KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:21
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.299.161
Dönem Karı (Zararı)
-202.299.161
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -202.299.161 2.056.113.737 2.056.113.737
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307
Dönem Karı (Zararı)
-109.884.307 -109.884.307 -109.884.307
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -109.884.307 2.139.622.674 2.139.622.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.900.365 -22.028.749
Dönem Karı (Zararı)
-109.884.307 -202.299.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-109.884.307 -202.299.161
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.088.426 208.813.836
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.253 4.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.600 40.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 48.600 40.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
144.069.004 223.436.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.797.141 -20.874.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 145.866.145 244.311.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 125.537.442 18.289.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-152.492.588 -31.876.424
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-152.492.588 -31.876.424
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
953.945
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -30.031.230 -1.081.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.895.516 -28.543.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.794.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.794.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.818.702 -2.948.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.779.255 -3.009.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.447 61.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.839 -2.501
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.906
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.948.025 -3.755.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.948.025 -3.755.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.900.365 -22.028.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
176.527.060 -638.165
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
74.616.212
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-45.291.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.932 -2.020
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.932 -2.020
Alınan Temettüler
25.052.829
Alınan Faiz
1.400.526 18.804.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 100.516.254 797.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.327.439 20.327.187
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 -292.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 393.758.120
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
19 -35.502.540
Ödenen Faiz
-81.470.349 -81.430.933
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-44.354.550
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-700.744 -2.339.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-700.744 -2.339.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.846.632 3.009.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.145.888 669.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.145.888 1.846.632
Diğer Alacaklar
302.683 100.392.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 204.697 100.324.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 97.986 68.187
Diğer Dönen Varlıklar
11 32.532 39.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
32.532 39.819
ARA TOPLAM
1.481.103 102.278.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.481.103 102.278.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.105.442.630 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 4.105.442.630 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
19 4.105.442.630 3.998.488.969
Maddi Duran Varlıklar
9 19.294 16.615
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.294 16.615
Diğer Duran Varlıklar
11 36.310.063 32.027.745
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
36.310.063 32.027.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.141.771.987 4.030.533.329
TOPLAM VARLIKLAR
4.143.253.090 4.132.812.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 57.463.999 44.885.898
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.463.999 44.885.898
Banka Kredileri
19 57.463.999 44.885.898
Ticari Borçlar
18.075.485 8.256.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.864.025 8.084.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 211.460 172.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 120.179 95.340
Diğer Borçlar
933.527.097 919.390.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 933.527.097 919.390.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.926 111.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 131.926 111.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.753.264 1.396.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.753.264 1.396.459
ARA TOPLAM
1.011.071.950 974.136.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.011.071.950 974.136.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 74.902.696 92.036.509
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.902.696 92.036.509
Banka Kredileri
19 74.902.696 92.036.509
Diğer Borçlar
6 917.482.795 816.987.332
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 917.482.795 816.987.332
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 172.975 144.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 172.975 144.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.558.466 909.168.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.003.630.416 1.883.305.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.139.622.674 2.249.506.981
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.662.204.425 1.671.110.342
Net Dönem Karı veya Zararı
-109.884.307 -8.905.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.139.622.674 2.249.506.981
TOPLAM KAYNAKLAR
4.143.253.090 4.132.812.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 74.616.212 26.203.515 37.912.300 23.930.437
Satışların Maliyeti
13 -45.538.927 -3.327.444 -21.603.334 -1.864.395
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.077.285 22.876.071 16.308.966 22.066.042
BRÜT KAR (ZARAR)
29.077.285 22.876.071 16.308.966 22.066.042
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.676.954 -20.088.233 -12.088.067 -6.315.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 199.605.715 46.935.342 -196.152.677 39.089.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -38.474.959 -3.223.658 172.099.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.531.087 46.499.522 -191.931.778 226.939.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.531.087 46.499.522 -191.931.778 226.939.204
Finansman Gelirleri
16 10.626.293 55.715.883 148.220 31.598.225
Finansman Giderleri
16 -281.041.687 -304.514.566 -97.632.055 -97.019.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 17 -0,28500000 -0,52500000 -0,75200000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-109.884.307 -202.299.161 -289.415.613 161.517.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4213 Değişim: 0,02%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1845 Değişim: 0,10%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2037
Açılış: 10,1746
492,43 Değişim: 0,18%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,29
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.