KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:26
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.470.013 25.470.013 0 25.470.013
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 616.055.507 25.470.013 926.290.833 0 926.290.833
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
151.247.313 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
70.927.191 70.927.191 0 70.927.191
Kar Payları
8.708.844 -112.199.915 -103.491.071 0 -103.491.071
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 33.850.128 644.775.175 70.927.191 1.019.552.494 0 1.019.552.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.916.275 22.758.334
Dönem Karı (Zararı)
70.927.191 25.470.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.927.191 25.470.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.037.904 51.692.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 16.136.100 12.909.421
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
175.221 505.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
248.830 7.422
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -208.010 182.926
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.401 315.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.399.460 13.689.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 7.318.993 12.862.785
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.080.467 826.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.564.966 11.121.852
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.326.284 -441.097
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.891.250 11.562.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.762.157 13.669.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -203.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-220.199.981 -40.476.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-338.433.948 -13.395.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-232.156.182 -46.039.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.277.766 32.643.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-303.874 -29.116.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-303.874 -29.116.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.452.133 -12.997.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.605.444 -29.755.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.993.628 -7.546.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.415.288 22.139.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.408.916 -29.686.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.154.124 537.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.907.828 -4.157.639
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
102.907.828 -4.157.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.151.914 55.955.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.109.535 -2.313.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.957.621 58.269.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.234.886 36.686.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.899.065 -1.920.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.782.324 -12.006.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.782.301 -7.847.103
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
645.497 1.501.906
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
645.497 1.501.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.523.364 -10.139.268
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -27.523.364 -10.139.268
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
95.566 790.259
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
95.566 790.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.622.062 547.269.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.433.976 558.391.511
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
73.433.976 558.391.511
Ödenen Temettüler
19 -103.491.072 0
Ödenen Faiz
-11.891.250 -11.562.949
Alınan Faiz
1.326.284 441.097
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.320.638 562.180.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.320.638 562.180.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.429.327 27.758.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.108.689 589.939.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.108.689 202.429.327
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.096.149.449 757.964.331
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 384.297.609 152.141.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 711.851.840 605.822.904
Stoklar
9 468.284.752 443.624.609
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.324.844 16.719.400
Diğer Dönen Varlıklar
18 54.627.461 33.537.829
ARA TOPLAM
1.679.495.195 1.454.275.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.679.495.195 1.454.275.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
1.864.459 1.560.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.864.459 1.560.585
Maddi Duran Varlıklar
429.011.419 418.269.652
Arazi ve Arsalar
11 1.873.284 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 9.598.824 9.712.082
Binalar
11 83.850.868 87.141.394
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 295.576.643 291.398.830
Taşıtlar
11 2.428.371 1.370.356
Mobilya ve Demirbaşlar
11 13.773.408 13.982.467
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 21.910.021 12.791.238
Peşin Ödenmiş Giderler
7.907.060 8.002.624
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 7.907.060 8.002.624
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.439.052 0
Diğer Duran Varlıklar
18 37.114.402 36.228.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
479.341.392 464.066.760
TOPLAM VARLIKLAR
2.158.836.587 1.918.342.256
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.287.552 23.242.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 96.287.552 23.242.603
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 96.287.552 23.242.603
Ticari Borçlar
692.012.386 640.018.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 218.331.271 225.746.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 473.681.115 414.272.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.622.901 9.964.766
Diğer Borçlar
114.720.808 11.812.976
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
103.491.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.229.736 11.812.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38.900.696 18.204.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.027.165 10.107.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.371.072 9.183.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 656.093 924.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 90.196.173 67.889.875
ARA TOPLAM
1.050.767.681 781.241.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.767.681 781.241.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.548.431 29.159.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.548.431 29.159.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.548.431 29.159.407
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.967.981 55.548.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 58.967.981 55.548.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 276.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.516.412 84.984.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.139.284.093 866.225.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.019.552.494 1.052.116.374
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.850.128 25.141.284
Yasal Yedekler
33.850.128 25.141.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
644.775.175 605.727.777
Net Dönem Karı veya Zararı
70.927.191 151.247.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 1.019.552.494 1.052.116.374
TOPLAM KAYNAKLAR
2.158.836.587 1.918.342.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.045.457.033 712.372.447
Satışların Maliyeti
-830.933.509 -597.516.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
214.523.524 114.855.944
BRÜT KAR (ZARAR)
214.523.524 114.855.944
Genel Yönetim Giderleri
-37.131.408 -23.833.484
Pazarlama Giderleri
-47.458.592 -34.778.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.227.785 13.766.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.707.858 -12.367.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.453.451 57.643.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.453.451 57.643.682
Finansman Gelirleri
15.608.864 1.135.860
Finansman Giderleri
-42.372.967 -19.639.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.689.348 39.139.738
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.762.157 -13.669.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-31.478.114 -17.444.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.715.957 3.774.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.927.191 25.470.013
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.927.191 25.470.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.927.191 25.470.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.927.191 25.470.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.927.191 25.470.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931932


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2651 Değişim: -0,09%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2795
Açılış: 8,2722
10,0398 Değişim: 0,01%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0747
Açılış: 10,0384
488,60 Değişim: 0,02%
Düşük 487,60 11.05.2021 Yüksek 488,82
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.