KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 20:18
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880
Dönem Karı (Zararı)
-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -363.816.880 1.894.596.018 1.894.596.018
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Karı (Zararı)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 179.531.306 2.429.038.287 2.429.038.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.395.974 -11.337.926
Dönem Karı (Zararı)
179.531.306 -363.816.880
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
179.531.306 -363.816.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-196.837.510 354.709.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.644 3.018
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.516 42.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.516 42.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.559.635 150.480.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.675.619 -15.614.509
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 106.235.254 166.095.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 60.904.848 29.669.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-349.573.834 175.323.519
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -349.573.834 175.323.519
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.722.264 -810.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.770 -2.230.566
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.196.277 478.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.254.620 558.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.343 -79.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.879 5.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.344.926 -2.683.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.315.925 -2.752.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.001 69.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.395.974 -11.337.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
138.532.910 25.648.106
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
36.703.912 2.273.078
Alınan Temettüler
3.258.000
Alınan Faiz
1.400.525 18.804.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.428.473 1.312.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.260.099 -17.046.138
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-292.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
325.422.387
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-86.426.648
Ödenen Faiz
-34.833.451 -50.468.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.163 -2.735.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.163 -2.735.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.846.632 3.009.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.723.469 273.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.723.469 1.846.632
Diğer Alacaklar
4.710.481 100.392.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 170.958 100.324.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.539.523 68.187
Diğer Dönen Varlıklar
17.591 39.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 17.591 39.819
ARA TOPLAM
6.451.541 102.278.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.451.541 102.278.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.324.127.210 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.324.127.210 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
19 4.324.127.210 3.998.488.969
Maddi Duran Varlıklar
14.971 16.615
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 14.971 16.615
Diğer Duran Varlıklar
33.894.562 32.027.745
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 33.894.562 32.027.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.358.036.743 4.030.533.329
TOPLAM VARLIKLAR
4.364.488.284 4.132.812.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.664.276 44.885.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.664.276 44.885.898
Banka Kredileri
19 53.664.276 44.885.898
Ticari Borçlar
14.453.060 8.256.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14.339.390 8.084.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 113.670 172.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 154.219 95.340
Diğer Borçlar
865.136.659 919.390.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 865.136.659 919.390.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.160 111.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 136.160 111.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.367.458 1.396.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.367.458 1.396.459
ARA TOPLAM
934.911.832 974.136.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.911.832 974.136.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.036.198 92.036.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.036.198 92.036.509
Banka Kredileri
19 110.036.198 92.036.509
Diğer Borçlar
890.343.310 816.987.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 890.343.310 816.987.332
Uzun Vadeli Karşılıklar
158.657 144.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 158.657 144.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.538.165 909.168.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.935.449.997 1.883.305.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.429.038.287 2.249.506.981
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.662.204.425 1.671.110.342
Net Dönem Karı veya Zararı
179.531.306 -8.905.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.429.038.287 2.249.506.981
TOPLAM KAYNAKLAR
4.364.488.284 4.132.812.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 36.703.912 2.273.078 27.105.188 1.624.210
Satışların Maliyeti
13 -23.935.593 -1.463.049 -14.126.634 -954.367
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.768.319 810.029 12.978.554 669.843
BRÜT KAR (ZARAR)
12.768.319 810.029 12.978.554 669.843
Genel Yönetim Giderleri
14 -17.588.887 -13.772.370 -8.520.149 -6.591.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 395.758.392 7.846.178 391.794.952 3.951.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -38.474.959 -175.323.519 173.238.025 69.450.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
352.462.865 -180.439.682 569.491.382 67.480.022
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
352.462.865 -180.439.682 569.491.382 67.480.022
Finansman Gelirleri
16 10.478.073 24.117.658 7.419.389 14.885.380
Finansman Giderleri
16 -183.409.632 -207.494.856 -87.028.028 -105.957.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
179.531.306 -363.816.880 489.882.743 -23.592.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.