210 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.397.355 16.006.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.774.009 461.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.171.364 16.468.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 65.157.990 43.788.375
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 61.986.626 60.256.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.651.802 14.506.789 7.471.225 5.914.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 62.062.040 65.408.895
Finansal Yatırımlar
4 6.348.053 0
Ticari Alacaklar
5.293.812 10.943.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 3.952.110 10.742.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.341.702 200.598
Diğer Alacaklar
12.915 12.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 12.915 12.058
Türev Araçlar
3.325.155 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 542.337 371.636
Diğer Dönen Varlıklar
37.231 46.603
ARA TOPLAM
77.621.543 76.782.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.621.543 76.782.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.858.287 3
Maddi Duran Varlıklar
9 2.595.862 3.210.094
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 153.127 197.461
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 360.918
Diğer Duran Varlıklar
599.020 377.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.206.296 4.145.667
TOPLAM VARLIKLAR
101.827.839 80.928.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.180.405 1.068.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 758.429 801.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 421.976 266.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 646.801 3.859.565
Diğer Borçlar
731.070 892.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 731.070 892.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.481.716 1.726.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.034.591 773.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 3.034.591 773.934
ARA TOPLAM
7.074.583 8.320.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.074.583 8.320.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.618.630 1.459.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.618.630 1.459.876
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
394.042 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.012.672 1.459.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.087.255 9.780.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.740.584 71.147.312
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -386.309 -386.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 6.013.703 5.059.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 40.461.388 22.582.838
Net Dönem Karı veya Zararı
21.651.802 18.890.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.740.584 71.147.312
TOPLAM KAYNAKLAR
101.827.839 80.928.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715300


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.