KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:30
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464
Transferler
-14.558.120 14.558.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-915.569 -22.020.018 207.995.475 185.059.888 16.857.932 201.917.820
Dönem Karı (Zararı)
207.995.475 207.995.475 16.775.570 224.771.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-915.569 -22.020.018 -22.935.587 82.362 -22.853.225
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
33.776.569 33.776.569 -10.293.453 23.483.116
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.984.018 153.310.061 42.253.203 222.752.008 207.995.475 690.194.495 -3.872.095 686.322.400
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -15.018.195 379.909.061 42.843.992 218.402.059 588.981.788 1.280.986.471 -7.321.688 1.273.664.783
Transferler
588.981.788 -588.981.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
693.125 -70.638.387 344.917.383 274.972.121 -47.427.860 227.544.261
Dönem Karı (Zararı)
344.917.383 344.917.383 -48.093.580 296.823.803
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
693.125 -70.638.387 -69.945.262 665.720 -69.279.542
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -14.325.070 309.270.674 42.843.992 807.383.847 344.917.383 1.555.958.592 -54.749.548 1.501.209.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.975.193 19.731.656
Dönem Karı (Zararı)
296.823.803 224.771.045
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
296.823.803 224.771.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.607.903 -76.715.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 11.254.656 7.273.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
885.680 -6.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 885.680 -6.428
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.535.365 8.782.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a,18b 15.535.365 8.832.579
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.b 0 -50.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.410.622 34.990.038
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.779.791 -5.927.722
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.892.159 40.681.881
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.275.051 2.310.336
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.976.797 -2.074.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-247.605.967 -152.956.898
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -247.605.967 -152.956.898
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 63.891.501 1.718.669
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-979.760 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -979.760 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 23.483.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.664.014 -129.470.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.664.512 -231.985.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,25 31.940.193 -15.557.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.275.681 -216.428.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
54.227.945 -17.208.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,25 -14.692.605 31.145.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 68.920.550 -48.354.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 41.171.191 -44.298.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.961.054 -120.914.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.195.036 216.003.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,25 1.713.964 304.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -109.909.000 215.698.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 13.601.047 3.539.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.495.358 3.464.384
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,25 -22.684.600 749.559
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.189.242 2.714.825
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 30.481.563 51.774.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.169.204 10.155.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.275.866 -884.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.445.070 11.039.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.879.914 18.584.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.445.226 -2.124.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -42.459.495 3.271.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.969.643 -79.580.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.721.190 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.721.190 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.470.624 -85.508.664
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -102.154.774 -84.894.255
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.315.850 -614.409
Alınan Faiz
12.779.791 5.927.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.828.529 69.352.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.728.422 235.222.305
Kredilerden Nakit Girişleri
328.728.422 235.222.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.664.792 -125.187.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-338.601.994 -123.270.348
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.062.798 -1.917.360
Ödenen Faiz
-58.892.159 -40.681.881
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.177.021 9.503.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.177.021 9.503.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.175.365 10.429.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.352.386 19.933.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.352.386 34.175.365
Ticari Alacaklar
587.860.086 604.283.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 25.531.932 57.472.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 562.328.154 546.811.278
Diğer Alacaklar
61.473.153 121.801.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,25 19.770.631 5.078.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.702.522 116.723.878
Stoklar
9 295.672.666 336.843.857
Peşin Ödenmiş Giderler
14 164.758.770 162.041.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
164.758.770 162.041.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 24.203 105.198
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.524.085 20.248.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.524.085 20.248.219
ARA TOPLAM
1.170.665.349 1.279.499.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.170.665.349 1.279.499.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 362.575.614 436.931.811
Ticari Alacaklar
10.329.240 7.479.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.329.240 7.479.320
Diğer Alacaklar
6.452.674 351.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.452.674 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 836.726.667 589.120.700
Maddi Duran Varlıklar
12 629.837.679 541.669.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.084.686 7.942.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.132.327 8.827.899
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.768.879 8.464.451
Peşin Ödenmiş Giderler
14 10.497.723 5.253.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 10.497.723 5.253.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 44.392.564 69.008.144
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.920.029.174 1.666.585.476
TOPLAM VARLIKLAR
3.090.694.523 2.946.085.306
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 346.585.239 417.127.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
346.585.239 417.127.360
Banka Kredileri
6 342.105.800 413.508.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.479.439 3.619.162
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 192.101.511 192.079.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 192.101.511 192.079.811
Banka Kredileri
6 192.101.511 192.079.811
Ticari Borçlar
404.705.171 510.625.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 3.402.277 1.688.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 401.302.894 508.936.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 22.435.521 8.834.474
Diğer Borçlar
14.738.158 33.233.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,25 22.684.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.738.158 10.548.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 102.818.974 72.337.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
102.818.974 72.337.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 10.470.453 17.113.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.254.238 9.255.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 13.524.549 7.526.121
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 1.729.689 1.729.689
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
551.278 227.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
551.278 227.723
ARA TOPLAM
1.109.660.543 1.260.834.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.660.543 1.260.834.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
436.296.098 373.450.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 436.296.098 373.450.457
Banka Kredileri
6 429.033.849 367.526.723
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.262.249 5.923.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.528.838 38.135.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 42.651.324 37.258.169
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
877.514 877.514
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
479.824.936 411.586.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.589.485.479 1.672.420.523
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.555.958.592 1.280.986.471
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.325.070 -15.018.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.325.070 -15.018.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.325.070 -15.018.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
309.270.674 379.909.061
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.d 309.270.674 379.909.061
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.c 49.068.103 49.068.103
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.843.992 42.843.992
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
807.383.847 218.402.059
Net Dönem Karı veya Zararı
344.917.383 588.981.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-54.749.548 -7.321.688
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.501.209.044 1.273.664.783
TOPLAM KAYNAKLAR
3.090.694.523 2.946.085.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.824.076.108 1.160.033.566 861.940.013 633.283.889
Satışların Maliyeti
20 -1.223.060.956 -795.338.019 -550.683.516 -446.726.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
601.015.152 364.695.547 311.256.497 186.557.224
BRÜT KAR (ZARAR)
601.015.152 364.695.547 311.256.497 186.557.224
Genel Yönetim Giderleri
21 -57.742.475 -28.688.503 -34.635.977 -15.389.374
Pazarlama Giderleri
21 -165.628.514 -97.893.344 -76.084.262 -48.768.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
182.274.508 57.804.721 66.373.948 15.058.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-219.223.125 -94.553.761 -73.868.824 -31.705.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.695.546 201.364.660 193.041.382 105.753.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
248.585.727 152.956.898 248.585.727 152.956.898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
589.281.273 354.321.558 441.627.109 258.710.120
Finansman Gelirleri
16.734.712 6.334.178 6.263.509 3.750.371
Finansman Giderleri
-245.300.681 -133.935.801 -208.354.661 -72.880.774
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.715.304 226.719.935 239.535.957 189.579.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.891.501 -1.948.890 -56.367.361 -6.908.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.897.821 -448.493 -10.550.709 -448.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.993.680 -1.500.397 -45.816.652 -6.459.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
296.823.803 224.771.045 183.168.596 182.671.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
296.823.803 224.771.045 183.168.596 182.671.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-48.093.580 16.775.570 -38.366.587 5.487.439
Ana Ortaklık Payları
344.917.383 207.995.475 221.535.183 177.183.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,19160000 0,11560000 0,12310000 0,09840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.358.845 -833.207 4.086.157 -1.325.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.358.845 -833.207 4.086.157 -1.325.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-70.638.387 -22.020.018 -7.276.760 -15.062.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.638.387 -22.020.018 -7.276.760 -15.062.086
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-70.638.387 -22.020.018 -7.276.760 -15.062.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.279.542 -22.853.225 -3.190.603 -16.387.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.544.261 201.917.820 179.977.993 166.283.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-47.427.860 16.857.932 -37.696.132 5.498.642
Ana Ortaklık Payları
274.972.121 185.059.888 217.674.125 160.784.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187787


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.