KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:23
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.383.533 137.187.554 45.964.989 455.536.076 0 455.536.076
Transferler
45.964.989 -45.964.989 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-615.910 102.275.936 101.660.026 0 101.660.026
Sermaye Arttırımı
2.803.601 -2.803.601 0 0
Kar Payları
21 -8.633.481 -8.633.481 0 -8.633.481
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Transferler
4.212.764 98.063.172 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
903.598 126.029.389 126.932.987 0 126.932.987
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
21 -19.612.634 -19.612.634 0 -19.612.634
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 250.453.687 126.029.389 655.882.974 0 655.882.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.198.468 2.620.685
Dönem Karı (Zararı)
126.029.389 102.275.936
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
126.029.389 102.275.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.545.043 88.903.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 36.883.210 33.707.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.076.065 1.864.708
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -333.517 217.396
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 455.305 1.647.312
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
954.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.791.060 2.810.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.562.439 4.462.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.771.379 -1.651.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.474.922 27.126.935
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -15.365 -96.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 69.490.287 27.223.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 37.756.261 23.752.591
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -436.475 -359.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-251.984.976 -165.251.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.749.425 -158.193.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.374.607 -83.809.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.374.818 -74.383.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.342.016 -46.149.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.342.016 -46.149.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-116.128.892 -65.106.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.803.132 16.966.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.443.991 95.274.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.404.626 37.542.588
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.039.365 57.732.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.364.392 -280.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.528 235.925
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.528 235.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.714.366 -7.997.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.714.366 -7.997.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.589.456 25.927.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.173.318 -4.481.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -50.614.606 -18.825.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.164.051 -61.999.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.350.330 1.144.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.350.330 1.144.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-101.308.354 -61.168.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -101.308.354 -61.168.985
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.206.027 -1.975.655
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3,10 -8.206.027 -1.975.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.777.025 61.768.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.864.581 97.529.298
Kredilerden Nakit Girişleri
200.349.999 94.600.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.514.582 2.929.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
21 -19.612.634 -8.633.481
Ödenen Faiz
-69.490.287 -27.223.615
Alınan Faiz
26 15.365 96.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.585.494 2.389.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.585.494 2.389.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.038.248 40.648.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.452.754 43.038.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.452.754 43.038.248
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
685.495.035 433.412.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 354.684.016 234.309.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 330.811.019 199.102.684
Stoklar
9 349.083.029 233.409.442
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.080.081 4.276.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 12.036.828
Diğer Dönen Varlıklar
20 95.869.397 90.090.183
ARA TOPLAM
1.205.017.124 804.226.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.205.017.124 804.226.915
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.504.543 1.435.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.504.543 1.435.079
Maddi Duran Varlıklar
319.840.466 258.329.177
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 5.902.964 5.471.142
Binalar
11 59.753.205 54.983.911
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 226.124.455 179.309.002
Taşıtlar
11 1.036 3.116
Mobilya ve Demirbaşlar
11 5.258.147 5.851.699
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 20.927.374 10.837.022
Peşin Ödenmiş Giderler
11.055.707 2.849.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 11.055.707 2.849.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
20 27.294.260 22.755.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
360.699.976 285.374.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.565.717.100 1.089.601.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.810.047 96.732.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.810.047 96.732.999
Banka Kredileri
7 294.950.000 94.600.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.860.047 2.132.999
Ticari Borçlar
524.387.805 356.943.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 151.303.244 104.898.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 373.084.561 252.045.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 13.875.595 10.190.772
Diğer Borçlar
17.666.812 17.722.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.666.812 17.722.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 9.837.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.716.559 8.487.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.415.888 6.736.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.300.671 1.751.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 496.734 3.861.490
ARA TOPLAM
864.953.552 503.777.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
864.953.552 503.777.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.778.422 3.990.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.778.422 3.990.888
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 9.778.422 3.990.888
Diğer Borçlar
0 8.670.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.670.041
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.886.021 22.626.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 23.886.021 22.626.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 11.216.131 1.973.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.880.574 37.261.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
909.834.126 541.038.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
655.882.974 548.562.621
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.399.898 5.187.134
Yasal Yedekler
9.399.898 5.187.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
250.453.687 171.099.551
Net Dönem Karı veya Zararı
126.029.389 102.275.936
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
655.882.974 548.562.621
TOPLAM KAYNAKLAR
1.565.717.100 1.089.601.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.462.610.151 1.832.230.842
Satışların Maliyeti
22 -2.133.337.797 -1.564.703.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
329.272.354 267.526.881
BRÜT KAR (ZARAR)
329.272.354 267.526.881
Genel Yönetim Giderleri
23 -68.743.709 -46.664.921
Pazarlama Giderleri
23 -101.622.911 -93.090.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 156.921.828 45.398.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -83.878.152 -18.467.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
231.949.410 154.701.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 448.761 517.666
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -12.286 -158.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.385.885 155.060.686
Finansman Gelirleri
26 44.104.467 7.251.065
Finansman Giderleri
26 -112.704.702 -36.283.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.785.650 126.028.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.756.261 -23.752.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -28.739.842 -23.155.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.016.419 -597.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.029.389 102.275.936
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.029.389 102.275.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
126.029.389 102.275.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 903.598 -615.910
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.129.497 -769.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-225.899 153.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-225.899 153.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 903.598 -615.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.932.987 101.660.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
126.932.987 101.660.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: 0,00% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8816 Değişim: 0,13%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8878
Açılış: 8,8703
10,3848 Değişim: 0,07%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,4068
Açılış: 10,3776
496,14 Değişim: 0,37%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 496,39
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.