KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:20
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
61.287.702 61.287.702 0 61.287.702
Kar Payları
5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.767.252 61.287.702 692.820.267 0 692.820.267
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.693.248 269.362.259 900.820.820 0 900.820.820
Transferler
269.362.259 -269.362.259 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
97.830.777 97.830.777 0 97.830.777
Kar Payları
10.375.971 -10.375.971
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.679.536 97.830.777 998.651.597 0 998.651.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.605.082 99.018
Dönem Karı (Zararı)
97.830.777 61.287.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.830.777 61.287.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.359.483 161.593.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 53.294.587 31.249.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.196.556 -2.696.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.422 -575
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 626.114 -3.401.392
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
563.020 705.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.341.738 7.107.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.862.785 9.772.189
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.478.953 -2.664.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.829.740 115.870.143
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-312.243 -59.565
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.141.983 115.929.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.929.474 20.375.080
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232.612 -10.312.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-125.050.662 -212.805.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-263.630.850 -195.677.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.935.933 533.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.694.917 -196.210.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
900.865 9.419.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
900.865 9.419.637
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.266.019 -18.606.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.237.359 -21.829.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.534.069 5.697.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.569.830 19.872.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.035.761 -14.175.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
232.107 4.563.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.686 -4.029.280
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.019.686 -4.029.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.429.455 7.657.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.817.758 -5.148.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
49.611.697 12.805.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.139.598 10.076.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.015.840 -3.154.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.518.676 -6.822.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.548.831 -77.414.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.040.693 13.994.929
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.040.693 13.994.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.871.224 -102.648.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -41.871.224 -102.648.605
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.718.300 11.239.159
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.718.300 11.239.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.755.624 87.702.655
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.850.378 227.923.206
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
57.850.378 227.923.206
Ödenen Temettüler
0 -24.350.409
Ödenen Faiz
-28.406.997 -115.929.709
Alınan Faiz
312.243 59.567
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.811.875 10.387.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.811.875 10.387.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.758.859 27.452.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.570.734 37.839.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.570.734 27.758.859
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
884.628.057 621.004.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 312.564.696 198.628.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 572.063.361 422.375.866
Stoklar
9 379.436.434 393.328.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.672.735 29.910.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.930.397 76.111.253
ARA TOPLAM
1.392.238.357 1.148.113.402
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.392.238.357 1.148.113.402
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.821.333 2.722.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.821.333 2.722.198
Maddi Duran Varlıklar
383.384.280 396.615.725
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 9.603.784 7.782.177
Binalar
11 85.849.061 91.174.969
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 248.854.851 259.514.241
Taşıtlar
11 -245.190 2.297.696
Mobilya ve Demirbaşlar
11 14.041.037 14.151.463
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 23.407.452 19.821.894
Peşin Ödenmiş Giderler
10.110.703 6.392.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 10.110.703 6.392.403
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
18 47.407.945 33.607.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
442.729.261 439.343.192
TOPLAM VARLIKLAR
1.834.967.618 1.587.456.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.037.774 24.033.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
80.037.774 24.033.310
Banka Kredileri
7 67.031.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.006.162 24.033.310
Ticari Borçlar
559.037.046 531.502.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 218.877.979 159.308.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 340.159.067 372.194.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 14.984.222 14.362.331
Diğer Borçlar
10.951.022 11.970.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.951.022 11.970.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.220.224 12.274.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.582.943 10.061.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.528.305 7.918.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.054.638 2.143.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 57.853.343 5.673.524
ARA TOPLAM
742.666.574 609.879.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.666.574 609.879.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49.017.436 43.436.536
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
49.017.436 43.436.536
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 49.017.436 43.436.536
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.070.497 30.223.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 40.070.497 30.223.552
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.561.514 3.096.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.649.447 76.756.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
836.316.021 686.635.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 998.651.597 900.820.820
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.141.284 14.765.313
Yasal Yedekler
25.141.284 14.765.313
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
605.679.536 346.693.248
Net Dönem Karı veya Zararı
97.830.777 269.362.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 998.651.597 900.820.820
TOPLAM KAYNAKLAR
1.834.967.618 1.587.456.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.182.350.406 2.232.790.256 1.017.778.365 796.153.136
Satışların Maliyeti
-1.822.018.676 -1.927.625.838 -808.189.683 -678.669.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
360.331.730 305.164.418 209.588.682 117.483.627
BRÜT KAR (ZARAR)
360.331.730 305.164.418 209.588.682 117.483.627
Genel Yönetim Giderleri
-71.941.025 -58.905.467 -20.514.586 -20.017.071
Pazarlama Giderleri
-95.025.125 -78.542.611 -33.881.960 -22.799.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.800.341 66.274.922 25.892.973 3.273.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-63.159.979 -33.780.353 -38.295.048 -13.569.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.005.942 200.210.909 142.790.061 64.370.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.005.942 200.210.909 142.790.061 64.370.199
Finansman Gelirleri
27.280.698 12.315.150 4.725.021 -2.856.786
Finansman Giderleri
-74.526.389 -130.863.278 -24.314.639 -19.182.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.760.251 81.662.781 123.200.443 42.331.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.929.474 -20.375.079 -22.999.476 -10.035.429
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.464.319 -31.287.957 -16.323.259 -11.887.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.465.155 10.912.878 -6.676.217 1.852.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.830.777 61.287.702 100.200.967 32.295.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884439


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.