KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 17:52
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.750 1.484.321 1.441.571 1.441.571
Dönem Karı (Zararı)
1.484.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.750
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -114.556 4.560.050 -11.808.902 1.484.321 17.907.584 17.907.584
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -257.775 4.560.050 -11.808.902 6.804.059 23.084.103 23.084.103
Transferler
459.112 6.344.947 -6.804.059 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146.114 12.766.179 12.912.293 12.912.293
Dönem Karı (Zararı)
12.766.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
146.114
Dönem Sonu Bakiyeler
14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -111.661 5.019.162 -5.463.955 12.766.179 35.996.396 35.996.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.725.668 762.406
Dönem Karı (Zararı)
12.766.179 1.484.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.766.179 1.484.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.149.417 1.459.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.102.724 962.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.623.613 539.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.623.613 539.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.300 -68.745
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.395 -469.707
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.167.395 -469.707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.655.775 496.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.636.484 -1.608.818
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.726.170 -2.607.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.094.186 762.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.816.951 571.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.277.235 190.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.796 -32.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.796 -32.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
122.290 285.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.468 -47.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-199.468 -47.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
445.846 30.412
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
445.846 30.412
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.279.112 1.335.391
Kira Ödemeleri
-659.885 -457.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-42.040 -57.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-851.519 -57.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-764.972 -462.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-830.272 -531.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -392.441 -72.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -437.831 -459.062
Alınan Faiz
65.300 68.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.960.696 299.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.960.696 299.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.100.248 997.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.060.944 1.297.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.060.944 2.100.248
Finansal Yatırımlar
5 19.652.328 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 19.652.328 9.758.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 19.652.328 9.758.763
Ticari Alacaklar
17.354.582 12.260.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 5.654.552 3.837.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.700.030 8.422.795
Peşin Ödenmiş Giderler
344.317 466.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 344.317 466.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
159.014 431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 159.014 431
ARA TOPLAM
41.571.185 24.586.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.571.185 24.586.445
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
253.265 212.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 253.265 212.052
Maddi Duran Varlıklar
1.358.054 1.044.822
Mobilya ve Demirbaşlar
554.486 281.445
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
8 803.568 763.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
805.531 638.165
Diğer Haklar
9 340.628 486.083
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 464.903 152.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.559.353 1.647.120
Diğer Duran Varlıklar
45.000 60.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 45.000 60.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.021.203 3.602.159
TOPLAM VARLIKLAR
45.592.388 28.188.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.797 176.899
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.797 176.899
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 393.797 176.899
Ticari Borçlar
105.864 305.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 105.864 305.332
Diğer Borçlar
1.237.684 995.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.237.684 995.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.839.729 2.428.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.839.729 2.428.677
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.766.949 13.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.766.949 13.931
ARA TOPLAM
8.344.023 3.920.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.344.023 3.920.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.597 18.599
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.597 18.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 98.597 18.599
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.153.372 1.165.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.153.372 1.165.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.251.969 1.184.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.595.992 5.104.501
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.996.396 23.084.103
Ödenmiş Sermaye
16 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
16 689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.661 -257.775
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.661 -257.775
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -111.661 -257.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.019.162 4.560.050
Yasal Yedekler
808.479 349.367
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 4.210.683 4.210.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -5.463.955 -11.808.902
Net Dönem Karı veya Zararı
12.766.179 6.804.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.996.396 23.084.103
TOPLAM KAYNAKLAR
45.592.388 28.188.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
31.264.126 12.416.483
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
17 31.264.126 12.416.483
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.264.126 12.416.483
BRÜT KAR (ZARAR)
31.264.126 12.416.483
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.604.440 -10.765.759
Pazarlama Giderleri
18 -345.604 -633.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 800.716 469.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.114.798 1.486.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.665.468 1.157.572
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.358.312 -663.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.421.954 1.980.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.421.954 1.980.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.655.775 -496.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.604.537 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -51.238 -496.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.766.179 1.484.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.766.179 1.484.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.766.179 1.484.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
146.114 -42.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 182.643 -53.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.529 10.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -36.529 10.688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.114 -42.750
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.912.293 1.441.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.912.293 1.441.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868376


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3258 Değişim: 0,14%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0008 Değişim: 0,05%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
478,30 Değişim: 0,13%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,05
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.