KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 15:20
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
920.147 1.427.580
Dönem Karı (Zararı)
22.722.367 3.354.861
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.722.367 3.354.861
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.532.574 1.061.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.634.976 1.450.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.983.116 -1.064.020
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.983.116 -1.064.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-64.779 325.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-64.779 325.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-92.502 -125.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.421.212 -598.094
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.421.212 -598.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.459.207 1.073.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.470.875 -2.170.754
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-20.091.469 -2.071.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
434.323 -446.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.064.812 -115.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.499.135 -331.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.158 125.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.158 125.385
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
217.437 124.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.316 130.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.316 130.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.676 -32.543
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.676 -32.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.784.066 2.245.456
Kira Ödemeleri
-1.207.752 -689.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.040 -101.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.614.127 -27.218
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-825.017 -487.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-917.519 -613.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -444.786 -110.708
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -472.733 -502.969
Alınan Faiz
92.502 125.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.130 939.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.130 939.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.100.248 997.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.195.378 1.937.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.934 3.354.861 3.256.927 3.256.927
Dönem Karı (Zararı)
3.354.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.934
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -169.740 4.560.050 -11.808.902 3.354.861 19.722.940 19.722.940
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Transferler
459.113 6.344.946 -6.804.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187.615 22.722.367 22.909.982 22.909.982
Dönem Karı (Zararı)
22.722.367
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
187.615
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -70.160 5.019.163 -5.463.956 22.722.367 45.994.085 45.994.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.195.378 2.100.248
Finansal Yatırımlar
33.271.444 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.271.444 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 33.271.444 9.758.763
Ticari Alacaklar
11.826.073 12.260.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24,6 7.902.413 3.837.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.923.660 8.422.795
Diğer Alacaklar
29.382 431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.382 431
Peşin Ödenmiş Giderler
861.778 466.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 861.778 466.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
48.184.055 24.586.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.184.055 24.586.445
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
280.259 212.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 280.259 212.052
Maddi Duran Varlıklar
982.709 1.044.822
Mobilya ve Demirbaşlar
563.361 281.445
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8 419.348 763.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
741.364 638.165
Diğer Haklar
9 327.931 486.083
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 413.433 152.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.582.716 1.647.120
Diğer Duran Varlıklar
45.000 60.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 45.000 60.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.632.048 3.602.159
TOPLAM VARLIKLAR
51.816.103 28.188.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.153 176.899
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.153 176.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 289.153 176.899
Ticari Borçlar
330.648 305.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 330.648 305.332
Diğer Borçlar
1.021.245 995.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.021.245 995.569
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.841.511 13.931
Kısa Vadeli Karşılıklar
440 2.428.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 440 2.428.677
ARA TOPLAM
4.482.997 3.920.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.482.997 3.920.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.744 18.599
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.744 18.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 69.744 18.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.269.277 1.165.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.269.277 1.165.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.021 1.184.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.822.018 5.104.501
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.994.085 23.084.103
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.160 -257.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.160 -257.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -70.160 -257.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.019.163 4.560.050
Yasal Yedekler
810.910 349.367
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.208.253 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -5.463.956 -11.808.902
Net Dönem Karı veya Zararı
22.722.367 6.804.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.994.085 23.084.103
TOPLAM KAYNAKLAR
51.816.103 28.188.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
49.560.736 19.362.219
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 49.560.736 19.362.219
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.560.736 19.362.219
BRÜT KAR (ZARAR)
49.560.736 19.362.219
Genel Yönetim Giderleri
18 -23.573.179 -15.465.721
Pazarlama Giderleri
18 -1.340.937 -808.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.636.279 510.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.282.899 3.598.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.282.899 3.598.863
Finansman Gelirleri
20 4.198.902 1.570.392
Finansman Giderleri
21 -1.300.227 -741.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.181.574 4.427.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.459.207 -1.073.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.441.707 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.500 -1.073.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.722.367 3.354.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.722.367 3.354.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.722.367 3.354.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
187.615 -97.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 234.519 -122.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.904 24.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -46.904 24.483
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
187.615 -97.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.909.982 3.256.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.909.982 3.256.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884931


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2759 Değişim: 0,51%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0601 Değişim: 0,33%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
488,73 Değişim: 0,81%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.