KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 20:28
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.454.091.011 7.454.091.011 7.454.091.011
Dönem Karı (Zararı)
7.454.091.011 7.454.091.011 7.454.091.011
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897 7.454.091.011 -7.454.091.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.470.562.072 7.470.562.072 7.470.562.072
Dönem Karı (Zararı)
7.470.562.072 7.470.562.072 7.470.562.072
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 7.470.562.072 18.888.459.967 18.888.459.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.684.644 139.762.575
Dönem Karı (Zararı)
7.470.562.072 7.454.091.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.470.562.072 7.454.091.011
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.561.136.392 -7.514.683.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14.332 5.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
437.962 202.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 437.962 202.092
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 394.093.613 213.497.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -790.504
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 394.093.613 214.287.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 24.882.593 80.453.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.980.564.892 -7.793.964.907
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.980.564.892 -7.793.964.907
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -14.877.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.626.461 200.563.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.245.671 230.157.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.698.307 229.515.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-452.636 641.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.480 -28.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.693.690 -29.565.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.693.690 -29.565.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.947.859 139.970.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -217.012
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.263.215 9.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.115.427 989.555.783
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
19 0 971.312.698
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -5.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.153 -12.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.153 -12.383
Alınan Temettüler
465.726 18.255.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.739.184 -1.129.308.174
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.480.220 -920.669.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.480.220 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -920.669.607
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
641.791.150 1.019.338
Ödenen Faiz
-402.571.746 -209.657.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.887 10.184
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.887 10.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.887 50.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 60.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 0 60.887
Ticari Alacaklar
6 29.717 10.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29.717 10.881
Diğer Alacaklar
8 0 30.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 30.484
Diğer Dönen Varlıklar
11 28.780 28.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.780 28.305
ARA TOPLAM
58.497 130.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.497 130.557
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 20.816.778.663 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.816.778.663 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20.816.778.663 12.830.713.771
Maddi Duran Varlıklar
9 93.396 26.575
Diğer Maddi Duran Varlıklar
93.396 26.575
Diğer Duran Varlıklar
11 79.072.202 50.833.065
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
79.072.202 50.833.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.895.944.261 12.881.573.411
TOPLAM VARLIKLAR
20.896.002.758 12.881.703.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 0 134.075.760
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 134.075.760
Banka Kredileri
0 134.075.760
Ticari Borçlar
286.585.322 253.339.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 286.188.871 252.490.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 396.451 849.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 151.719 77.239
Diğer Borçlar
1.465.128.345 823.337.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.465.128.345 823.337.195
Kısa Vadeli Karşılıklar
278.920 105.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 278.920 105.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 4.931.005 2.667.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.931.005 2.667.790
ARA TOPLAM
1.757.075.311 1.213.603.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.757.075.311 1.213.603.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 250.000.000 250.000.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,8 250.000.000 250.000.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.000.000 250.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
467.480 202.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 467.480 202.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.467.480 250.202.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.007.542.791 1.463.806.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.888.459.967 11.417.897.895
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.830.595.339 3.376.504.328
Net Dönem Karı veya Zararı
7.470.562.072 7.454.091.011
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.888.459.967 11.417.897.895
TOPLAM KAYNAKLAR
20.896.002.758 12.881.703.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 465.726 1.695.682.802
Satışların Maliyeti
13 0 -1.680.805.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 14.877.319
BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 14.877.319
Genel Yönetim Giderleri
14 -90.953.554 -59.025.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.980.754.443 7.794.287.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -728.337 -2.097.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.889.538.278 7.748.041.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.889.538.278 7.748.041.862
Finansman Gelirleri
16 0 790.504
Finansman Giderleri
16 -418.976.206 -294.741.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.470.562.072 7.454.091.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.470.562.072 7.454.091.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.470.562.072 7.454.091.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.470.562.072 7.454.091.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/Earnings per share 17 19,40000000 19,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.470.562.072 7.454.091.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.470.562.072 7.454.091.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118677


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.019 Değişim: -0,09% Hacim : 37.331 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9009 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4469 Değişim: -0,04%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.926,55 Değişim: 0,13%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.