KAP ***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:42
KAP ***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -42.875 15.761.590 15.718.715 15.718.715
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -228.050 1.585.965 769.248 66.559 15.761.590 49.862.791 49.862.791
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
4,11 -69.530 1.300.438 24.693.914 -25.994.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.910.820 21.841.290 21.841.290
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -321.529 1.585.965 2.069.686 24.760.473 21.910.820 81.912.894 81.912.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.831.344 14.225.472
Dönem Karı (Zararı)
21.910.820 15.761.590
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.603.133 2.375.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 372.710 275.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.416.692 2.205.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-520.157 -81.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-38.994 -23.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.476.343 -3.911.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.800.649 -118.924.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11.266.956 8.655.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.373.922 106.589.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.572 -232.553
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.831.344 14.225.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-258.278 -559.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -258.278 -559.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-232.774 -203.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-232.774 -203.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.340.292 13.462.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.340.292 13.462.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.863.685 32.747.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.203.977 46.209.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.918.262 77.076.618
Finansal Yatırımlar
5 20.287 0
Ticari Alacaklar
6 193.295.607 133.494.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
193.295.607 133.494.958
Peşin Ödenmiş Giderler
229.195 66.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
229.195 66.475
Diğer Dönen Varlıklar
7 1.021.191 1.257.282
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
854.036 862.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
167.155 395.226
ARA TOPLAM
278.484.542 211.895.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
278.484.542 211.895.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 669.771 547.841
Kullanım Hakkı Varlıkları
77.590 272.657
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0 3.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 147.394 108.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.375.759 3.413.490
TOPLAM VARLIKLAR
281.860.301 215.308.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 194.621.441 148.247.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 447.105 1.209.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
194.174.336 147.038.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.568 233.755
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.758.809 2.939.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.093.839 2.474.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.390.869 1.216.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
702.970 1.258.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.180 319.383
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.180 319.383
ARA TOPLAM
198.712.837 154.214.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.712.837 154.214.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.062.820 848.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.062.820 848.698
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.234.570 1.022.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.947.407 155.237.219
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.912.894 60.071.604
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.264.436 1.333.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.264.436 1.333.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.529 -251.999
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.069.686 769.248
Yasal Yedekler
2.069.686 769.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 24.760.473 66.559
Net Dönem Karı veya Zararı
10 21.910.820 25.994.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.912.894 60.071.604
TOPLAM KAYNAKLAR
281.860.301 215.308.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003
BRÜT KAR (ZARAR)
29.690.705 27.520.977 6.692.197 11.744.003
Genel Yönetim Giderleri
3 -9.145.613 -7.386.059 -3.030.563 -2.497.866
Pazarlama Giderleri
-2.577.403 -3.123.443 -736.703 -1.203.427
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-185.850 -128.640 -72.570 -49.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.055.571 3.904.979 4.198.399 1.346.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-646.086 -641.187 -185.643 -296.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.191.324 20.146.627 6.865.117 9.043.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.280.504 -4.385.037 -1.788.156 -2.040.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.302.115 -4.396.206 -1.808.709 -2.059.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 21.611 11.169 20.553 19.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.910.820 15.761.590 5.076.961 7.002.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.530 -42.875 -46.732 -22.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -86.913 -54.968 -58.416 -29.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 17.383 12.093 11.684 6.429
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10 17.383 12.093 11.684 6.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.530 -42.875 -46.732 -22.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.841.290 15.718.715 5.030.229 6.979.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.841.290 15.718.715 5.030.229 6.979.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973716


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8285 Değişim: 3,71%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8542
Açılış: 12,369
14,4737 Değişim: 3,32%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4972
Açılış: 14,009
734,89 Değişim: 3,06%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.