KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 21:30
KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.409.473.118 -1.409.473.118 -1.409.473.118
Dönem Karı (Zararı)
-1.409.473.118 -1.409.473.118 -1.409.473.118
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -1.409.473.118 1.531.851.318 1.531.851.318
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898
Transferler
-682.911.538 682.911.538 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880
Dönem Karı (Zararı)
-363.816.880 -363.816.880 -363.816.880
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -363.816.880 1.894.596.018 1.894.596.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.337.926 -23.477.127
Dönem Karı (Zararı)
-363.816.880 -1.409.473.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-363.816.880 -1.409.473.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
354.709.520 1.391.446.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.018 4.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.478 -85.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.478 -85.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
150.480.539 72.449.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -15.614.509 -6.289.356
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 166.095.048 78.739.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 29.669.995 66.292.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
175.323.519 1.251.327.942
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 175.323.519 1.251.327.942
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-810.029
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.457.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.230.566 -5.450.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-649
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
478.277 867.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
558.194 840.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.917 27.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.740 -24.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.690 -24.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.683.103 -6.293.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.752.603 -6.423.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
69.500 130.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.337.926 -23.477.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.648.106 7.016.314
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.273.078 8.193.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462
Alınan Temettüler
3.258.000 65.441
Alınan Faiz
18.804.654 4.836.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.312.374 -6.078.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.046.138 14.332.534
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825
Kredilerden Nakit Girişleri
168.617.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-292.000.000 -585.265.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-292.000.000 -585.265.825
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
325.422.387 461.742.283
Ödenen Faiz
-50.468.525 -30.761.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.735.958 -2.128.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.735.958 -2.128.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.009.682 2.419.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 273.724 291.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 273.724 3.009.682
Ticari Alacaklar
3.258.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.258.000
Diğer Alacaklar
90.955.869 95.025.772
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 90.338.788 94.841.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 617.081 184.461
Diğer Dönen Varlıklar
16.153 136.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 16.153 136.055
ARA TOPLAM
91.245.746 101.429.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.245.746 101.429.509
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.469.992.907 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.469.992.907 3.646.779.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.469.992.907 3.646.779.473
Maddi Duran Varlıklar
17.884 20.902
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 17.884 20.902
Diğer Duran Varlıklar
29.500.168 27.060.280
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 29.500.168 27.060.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.499.510.959 3.673.860.655
TOPLAM VARLIKLAR
3.590.756.705 3.775.290.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.408.247 302.862.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.408.247 302.862.583
Banka Kredileri
19 7.408.247 6.609.853
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
296.252.730
Ticari Borçlar
9.432.191 8.953.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 9.316.430 8.758.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 115.761 195.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 78.067 72.377
Diğer Borçlar
1.025.931.769 606.083.497
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.025.921.293 606.041.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.476 41.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.497 92.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 105.497 92.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.017.376 927.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.017.376 927.316
ARA TOPLAM
1.043.973.147 918.992.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.973.147 918.992.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.698.314 116.612.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
130.698.314 116.612.837
Banka Kredileri
19 130.698.314 116.612.837
Diğer Borçlar
521.412.888 481.204.825
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 521.412.888 481.204.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.338 67.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 76.338 67.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.187.540 597.885.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.696.160.687 1.516.877.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.894.596.018 2.258.412.898
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.671.110.342 2.354.021.880
Net Dönem Karı veya Zararı
-363.816.880 -682.911.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.894.596.018 2.258.412.898
TOPLAM KAYNAKLAR
3.590.756.705 3.775.290.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.273.078 8.259.175 1.624.210 879.879
Satışların Maliyeti
13 -1.463.049 -6.000.714 -954.367 -355.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
810.029 2.258.461 669.843 524.382
BRÜT KAR (ZARAR)
810.029 2.2 524.382
Genel Yönetim Giderleri
14 -13.772.370 -19.680.141 -6.591.670 -8.212.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 7.846.178 1.609.070 3.951.069 1.385.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -175.323.519 -1.251.327.942 69.450.780 -1.249.782.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-180.439.682 -1.267.140.552 67.480.022 -1.256.085.051
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-180.439.682 -1.267.140.552 67.480.022 -1.256.085.051
Finansman Gelirleri
16 24.117.658 14.503.523 14.885.380 6.564.625
Finansman Giderleri
16 -207.494.856 -156.836.089 -105.957.943 -83.337.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,94500000 -3,66100000 -0,06100000 -3,46200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-363.816.880 -1.409.473.118 -23.592.541 -1.332.858.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780334


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.