KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:50
KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 2.383.533 137.187.554 45.964.989 455.536.076 0 455.536.076
Transferler
45.964.989 -45.964.989 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
63.456.916 63.456.916 63.456.916
Kar Payları
19 2.803.601 -11.437.082 -8.633.481 0 -8.633.481
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.715.461 63.456.916 510.359.511 0 510.359.511
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 5.187.134 171.099.551 102.275.936 548.562.621 0 548.562.621
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
102.275.936 -102.275.936 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
97.652.084 97.652.084 0 97.652.084
Kar Payları
4.212.764 -23.825.399 -19.612.635 0 -19.612.635
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 9.399.898 249.550.088 97.652.084 626.602.070 0 626.602.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.061.199 -38.166.092
Dönem Karı (Zararı)
97.652.084 63.456.916
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.652.084 63.456.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.389.221 43.232.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 18.567.396 16.538.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-583.613 -58.332
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-355.417 2.255
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -589.435 -60.587
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.139.150 6.087.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.562.439 4.462.303
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
576.711 1.624.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.790.527 6.232.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.317 -89.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.794.844 6.322.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.468.677 14.416.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.084 15.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.050.682 -126.538.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.773.639 -68.437.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.767.979 -58.821.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.005.660 -9.615.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.646.157 -36.930.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.646.157 -36.930.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.389.648 -79.464.430
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.542.238 3.586.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.188.558 55.987.658
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.926.174 19.104.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.262.384 36.882.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.071.116 949.814
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.749.012 -2.229.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.749.012 -2.229.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.990.623 -19.849.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.046.461 -3.161.632
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.882.963 -15.154.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.879.401 -29.427.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.743.700 203.646
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.743.700 203.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.900.244 -28.036.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.900.244 -28.036.085
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.722.857 -1.594.802
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-4.722.857 -1.594.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.777.998 37.570.609
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-25.374.836 52.436.148
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-25.374.836 52.436.148
Ödenen Temettüler
19 -19.612.635 -8.633.481
Ödenen Faiz
-19.794.844 -6.322.040
Alınan Faiz
4.317 89.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.200 -30.022.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.200 -30.022.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.038.248 40.648.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.442.048 10.625.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.442.048 43.038.248
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
524.541.149 433.412.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 272.077.388 234.309.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 252.463.761 199.102.684
Stoklar
9 255.388.525 233.409.442
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.819.187 4.276.949
Diğer Dönen Varlıklar
18 59.174.648 90.090.183
ARA TOPLAM
912.365.557 804.226.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
912.365.557 804.226.915
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.759.993 1.435.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.759.993 1.435.079
Maddi Duran Varlıklar
257.911.241 258.329.177
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 5.405.376 5.471.142
Binalar
11 54.264.355 54.983.911
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 172.222.109 179.309.002
Taşıtlar
11 1.887 3.116
Mobilya ve Demirbaşlar
11 5.174.963 5.851.699
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 18.969.266 10.837.022
Peşin Ödenmiş Giderler
7.572.538 2.849.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,10 7.572.538 2.849.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.745.077 0
Diğer Duran Varlıklar
18 25.338.423 22.755.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
296.332.272 285.374.135
TOPLAM VARLIKLAR
1.208.697.829 1.089.601.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.216.100 96.732.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.216.100 96.732.999
Banka Kredileri
7 67.110.400 94.600.000
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.105.700 2.132.999
Ticari Borçlar
411.132.372 356.943.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 129.824.792 104.898.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 281.307.580 252.045.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.004.956 10.190.772
Diğer Borçlar
19.318.964 17.722.340
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.318.964 17.722.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.142.542 9.837.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.064.649 8.487.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.993.251 6.736.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.071.398 1.751.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 11.442.069 3.861.490
ARA TOPLAM
547.321.652 503.777.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
547.321.652 503.777.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.132.951 3.990.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.132.951 3.990.888
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.132.951 3.990.888
Diğer Borçlar
3.498.782 8.670.041
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.498.782 8.670.041
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.142.374 22.626.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 26.142.374 22.626.396
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.973.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.774.107 37.261.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
582.095.759 541.038.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
626.602.070 548.562.621
Ödenmiş Sermaye
270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.399.898 5.187.134
Yasal Yedekler
9.399.898 5.187.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
249.550.088 171.099.551
Net Dönem Karı veya Zararı
97.652.084 102.275.936
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
626.602.070 548.562.621
TOPLAM KAYNAKLAR
1.208.697.829 1.089.601.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.111.762.946 824.169.957 554.352.373 405.285.706
Satışların Maliyeti
-911.652.908 -682.869.884 -453.732.760 -342.591.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.110.038 141.300.073 100.619.613 62.693.733
BRÜT KAR (ZARAR)
200.110.038 141.300.073 100.619.613 62.693.733
Genel Yönetim Giderleri
-28.837.353 -20.633.562 -14.442.576 -8.674.884
Pazarlama Giderleri
-50.421.349 -44.335.832 -26.181.725 -20.742.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
51.819.796 16.045.008 27.660.038 7.043.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.141.540 -6.045.882 -8.652.906 -747.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
153.529.592 86.329.805 79.002.444 39.573.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.529.592 86.329.805 79.002.444 39.573.272
Finansman Gelirleri
21.798.127 3.618.287 18.476.345 1.400.165
Finansman Giderleri
-49.206.958 -12.074.389 -29.947.704 -6.328.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.120.761 77.873.703 67.531.085 34.644.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.468.677 -14.416.787 -11.873.780 -5.178.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-34.187.568 -15.317.770 -14.135.216 -5.009.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.718.891 900.983 2.261.436 -168.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.652.084 63.456.916 55.657.305 29.465.661
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.652.084 63.456.916 55.657.305 29.465.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.652.084 63.456.916 55.657.305 29.465.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.652.084 63.456.916 55.657.305 29.465.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.652.084 63.456.916 55.657.305 29.465.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701594


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6528 Değişim: 0,46%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2339 Değişim: -0,35%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
787,67 Değişim: -0,87%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.