KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:34
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307
Dönem Karı (Zararı)
-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -109.884.307 2.139.622.674 2.139.622.674
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
1.714.299.903 -1.714.299.903 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.630.197.462 2.630.197.462 2.630.197.462
Dönem Karı (Zararı)
2.630.197.462 2.630.197.462 2.630.197.462
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 2.630.197.462 6.594.004.346 6.594.004.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.517.959 -15.900.365
Dönem Karı (Zararı)
2.630.197.462 -109.884.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.630.197.462 -109.884.307
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.673.184.862 88.088.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 473 3.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
208.423 48.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 208.423 48.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.557.362 144.069.004
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -790.502 -1.797.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 177.347.864 145.866.144
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.287.882 125.537.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.614.280.065 -152.492.588
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.614.280.065 -152.492.588
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -233.383.173 953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-30.031.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.530.559 5.895.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.608.329 9.818.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.756.180 9.779.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.851 39.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.236 24.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.107.652 -3.948.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.107.652 -3.948.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.517.959 -15.900.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.190.793.989 176.527.060
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.189.814.683 74.616.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.984 -5.932
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
981.290 100.516.255
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19 981.290 100.516.255
Alınan Faiz
1.400.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.271.075 -161.327.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.889.201 -44.354.550
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.889.201 -44.354.550
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
19 -931.337.445 -35.502.540
Ödenen Faiz
-156.044.429 -81.470.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.955 -700.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.955 -700.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 50.703 1.846.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 55.658 1.145.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 55.658 50.703
Ticari Alacaklar
38.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.045
Diğer Alacaklar
68.337 258.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 228.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.337 29.948
Diğer Dönen Varlıklar
4.402 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 4.402 40.277
ARA TOPLAM
166.442 349.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.442 349.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.651.028.930 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.651.028.930 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 7.651.028.930 5.993.184.243
Maddi Duran Varlıklar
9 21.064 19.553
Diğer Maddi Duran Varlıklar
21.064 19.553
Diğer Duran Varlıklar
11 45.832.118 39.513.265
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.832.118 39.513.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.696.882.112 6.032.717.061
TOPLAM VARLIKLAR
7.697.048.554 6.033.066.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.066.650 57.604.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 90.066.650 57.604.273
Banka Kredileri
90.066.650 57.604.273
Ticari Borçlar
29.781.640 23.173.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 29.721.859 22.965.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.781 207.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 74.424 105.660
Diğer Borçlar
732.717.501 1.001.024.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 732.717.501 1.001.024.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.631 141.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 117.631 141.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 89.224 2.658.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
89.224 2.658.499
ARA TOPLAM
852.847.070 1.084.708.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
852.847.070 1.084.708.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.085.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.085.555
Banka Kredileri
19 75.085.555
Diğer Borçlar
250.000.000 909.284.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 250.000.000 909.284.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
197.138 181.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 197.138 181.362
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.197.138 984.551.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.044.208 2.069.259.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.594.004.346 3.963.806.884
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.376.504.328 1.662.204.425
Net Dönem Karı veya Zararı
2.630.197.462 1.714.299.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.594.004.346 3.963.806.884
TOPLAM KAYNAKLAR
7.697.048.554 6.033.066.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.695.682.802 74.616.212 53.337.606 37.912.300
Satışların Maliyeti
13 -1.462.299.629 -45.538.927 -33.414.982 -21.603.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
233.383.173 29.077.285 19.922.624 16.308.966
BRÜT KAR (ZARAR)
233.383.173 29.077.285 19.922.624 16.308.966
Genel Yönetim Giderleri
14 -42.286.109 -29.676.954 -12.238.620 -12.088.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.730.428.561 199.605.715 2.353.941.706 -196.152.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -117.058.682 -38.474.959 60.028.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.804.466.943 160.531.087 2.421.654.323 -191.931.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.804.466.943 160.531.087 2.421.654.323 -191.931.778
Finansman Gelirleri
16 3.078.383 10.626.293 -527.905 148.220
Finansman Giderleri
16 -177.347.864 -281.041.687 -50.163.051 -97.632.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 6,83200000 -0,28500000 6,15800000 -0,75200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.630.197.462 -109.884.307 2.370.963.367 -289.415.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972986


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.911 Değişim: 1,66% Hacim : 21.793 Mio.TL Son veri saati : 15:33
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,7392 Değişim: 0,56%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5568 Değişim: 0,31%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
782,86 Değişim: 0,48%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.