KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 19:29
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-202.562.935 -202.562.935 -202.562.935
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 -202.562.935 3.761.243.949 3.761.243.949
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895
Transferler
7.454.091.011 -7.454.091.011 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-516.652.273 -516.652.273 -516.652.273
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 -516.652.273 10.901.245.622 10.901.245.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.608.674 -17.931.859
Dönem Karı (Zararı)
-516.652.273 -202.562.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-516.652.273 -202.562.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
496.811.412 183.490.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.411 1.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.831 -199.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
228.831 -199.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 74.041.480 67.332.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
74.041.480 67.332.772
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 22.207.187 -4.600.912
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 400.332.503 90.164.212
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 400.332.503 90.164.212
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30.791.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-767.813 1.288.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.556.864 4.439.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.501.715 4.291.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.149 147.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 202.018 512.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.526.695 -3.663.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.025.424 -3.485.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
498.729 -178.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.608.674 -17.784.202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.534.274 1.080.985.451
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.080.998.578
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.000.000
Alınan Temettüler
465.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.156.884 -1.063.047.538
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
94.292.595
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.015.313.246
Ödenen Faiz
-71.135.711 -47.734.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.936 6.054
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.936 6.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.887 50.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 74.823 56.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 74.823 60.887
Ticari Alacaklar
7 34.191 10.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.191 10.881
Diğer Alacaklar
30.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.484
Diğer Dönen Varlıklar
11 9.574 28.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.574 28.305
ARA TOPLAM
118.588 130.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.588 130.557
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.433.381.268 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.433.381.268 12.830.713.771
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
19 12.433.381.268 12.830.713.771
Maddi Duran Varlıklar
9 25.164 26.575
Diğer Maddi Duran Varlıklar
25.164 26.575
Diğer Duran Varlıklar
11 57.365.707 50.833.065
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
57.365.707 50.833.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.490.772.139 12.881.573.411
TOPLAM VARLIKLAR
12.490.890.727 12.881.703.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.999.390 134.075.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.999.390 134.075.760
Banka Kredileri
19 150.999.390 134.075.760
Ticari Borçlar
258.896.515 253.339.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 257.992.279 252.490.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 904.236 849.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 226.296 77.239
Diğer Borçlar
925.819.116 823.337.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 925.819.116 823.337.195
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 158.781 105.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 158.781 105.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.166.519 2.667.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.166.519 2.667.790
ARA TOPLAM
1.339.266.617 1.213.603.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.266.617 1.213.603.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
250.000.000 250.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 250.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
378.488 202.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 378.488 202.618
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.378.488 250.202.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.589.645.105 1.463.806.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.901.245.622 11.417.897.895
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.830.595.339 3.376.504.328
Net Dönem Karı veya Zararı
-516.652.273 7.454.091.011
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.901.245.622 11.417.897.895
TOPLAM KAYNAKLAR
12.490.890.727 12.881.703.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 465.726 1.080.998.578
Satışların Maliyeti
13 -1.114.623.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 -33.625.138
BRÜT KAR (ZARAR)
465.726 -33.625.138
Genel Yönetim Giderleri
-20.517.207 -16.252.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.201.527 33.598.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-427.553.652 -123.552.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.403.606 -139.831.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.403.606 -139.831.075
Finansman Gelirleri
16 4.600.912
Finansman Giderleri
16 -96.248.667 -67.332.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-516.652.273 -202.562.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-516.652.273 -202.562.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-516.652.273 -202.562.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-516.652.273 -202.562.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başı kayıp (Kr) 17 -1,34200000 -0,52600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-516.652.273 -202.562.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-516.652.273 -202.562.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6689 Değişim: -0,08%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5030 Değişim: -0,29%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
976,02 Değişim: -0,01%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.