KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 20:26
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
24.691.930 -24.691.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-317.341 -808.723 12.040.321 10.914.257 -4.472.323 6.441.934
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -541.739 137.126 40.325.213 197.834.601 12.040.321 315.663.288 24.180.642 339.843.930
Transferler
1.927.990 10.112.331 -12.040.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-526.710 175.192.953 -14.558.120 160.108.123 -34.617.216 125.490.907
Kar Payları
-4.413.373 -4.413.373 -4.413.373
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -1.068.449 175.330.079 42.253.203 203.533.559 -14.558.120 471.358.038 -10.436.574 460.921.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.901.196 -34.285.067
Dönem Karı (Zararı)
-49.175.336 7.567.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.175.336 7.567.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-106.731.501 6.648.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.677.175 15.582.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
906.043 601.696
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 906.043 601.696
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.006.708 8.440.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 4.953.890 3.052.944
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.947.182 5.387.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.887.452 11.857.592
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -26.238.626 -17.658.935
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 56.662.510 34.327.513
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 6.108.761 516.039
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.645.193 -5.327.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-151.602.029 -12.470.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -151.602.029 -12.470.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.606.850 -17.363.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.891.968 -47.152.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.937.535 -72.236.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 88.366.575 5.787.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -75.429.040 -78.024.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.275.627 -21.254.734
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -22.608.880 -15.205.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.666.747 -6.049.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -106.335.918 -7.809.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -7.008.690 -7.113.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.292.405 57.890.986
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.590 -655.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 103.279.815 58.546.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
738.757 821.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
633.312 -3.495.091
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
221.494 -3.707.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
411.818 212.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28.500.870 15.106.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.374.612 -9.062.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.366.028 -9.868.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.991.416 805.972
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-172.798.805 -32.936.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.844.000 -1.063.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.258.391 -285.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.210.676 -12.227.669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.449.302 -29.886.604
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -81.342.192 -28.090.400
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.107.110 -1.796.204
Alınan Faiz
26.238.626 17.658.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.832.195 43.364.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
308.016.839 78.013.230
Kredilerden Nakit Girişleri
311.458.577 77.375.472
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-3.441.738 637.758
Ödenen Temettüler
-4.413.373
Ödenen Faiz
-62.771.271 -34.843.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
195.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.720.323 -3.147.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.720.323 -3.147.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.709.444 7.857.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.429.767 4.709.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.429.767 4.709.444
Ticari Alacaklar
299.548.223 263.808.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 46.369.020 86.058.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 253.179.203 177.750.163
Diğer Alacaklar
79.309.016 49.033.389
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-28 62.914.482 40.305.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.394.534 8.727.787
Stoklar
9 177.562.285 71.226.367
Peşin Ödenmiş Giderler
14 24.728.061 19.240.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.319.582 61.191
Diğer Dönen Varlıklar
15 56.712.536 34.751.997
ARA TOPLAM
651.609.470 442.831.541
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
651.609.470 442.831.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 221.585.512 25.833.804
Diğer Alacaklar
351.868 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 190.335.523 28.320.000
Maddi Duran Varlıklar
12 465.939.574 413.297.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.715.155 9.333.782
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.351.707 8.970.334
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.508.340 1.986.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 35.293.163 51.432.418
Diğer Duran Varlıklar
15 13.329.000 10.276.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
940.058.135 589.509.941
TOPLAM VARLIKLAR
1.591.667.605 1.032.341.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 263.999.286 211.351.823
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.100.235 50.062.189
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.100.235 50.062.189
Banka Kredileri
6 112.268.438 46.745.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 831.797 3.316.424
Ticari Borçlar
222.452.290 119.159.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 232.977 220.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 222.219.313 118.939.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.768.188 4.029.431
Diğer Borçlar
3.092.016 2.458.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-28 478.729 257.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.613.287 2.201.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 47.952.632 19.211.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.497.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.237.927 9.162.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.458.183 3.119.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.779.744 6.043.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 58.655
ARA TOPLAM
660.661.229 416.933.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
660.661.229 416.933.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
453.041.573 260.710.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
453.041.573 260.710.243
Banka Kredileri
6 451.227.577 257.939.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.813.996 2.771.107
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
240.113
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.043.339 14.613.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 16.295.364 13.865.941
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.084.912 275.564.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.130.746.141 692.497.552
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
471.358.038 315.663.288
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.068.449 -541.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.068.449 -541.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.068.449 -541.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
175.330.079 137.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.d 175.330.079 137.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.477.314 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 42.253.203 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.533.559 197.834.601
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.558.120 12.040.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.436.574 24.180.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.921.464 339.843.930
TOPLAM KAYNAKLAR
1.591.667.605 1.032.341.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 947.934.602 665.262.526
Satışların Maliyeti
20 -705.115.853 -479.205.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.818.749 186.056.861
BRÜT KAR (ZARAR)
242.818.749 186.056.861
Genel Yönetim Giderleri
21 -38.078.837 -29.786.790
Pazarlama Giderleri
21 -90.592.757 -92.134.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 52.730.274 27.598.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -109.724.574 -7.639.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.152.855 84.093.430
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 151.602.029 12.470.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
208.754.884 96.563.430
Finansman Gelirleri
25 70.746.740 82.992.443
Finansman Giderleri
25 -331.283.810 -189.351.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.782.186 -9.795.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.606.850 17.363.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27.a -588.102 -2.106.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.b 3.194.952 19.470.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.175.336 7.567.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.175.336 7.567.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.617.216 -4.472.323
Ana Ortaklık Payları
-14.558.120 26 -0,00810000 0,00670000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-526.710 -317.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-526.710 -317.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-526.710 -317.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
175.192.953 -808.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.192.953 -808.723
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
175.192.953 -808.723
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.666.243 -1.126.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.490.907 6.441.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.617.216 -4.472.323
Ana Ortaklık Payları
160.108.123 10.914.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009886


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9339 Değişim: 0,05%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0300 Değişim: -0,04%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,94 Değişim: 0,12%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.