KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:14
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-340.224.339 -340.224.339 -340.224.339
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -340.224.339 1.918.188.559 1.918.188.559
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-310.351.437 -310.351.437 -310.351.437
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 -310.351.437 1.939.155.544 1.939.155.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.288.890 -7.254.851
Dönem Karı (Zararı)
-310.351.437 -340.224.339
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-310.351.437 -340.224.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
301.927.230 335.848.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
822 1.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.059 25.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.059 25.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.373.791 70.953.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.609.231 -9.065.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
54.983.022 80.019.237
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.602.339 20.233.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
211.712.984 244.774.299
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
211.712.984 244.774.299
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
953.945
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
953.945
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-743.710 -140.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.135.317 -2.879.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.306.235 209.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.288.879 -20.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.356 230.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.508 88.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.413.225
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.413.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.229.426 -763.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.229.426 -763.907
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.288.890 -7.254.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
111.400.218 7.412.304
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
9.598.724 648.868
Alınan Temettüler
3.258.000
Alınan Faiz
1.400.525 9.065.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.400.969 -5.560.078
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.290.695 -2.494.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.000.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-175.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
191.578.755
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-93.919.662
Ödenen Faiz
-11.371.033 -19.073.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.179.367 -2.336.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.179.367 -2.336.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.846.632 3.009.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
667.265 672.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 667.265 1.846.632
Diğer Alacaklar
556.107 100.392.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 132.074 100.324.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 424.033 68.187
Diğer Dönen Varlıklar
11 21.988 39.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.988 39.819
ARA TOPLAM
1.245.360 102.278.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.245.360 102.278.974
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.776.967.026 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.776.967.026 3.998.488.969
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.776.967.026 3.998.488.969
Maddi Duran Varlıklar
15.793 16.615
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 15.793 16.615
Diğer Duran Varlıklar
32.923.296 32.027.745
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 32.923.296 32.027.745
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.809.906.115 4.030.533.329
TOPLAM VARLIKLAR
3.811.151.475 4.132.812.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.456.915 44.885.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.456.915 44.885.898
Banka Kredileri
19 49.456.915 44.885.898
Ticari Borçlar
10.563.018 8.256.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.373.649 8.084.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 189.369 172.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 153.848 95.340
Diğer Borçlar
851.864.088 919.390.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 851.864.088 919.390.700
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.461 111.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 129.461 111.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.400.599 1.396.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.400.599 1.396.459
ARA TOPLAM
913.567.929 974.136.953
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
913.567.929 974.136.953
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.409.185 92.036.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.409.185 92.036.509
Banka Kredileri
19 101.409.185 92.036.509
Diğer Borçlar
856.864.918 816.987.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 856.864.918 816.987.332
Uzun Vadeli Karşılıklar
153.899 144.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 153.899 144.528
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
958.428.002 909.168.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.995.931 1.883.305.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.939.155.544 2.249.506.981
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.662.204.425 1.671.110.342
Net Dönem Karı veya Zararı
-310.351.437 -8.905.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.939.155.544 2.249.506.981
TOPLAM KAYNAKLAR
3.811.151.475 4.132.812.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 9.598.724 648.868
Satışların Maliyeti
13 -9.808.959 -508.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-210.235 140.186
BRÜT KAR (ZARAR)
-210.235 140.186
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.068.738 -7.180.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.963.440 3.895.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -211.712.984 -244.774.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-217.028.517 -247.919.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-217.028.517 -247.919.704
Finansman Gelirleri
16 3.058.684 9.232.278
Finansman Giderleri
16 -96.381.604 -101.536.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-310.351.437 -340.224.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.351.437 -340.224.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.351.437 -340.224.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-310.351.437 -340.224.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,80600000 -0,88400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-310.351.437 -340.224.339
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-310.351.437 -340.224.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.567 Değişim: 0,13% Hacim : 4.468 Mio.TL Son veri saati : 10:22
Düşük 1.562 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4295 Değişim: -0,47%
Düşük 7,4273 20.01.2021 Yüksek 7,4815
Açılış: 7,4647
9,0364 Değişim: -0,23%
Düşük 9,0308 20.01.2021 Yüksek 9,0885
Açılış: 9,0574
443,17 Değişim: 0,33%
Düşük 441,00 20.01.2021 Yüksek 444,69
Açılış: 441,70
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.