KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:23
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
136.602.879 136.602.879 0 136.602.879
Kar Payları
19 4.212.764 -23.825.399 -19.612.635 0 -19.612.635
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 249.550.088 136.602.879 665.552.865 0 665.552.865
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974
Transferler
126.029.389 -126.029.389 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.287.702 61.287.702 0 61.287.702
Kar Payları
19 5.365.415 -29.715.824 -24.350.409 0 -24.350.409
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 14.765.313 346.767.252 61.287.702 692.820.267 0 692.820.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.018 1.741.125
Dönem Karı (Zararı)
61.287.702 136.602.879
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.287.702 136.602.879
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.593.959 104.071.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 31.249.894 28.350.030
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.696.393 -1.985.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-575 -335.008
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.401.392 -1.650.987
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
705.574 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.107.463 4.910.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.772.189 5.562.439
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.664.726 -651.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
115.870.143 33.369.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-59.565 -6.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
115.929.708 33.376.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.375.080 39.565.226
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.312.228 -137.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-212.805.470 -192.093.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.677.050 -326.190.387
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
533.612 -73.771.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-196.210.662 -252.418.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.270.839 33.951.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.270.839 33.951.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.606.583 -96.492.819
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.829.677 -41.540.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.697.022 226.350.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.872.333 138.228.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.175.311 88.121.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.563.301 3.709.669
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.029.280 1.870.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.029.280 1.870.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.805.958 6.247.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.805.958 6.247.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.076.191 48.581.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.154.342 -2.850.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.822.831 -43.990.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.414.517 -50.705.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.994.929 1.888.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.994.929 1.888.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.648.605 -46.381.530
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -102.648.605 -46.381.530
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11.239.159 -6.212.628
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11.239.159 -6.212.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.702.655 53.367.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.923.206 106.349.307
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
227.923.206 106.349.307
Ödenen Temettüler
19 -24.350.409 -19.612.635
Ödenen Faiz
-115.929.709 -33.376.177
Alınan Faiz
59.567 6.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.387.156 4.402.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.387.156 4.402.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.452.754 43.038.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.839.910 47.440.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.839.910 27.452.754
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
881.172.660 685.495.035
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 354.150.404 354.684.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 527.022.256 330.811.019
Stoklar
9 371.091.004 349.083.029
Peşin Ödenmiş Giderler
10 56.909.758 35.080.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 12.036.828
Diğer Dönen Varlıklar
18 86.557.077 95.869.397
ARA TOPLAM
1.433.570.409 1.205.017.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.433.570.409 1.205.017.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.397.226 2.504.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.397.226 2.504.543
Maddi Duran Varlıklar
387.556.476 319.840.466
Arazi ve Arsalar
2.6, 11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.6, 11 7.312.531 5.902.964
Binalar
2.6, 11 87.967.612 59.753.205
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.6, 11 245.083.628 226.124.455
Taşıtlar
2.6, 11 3.048.953 1.036
Mobilya ve Demirbaşlar
2.6, 11 19.264.006 5.258.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.6, 11 23.006.461 20.927.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0 11.055.707
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 0 11.055.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
18 31.554.033 27.294.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.512.735 360.699.976
TOPLAM VARLIKLAR
1.855.083.144 1.565.717.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.790.976 301.810.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.790.976 301.810.047
Banka Kredileri
2.6, 7 469.720.000 294.950.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.6, 7 24.070.976 6.860.047
Ticari Borçlar
530.084.827 524.387.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 171.175.577 151.303.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 358.909.250 373.084.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 15.543.022 13.875.595
Diğer Borçlar
13.637.532 17.666.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.637.532 17.666.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.428.300 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.380.796 6.716.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.311.762 4.415.888
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.069.034 2.300.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.869.602 496.734
ARA TOPLAM
1.085.735.055 864.953.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.735.055 864.953.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.720.701 9.778.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.720.701 9.778.422
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.6, 7 45.720.701 9.778.422
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.503.867 23.886.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.503.867 23.886.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
303.254 11.216.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.527.822 44.880.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.162.262.877 909.834.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 692.820.267 655.882.974
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.765.313 9.399.898
Yasal Yedekler
14.765.313 9.399.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
346.767.252 250.453.687
Net Dönem Karı veya Zararı
61.287.702 126.029.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19 692.820.267 655.882.974
TOPLAM KAYNAKLAR
1.855.083.144 1.565.717.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.232.790.256 1.763.266.437 796.153.136 651.503.491
Satışların Maliyeti
-1.927.625.838 -1.493.779.539 -678.669.509 -582.126.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
305.164.418 269.486.898 117.483.627 69.376.860
BRÜT KAR (ZARAR)
305.164.418 269.486.898 117.483.627 69.376.860
Genel Yönetim Giderleri
-58.905.467 -49.327.376 -20.017.071 -20.490.023
Pazarlama Giderleri
-78.542.611 -77.877.811 -22.799.677 -27.456.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
66.274.922 158.165.007 3.273.170 106.345.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.780.353 -72.988.756 -13.569.850 -53.847.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.210.909 227.457.962 64.370.199 73.928.370
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
200.210.909 227.457.962 64.370.199 73.928.370
Finansman Gelirleri
12.315.150 34.704.672 -2.856.786 12.906.545
Finansman Giderleri
-130.863.278 -85.994.529 -19.182.033 -36.787.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.662.781 176.168.105 42.331.380 50.047.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.375.079 -39.565.226 -10.035.429 -11.096.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-31.287.957 -40.899.577 -11.887.485 -6.712.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.912.878 1.334.351 1.852.056 -4.384.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.287.702 136.602.879 32.295.951 38.950.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794621


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6499 Değişim: 2,58%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,6779
Açılış: 13,3069
15,4986 Değişim: 2,89%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,5030
Açılış: 15,064
775,11 Değişim: 1,81%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 776,64
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.