KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 22:16
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.911.538 -682.911.538 -682.911.538
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.361.918 -44.766.163
Dönem Karı (Zararı)
-8.905.917 -682.911.538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.361.270 662.470.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.307 7.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.944 -78.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.944 -78.339
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
282.402.680 211.909.218
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -24.693.009 -26.403.949
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 307.095.689 238.313.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.778.520 113.857.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-310.687.570 341.628.958
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -310.687.570 341.628.958
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.255.611 -4.854.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.817.271 -24.324.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.794.829 -3.256.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.794.829 -3.256.053
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-697.131 669.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-673.466 566.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.665 102.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.963 18.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
406.677 -452.574
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
448.583 -452.574
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-41.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.754.951 -21.304.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.754.951 -21.304.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.361.918 -44.766.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.494.477 38.358.325
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13 12.933.687 16.810.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.020 -1.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.020 -1.462
Alınan Temettüler
25.052.829
Alınan Faiz
18.804.654 21.548.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -49.294.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.704.391 6.997.734
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825
Kredilerden Nakit Girişleri
168.617.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -292.000.000 -585.265.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
19 -292.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 400.735.955 535.222.246
Ödenen Faiz
-89.031.564 -111.576.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.163.050 589.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.163.050 589.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.009.682 2.419.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.846.632 3.009.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.846.632 3.009.682
Ticari Alacaklar
7 0 3.258.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 3.258.000
Diğer Alacaklar
100.392.523 95.025.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 100.324.336 94.841.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 68.187 184.461
Diğer Dönen Varlıklar
11 39.819 136.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 39.819 136.055
ARA TOPLAM
102.278.974 101.429.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.278.974 101.429.509
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 3.998.488.969 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 3.998.488.969 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.998.488.969 3.646.779.473
Maddi Duran Varlıklar
9 16.615 20.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 16.615 20.902
Diğer Duran Varlıklar
11 32.027.745 27.060.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 32.027.745 27.060.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.030.533.329 3.673.860.655
TOPLAM VARLIKLAR
4.132.812.303 3.775.290.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 44.885.898 302.862.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 44.885.898 302.862.583
Banka Kredileri
44.885.898 6.609.853
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
296.252.730
Ticari Borçlar
8.256.783 8.953.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.084.770 8.758.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 172.013 195.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 95.340 72.377
Diğer Borçlar
919.390.700 606.083.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 919.390.700 606.041.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 111.773 92.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 111.773 92.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.396.459 927.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.396.459 927.316
ARA TOPLAM
974.136.953 918.992.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
974.136.953 918.992.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 92.036.509 116.612.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 92.036.509 116.612.837
Banka Kredileri
92.036.509 116.612.837
Diğer Borçlar
816.987.332 481.204.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 816.987.332 481.204.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 144.528 67.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 144.528 67.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
909.168.369 597.885.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.883.305.322 1.516.877.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.249.506.981 2.258.412.898
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.110.342 2.354.021.880
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.905.917 -682.911.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.249.506.981 2.258.412.898
TOPLAM KAYNAKLAR
4.132.812.303 3.775.290.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 34.728.516 20.134.271
Satışların Maliyeti
13 -8.678.076 -11.955.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.050.440 8.178.433
BRÜT KAR (ZARAR)
26.050.440 8.178.433
Genel Yönetim Giderleri
14 -28.874.822 -34.477.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 394.053.345 642.853.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -67.519.861 -974.790.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
323.709.102 -358.236.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.709.102 -358.236.646
Finansman Gelirleri
16 60.729.117 168.114.839
Finansman Giderleri
16 -393.344.136 -492.789.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.905.917 -682.911.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.905.917 -682.911.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.905.917 -682.911.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.905.917 -682.911.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,02300000 -1,77400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.905.917 -682.911.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.905.917 -682.911.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823100


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3153 Değişim: -0,17%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8545 Değişim: 0,04%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
530,36 Değişim: 0,11%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.