KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 17:23
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 7.008 4.410.683 -6.735.998 -6.230.752 15.237.612 15.237.612
Transferler
-6.230.752 6.230.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.814 1.307.215 1.228.401 1.228.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -71.806 4.410.683 -12.966.750 1.307.215 16.466.013 16.466.013
Transferler
149.367 1.157.848 -1.307.215 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.750 1.484.321 1.441.571 1.441.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.750 1.484.321 1.441.571 1.441.571
Dönem Sonu Bakiyeler
15 14.866.533 689.078 900.000 5.280.674 2.050.386 -114.556 4.560.050 -11.808.902 1.484.321 17.907.584 17.907.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.220.019 -114.177
Dönem Karı (Zararı)
1.484.321 -372.125
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.484.321 -372.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.459.888 184.632
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
962.406 347.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
539.278 451.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 213.548 171.389
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
325.730 279.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-68.745 -598.256
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-68.745 -598.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-469.707 -2.194
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-469.707 -2.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
496.656 -13.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.608.818 120.325
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.607.018 2.204.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
762.286 -2.345.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
571.823 -73.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
190.463 -2.271.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.518 407.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.518 407.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
285.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.961 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.961 1.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.412 -147.851
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.412 -147.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.335.391 -67.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.884 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.488 -47.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-462.631 592.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-531.376 -5.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -72.314 -5.326
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -459.062 0
Alınan Faiz
68.745 598.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-457.613
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-457.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.775 478.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.775 478.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
997.728 3.668.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.297.503 4.146.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.297.503 997.728
Finansal Yatırımlar
5 7.165.450 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.165.450 4.088.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.165.450 4.088.725
Ticari Alacaklar
6 7.270.224 8.032.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.692.484 3.264.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.577.740 4.768.203
Canlı Varlıklar
13 302.287 714.411
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 16.701 74.189
Diğer Dönen Varlıklar
12 20.051 509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.051 509
ARA TOPLAM
16.072.216 13.908.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.072.216 13.908.072
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 172.199 158.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
172.199 158.067
Maddi Duran Varlıklar
8 1.447.531 354.401
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 945.603 775.009
Peşin Ödenmiş Giderler
126.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 126.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.407.939 3.893.907
Diğer Duran Varlıklar
12 160.000 197.900
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
160.000 197.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.259.415 5.379.284
TOPLAM VARLIKLAR
22.331.631 19.287.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
14 735.032
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14 735.032
Ticari Borçlar
6 71.549 119.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.549 119.510
Diğer Borçlar
7 658.262 627.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
658.262 627.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.874.563 1.452.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.874.563 1.452.229
ARA TOPLAM
3.339.406 2.199.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.339.406 2.199.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
14 350.389
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14 350.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
734.252 621.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 734.252 621.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.641 621.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.424.047 2.821.343
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.907.584 16.466.013
Ödenmiş Sermaye
15 14.866.533 14.866.533
Sermaye Düzeltme Farkları
689.078 689.078
Sermaye Avansı
900.000 900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.280.674 5.280.674
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.050.386 2.050.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.556 -71.806
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.556 -71.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.556 -71.806
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.560.050 4.410.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -11.808.902 -12.966.750
Net Dönem Karı veya Zararı
1.484.321 1.307.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.907.584 16.466.013
TOPLAM KAYNAKLAR
22.331.631 19.287.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 12.416.483 7.906.015 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.416.483 7.906.015 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.416.483 7.906.015 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.765.759 -8.318.117
Pazarlama Giderleri
17 -633.957 -513.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 469.876 181.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.486.643 -744.506 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.486.643 -744.506 0 0
Finansman Gelirleri
18 1.157.572 643.284
Finansman Giderleri
18 -663.238 -284.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.980.977 -385.933 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -496.656 13.808 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -496.656 13.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.484.321 -372.125 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.484.321 -372.125 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.484.321 -372.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.750 -53.653 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.438 -67.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.688 13.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.688 13.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.750 -53.653 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.441.571 -425.778 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.441.571 -425.778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779484


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,15% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4096 Değişim: -0,01%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4277
Açılış: 7,4103
8,9982 Değişim: -0,27%
Düşük 8,9676 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
441,47 Değişim: -0,08%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 444,18
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.