KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 08:59
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
459.111 6.344.948 -6.804.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753 38.817.812 39.077.565 39.077.565
Dönem Karı (Zararı)
38.817.812 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.753 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 1.978 5.019.161 -5.463.954 38.817.812 62.161.668 62.161.668
Transferler
2.080.439 36.737.373 -38.817.812 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
352.432 11.699.958 12.052.390 12.052.390
Dönem Karı (Zararı)
11.699.958 12.052.390 12.052.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
352.432
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 354.410 7.099.600 31.273.419 11.699.958 74.214.058 74.214.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.158.141 623.495
Dönem Karı (Zararı)
11.699.958 2.844.671
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.699.958 2.844.671
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.783 -2.192.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 662.618 569.046
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.473.163 -2.257.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.473.163 -2.257.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.268 -31.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.340.960 -1.381.644
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.340.960 -1.381.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.622.636 909.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.892.886 469.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.158.295 -3.528.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.480.210 3.761.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.383 -756.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.549.593 4.517.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.545 -32.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.545 -32.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-916.019 -35.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.713.443 -111.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.713.443 -111.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.998 415.823
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.954.998 415.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.318 -816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.318 -816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.895.855 1.122.308
Kira Ödemeleri
-754.162 -436.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.299.834 -62.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.967.726 -618.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.031.994 -649.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.239.515 -316.285
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -792.479 -332.882
Alınan Faiz
64.268 31.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.125.867 5.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.125.867 5.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.876.169 2.100.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.750.302 2.105.697


Sunum Para Birimi TL
Finans
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3224 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3363
Açılış: 8,3139
10,0076 Değişim: 0,12%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0279
Açılış: 9,9955
478,12 Değişim: 0,09%
Düşük 477,23 06.05.2021 Yüksek 478,91
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.