KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 20:14
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 39.824.742 173.991.223 2.552.281 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -133.097 0 0 0 8.716.566 8.583.469 10.691.777 19.275.246
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -653.686 0 0 0 0 0 -653.686 0 -653.686
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 494.286 39.824.242 176.543.504 8.716.566 291.446.364 27.074.354 318.520.718
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -224.398 945.849 40.325.213 173.142.671 24.691.930 304.749.031 28.652.965 333.401.996
Transferler
0 0 0 0 0 0 24.691.930 -24.691.930 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -322.500 -4.135.615 0 0 1.370.517 -3.087.598 -900.731 -3.988.329
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.224.111 -546.898 -3.189.766 40.325.213 197.834.601 1.370.517 301.661.433 27.752.234 329.413.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.466.631 -9.812.695
Dönem Karı (Zararı)
469.786 19.408.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
469.786 19.408.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.979.029 19.731.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 8.088.458 7.919.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.100.115 -4.726.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.533.778 593.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.566.337 -5.319.471
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.559.184 4.739.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.279.717 -18.204.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.971.007 23.526.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
889.937 2.371.744
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-22.043 -2.954.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.272 11.782.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.800.000 16.804
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.499.500 -48.226.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.054.493 -8.720.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.961.499 -5.584.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.092.994 -3.135.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.888.636 -21.604.337
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.228.870 -17.301.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.659.766 -4.302.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 14.283.406 23.359.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -10.646.203 -14.683.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.153.669 -24.054.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -42.714 -85.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 30.196.383 -23.968.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.464.734 470.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.131.883 2.646.750
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.106.777 1.106.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.025.106 1.539.973
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.328.497 -8.672.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.273.357 3.032.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.583.416 2.874.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.689.941 158.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.948.315 -9.086.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.806.186 -1.340.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
324.502 614.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.677.789 7.857.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.957.506 -10.346.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.920.605 -10.294.560
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -36.901 -52.273
Alınan Faiz
6.279.717 18.204.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.051.803 23.799.808
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -653.686
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -653.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.705.974 49.040.416
Kredilerden Nakit Girişleri
105.705.974 49.040.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.799.067 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.799.067 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-616.353 -91.662
Ödenen Faiz
-12.971.007 -23.526.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.371.350 -969.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.737.039 21.844.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.737.039 21.844.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.857.415 5.643.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.594.454 27.487.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 32.594.454 7.857.415
Ticari Alacaklar
204.736.120 191.571.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 99.807.492 91.845.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.928.628 99.725.571
Diğer Alacaklar
41.667.291 27.778.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 27.328.869 25.099.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.338.422 2.678.656
Stoklar
9 49.133.041 63.416.447
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.723.589 12.355.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.723.589 12.355.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 61.402 385.904
Diğer Dönen Varlıklar
15 36.018.409 30.434.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 36.018.409 30.434.994
ARA TOPLAM
382.934.306 333.800.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
382.934.306 333.800.179
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 22.883.059 27.154.955
Diğer Alacaklar
49.029.292 49.029.292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 48.677.424 48.677.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.868 351.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.650.000 15.850.000
Maddi Duran Varlıklar
12 406.070.183 404.122.599
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.993.211 5.071.747
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.629.763 4.708.299
Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.037.281 1.759.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.037.281 1.759.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 31.931.761 31.882.406
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
538.594.787 534.870.466
TOPLAM VARLIKLAR
921.529.093 868.670.645
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.274.205 162.816.353
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
177.274.205 162.816.353
Banka Kredileri
177.274.205 162.816.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
61.189.009 68.401.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
61.189.009 68.401.362
Banka Kredileri
6 59.332.047 66.662.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.856.962 1.738.651
Ticari Borçlar
91.837.444 61.268.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 833.660 876.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.003.784 60.392.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.673.072 3.208.338
Diğer Borçlar
4.714.327 5.953.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.700.599 3.965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.013.728 1.988.622
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.073.015 3.744.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 9.073.015 3.744.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.793.261 4.347.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 2.901.251 3.313.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.892.010 1.034.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.445.676 0
ARA TOPLAM
364.000.009 309.741.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.000.009 309.741.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.938.365 212.893.310
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.938.365 212.893.310
Banka Kredileri
6 211.961.907 209.182.188
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.976.458 3.711.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
600.283 600.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.576.769 12.034.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 11.828.794 11.286.032
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.115.417 225.527.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
592.115.426 535.268.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.661.433 304.749.031
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.736.664 721.451
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.736.664 721.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-546.898 -224.398
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.189.766 945.849
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.549.324 46.549.324
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.224.111 6.224.111
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 40.325.213 40.325.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.834.601 173.142.671
Net Dönem Karı veya Zararı
1.370.517 24.691.930
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.752.234 28.652.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.413.667 333.401.996
TOPLAM KAYNAKLAR
921.529.093 868.670.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 320.392.497 254.472.035 178.961.088 104.196.479
Satışların Maliyeti
20 -214.440.524 -144.075.820 -123.050.533 -60.296.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.951.973 110.396.215 55.910.555 43.900.284
BRÜT KAR (ZARAR)
105.951.973 110.396.215 55.910.555 43.900.284
Genel Yönetim Giderleri
21 -14.020.731 -12.800.652 -6.659.108 -5.690.970
Pazarlama Giderleri
21 -49.524.926 -30.095.341 -27.586.164 -16.140.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.415.066 4.496.957 3.300.272 1.079.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.974.456 -873.710 -1.424.585 470.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.846.926 71.123.469 23.540.970 23.618.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.800.000 0 1.663.718 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.646.926 71.123.469 25.204.688 23.618.178
Finansman Gelirleri
11.040.168 82.208.462 1.298.024 74.947.245
Finansman Giderleri
-57.186.036 -122.141.099 -29.991.319 -90.781.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
501.058 31.190.832 -3.488.607 7.783.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.272 -11.782.489 -364.744 -10.603.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.272 -11.782.489 -364.744 -10.603.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
469.786 19.408.343 -3.853.351 -2.820.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
469.786 19.408.343 -3.853.351 -2.820.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-900.731 10.691.777 -1.444.939 910.748
Ana Ortaklık Payları
1.370.517 8.716.566 -2.408.412 -3.730.995
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 23 0,00080000 0,00500000 -0,00130000 -0,00210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-322.500 -133.097 262.815 -114.615
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-403.127 -166.371 315.378 -137.538
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
80.627 33.274 -52.563 22.923
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
24.b 80.627 33.274 -52.563 22.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.135.615 0 4.622.836 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.135.615 0 4.622.836 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-4.135.615 0 4.622.836 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.458.115 -133.097 4.885.651 -114.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.988.329 19.275.246 1.032.300 -2.934.862
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-900.731 10.691.777 -1.444.939 910.748
Ana Ortaklık Payları
-3.087.598 8.583.469 2.477.239 -3.845.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869557


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.444 Değişim: -0,68% Hacim : 12.265 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5469 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3711 Değişim: 1,01%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
513,24 Değişim: 0,99%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.