KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:14
KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -514.549 3.547.821 0 0 5.345.123 8.378.395 -498.177 7.880.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 572.219 7.933.110 39.824.242 178.207.084 5.345.123 298.403.230 18.150.586 316.553.816
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 627.383 0 39.824.242 173.991.223 2.552.381 283.516.581 16.382.577 299.899.158
Transferler
0 0 0 0 0 0 2.552.281 -2.552.281 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -18.482 0 0 0 12.447.561 12.429.079 9.781.029 22.210.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 41.643.655 6.877.797 608.901 0 39.824.242 176.543.504 12.447.561 295.945.660 26.163.606 322.109.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.393.717 30.253.465
Dönem Karı (Zararı)
22.228.590 4.846.946
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.228.590 4.846.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.968.297 8.691.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.635.309 4.575.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-46.174 107.033
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -46.174 107.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-911.714 4.120.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 5.155.732 3.554.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.067.446 565.998
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.904.714 969.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.365.917 -7.186.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.933.209 9.220.579
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.260.549 2.962.057
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.732.555 -4.026.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 92.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.178.786 889.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.804 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16.804 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -2.063.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.897.814 17.923.462
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 3.033.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.920.644 -48.682.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.556.318 -5.925.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 10.476.962 -42.757.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.578.765 -3.484.325
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.554.775 -2.791.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.023.990 -692.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 12.080.715 -1.840.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -10.617.816 -31.079.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.798.081 66.509.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 79.293 99.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -11.877.374 66.409.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
933.313 751.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.667.416 -791.604
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.271.985 -1.288.331
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-395.431 496.727
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.724.019 29.783.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.446.389 3.723.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.043.753 3.091.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.597.364 632.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.700.927 31.462.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-281.603 -498.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-411.187 -710.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.274.426 4.256.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.091.491 -2.929.798
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.045.491 -2.866.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -46.000 -63.666
Alınan Faiz
11.365.917 7.186.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.630.296 -4.738.648
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.709.607 3.995.617
Kredilerden Nakit Girişleri
42.709.607 3.995.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.301.616 -421.647
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.335.270 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-33.654 -421.647
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.552.282 0
Ödenen Faiz
-10.933.209 -9.220.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.511.005 29.771.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.511.005 29.771.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.643.048 3.647.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.154.053 33.418.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.154.053 5.643.048
Ticari Alacaklar
150.124.115 167.038.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 69.898.809 73.407.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 80.225.306 93.630.345
Diğer Alacaklar
37.809.500 29.230.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 30.834.945 28.280.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.974.555 950.565
Stoklar
9 86.865.340 98.946.055
Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.998.826 19.764.950
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 29.998.826 19.764.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 107.403 875.003
Diğer Dönen Varlıklar
15 51.388.384 35.344.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 51.388.384 35.344.631
ARA TOPLAM
396.447.621 356.842.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
396.447.621 356.842.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 19.812.096 18.784.799
Diğer Alacaklar
40.705.346 29.025.170
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 40.450.010 28.769.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.336 255.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.653.478 5.653.478
Maddi Duran Varlıklar
12 379.512.870 380.088.691
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.326.958 4.311.759
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.963.510 3.948.311
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.187.166 803.226
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.187.166 803.226
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 36.952.420 38.126.585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.150.334 476.793.708
TOPLAM VARLIKLAR
884.597.955 833.636.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 129.572.718 87.814.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 74.542.183 72.488.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 74.542.183 72.488.673
Banka Kredileri
6 74.259.650 72.139.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 282.533 349.149
Ticari Borçlar
113.998.479 135.894.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 367.910 288.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 113.630.569 135.606.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.575.204 3.641.891
Diğer Borçlar
2.707.855 2.822.990
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.359.997 1.079.701
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.347.858 1.743.289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 12.979.933 20.703.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 12.979.933 20.703.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.811.008 3.394.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 6.198.032 2.781.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
612.976 612.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.393.269 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.393.269 0
ARA TOPLAM
350.580.649 326.761.046
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.580.649 326.761.046
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.335.358 196.136.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 200.335.358 196.136.106
Banka Kredileri
6 199.619.124 195.452.834
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 716.234 683.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.572.682 10.839.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 11.572.682 10.091.936
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.908.040 206.976.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
562.488.689 533.737.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.945.660 283.516.581
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 41.643.655 41.643.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
608.901 627.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
608.901 627.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
608.901 627.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.702.039 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 39.824.242 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
176.543.504 173.991.223
Net Dönem Karı veya Zararı
12.447.561 2.552.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.163.606 16.382.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.109.266 299.899.158
TOPLAM KAYNAKLAR
884.597.955 833.636.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 150.275.556 132.376.743
Satışların Maliyeti
20 -83.779.625 -90.337.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.495.931 42.039.428
BRÜT KAR (ZARAR)
66.495.931 42.039.428
Genel Yönetim Giderleri
21 -7.109.682 -5.651.957
Pazarlama Giderleri
21 -13.954.531 -11.975.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.417.830 6.021.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.344.257 -1.409.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.505.291 29.023.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.505.291 29.023.494
Finansman Gelirleri
7.261.217 10.808.641
Finansman Giderleri
-31.359.132 -34.095.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.407.376 5.736.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.178.786 -889.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -1.178.786 -889.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.228.590 4.846.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.228.590 4.846.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.781.029 -498.177
Ana Ortaklık Payları
12.447.561 5.345.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) TL 23 0,00690000 0,00740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.482 -514.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.482 -514.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 3.547.821
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 3.547.821
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 3.547.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.482 3.033.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.210.108 7.880.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.781.029 -498.177
Ana Ortaklık Payları
12.429.079 8.378.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763293


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4593 Değişim: 0,26%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2963 Değişim: 0,35%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
795,96 Değişim: 0,02%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.