KAP ***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 18:18
KAP ***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
4,11 385.632 7.337.868 -7.723.500 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.101 3.521.922 3.499.821 3.499.821
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -207.276 1.585.965 769.248 2.438.352 3.521.922 37.643.897 37.643.897
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 31.907.479 -251.999 1.585.965 769.248 66.559 25.994.352 60.071.604 60.071.604
Transferler
-34.890 1.300.438 24.693.914 -25.994.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 10.629.589 10.594.699 10.594.699
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 -286.889 1.585.965 2.069.686 24.760.473 10.629.589 70.666.303 70.666.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.434.616 1.051.854
Dönem Karı (Zararı)
10.629.589 3.521.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-961.712 -1.479.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 124.685 85.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-876.230 -1.561.970
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-201.188 -16.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.979 13.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.233.261 -990.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.195.787 -70.756.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-6.568.897 9.198.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.308.078 60.355.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.345 212.033
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.434.616 1.051.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-248.118 -3.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -248.118 -3.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.591 -67.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.591 -67.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.108.907 980.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.108.907 980.301
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.863.685 32.747.061
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 64.972.592 33.727.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.486.353 77.076.618
Ticari Alacaklar
6 220.690.745 133.494.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
220.690.745 133.494.958
Peşin Ödenmiş Giderler
341.750 66.475
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
341.750 66.475
Diğer Dönen Varlıklar
7 1.491.148 1.257.282
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.175.223 862.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
315.925 395.226
ARA TOPLAM
314.009.996 211.895.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
314.009.996 211.895.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 750.759 547.841
Kullanım Hakkı Varlıkları
232.773 272.657
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.694 3.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 117.379 108.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.583.609 3.413.490
TOPLAM VARLIKLAR
317.593.605 215.308.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 240.555.597 148.247.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 979.480 1.209.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
239.576.117 147.038.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
502.767 233.755
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.495.277 2.939.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.990.161 2.474.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
706.660 1.216.058
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.283.501 1.258.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.898 319.383
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.898 319.383
ARA TOPLAM
245.819.700 154.214.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
245.819.700 154.214.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
935.852 848.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
935.852 848.698
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 2.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.107.602 1.022.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.927.302 155.237.219
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.666.303 60.071.604
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 31.907.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.299.076 1.333.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.299.076 1.333.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-286.889 -251.999
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.069.686 769.248
Yasal Yedekler
2.069.686 769.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 24.760.473 66.559
Net Dönem Karı veya Zararı
10 10.629.589 25.994.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.666.303 60.071.604
TOPLAM KAYNAKLAR
317.593.605 215.308.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 17.058.465 8.938.953
Satışların Maliyeti
3 -3.041.055 -2.384.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.017.410 6.554.624
BRÜT KAR (ZARAR)
14.017.410 6.554.624
Genel Yönetim Giderleri
3 -2.803.939 -2.340.258
Pazarlama Giderleri
-1.060.728 -834.446
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-56.640 -36.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.310.157 1.195.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-249.745 -133.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.156.515 4.405.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.156.515 4.405.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.156.515 4.405.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.526.926 -883.536
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.527.183 -863.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
257 -20.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.629.589 3.521.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.629.589 3.521.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.629.589 3.521.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.890 -22.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -43.612 -28.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 8.722 6.233
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
8.722 6.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.890 -22.101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.594.699 3.499.821
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.594.699 3.499.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,52% Hacim : 4.078 Mio.TL Son veri saati : 10:38
Düşük 1.432 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2949 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0220 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0384
Açılış: 10,005
485,13 Değişim: 0,53%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,61
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.