KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 19:53
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.095.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903
Dönem Karı (Zararı)
1.714.299.903 1.714.299.903 1.714.299.903
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.454.091.011 7.454.091.011 7.454.091.011
Dönem Karı (Zararı)
7.454.091.011 7.454.091.011 7.454.091.011
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.762.575 -26.833.773
Dönem Karı (Zararı)
7.454.091.011 1.714.299.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.514.683.920 -1.749.874.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.361 5.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 202.092 67.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 202.092 67.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
213.497.442 217.496.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -790.504 -1.834.450
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 214.287.946 219.330.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
80.453.411 101.867.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -7.793.964.907 -2.040.234.201
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.793.964.907 -2.040.234.201
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -14.877.319 953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -30.031.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
200.355.484 8.741.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
230.157.241 14.916.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
229.515.786 14.880.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
641.455 35.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.421 10.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.721 1.262.040
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-207.721 1.262.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.565.615 -7.447.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.565.615 -7.447.739
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.762.575 -26.833.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
989.555.783 76.008.593
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13 971.312.698 74.616.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.383 -8.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.383 -8.145
Alınan Temettüler
18.255.468
Alınan Faiz
1.400.526
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.129.308.174 -50.970.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 323.133
Kredilerden Nakit Girişleri
323.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -920.669.607 -57.709.763
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -920.669.607 -57.709.763
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 1.019.338 100.529.427
Ödenen Faiz
-209.657.905 -94.113.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.184 -1.795.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.184 -1.795.929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.703 1.846.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.887 50.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.887 50.703
Ticari Alacaklar
7 10.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.881
Diğer Alacaklar
30.484 258.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 228.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.484 29.948
Diğer Dönen Varlıklar
11 28.305 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.305 40.277
ARA TOPLAM
130.557 349.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.557 349.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12.830.713.771 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 12.830.713.771 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
12.830.713.771 5.993.184.243
Maddi Duran Varlıklar
9 26.575 19.553
Diğer Maddi Duran Varlıklar
26.575 19.553
Diğer Duran Varlıklar
11 50.833.065 39.513.265
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
50.833.065 39.513.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.881.573.411 6.032.717.061
TOPLAM VARLIKLAR
12.881.703.968 6.033.066.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
134.075.760 57.604.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 134.075.760 57.604.273
Banka Kredileri
134.075.760 57.604.273
Ticari Borçlar
7 253.339.651 23.173.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 252.490.564 22.965.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 849.087 207.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 77.239 105.660
Diğer Borçlar
823.337.195 1.001.024.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 823.337.195 1.001.024.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 105.820 141.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 105.820 141.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.667.790 2.658.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.667.790 2.658.499
ARA TOPLAM
1.213.603.455 1.084.708.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.603.455 1.084.708.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.085.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 75.085.555
Banka Kredileri
75.085.555
Diğer Borçlar
250.000.000 909.284.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 909.284.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
202.618 181.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 202.618 181.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.202.618 984.551.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.806.073 2.069.259.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.417.897.895 3.963.806.884
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.376.504.328 1.662.204.425
Net Dönem Karı veya Zararı
7.454.091.011 1.714.299.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.417.897.895 3.963.806.884
TOPLAM KAYNAKLAR
12.881.703.968 6.033.066.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.695.682.802 74.616.212
Satışların Maliyeti
13 -1.680.805.483 -45.538.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.877.319 29.077.285
BRÜT KAR (ZARAR)
14.877.319 29.077.285
Genel Yönetim Giderleri
14 -59.025.508 -44.918.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.794.287.906 2.050.314.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.097.855
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.748.041.862 2.034.473.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.748.041.862 2.034.473.248
Finansman Gelirleri
16 790.504 65.449.924
Finansman Giderleri
16 -294.741.355 -385.623.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.454.091.011 1.714.299.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.454.091.011 1.714.299.903
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.454.091.011 1.714.299.903
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.454.091.011 1.714.299.903
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 19,36100000 4,45300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.454.091.011 1.714.299.903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.454.091.011 1.714.299.903http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: -1,54% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6158 Değişim: -0,40%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5325 Değişim: -0,12%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,5532
971,64 Değişim: -0,46%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.