KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:13
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.822.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -69.679 136.799 5.325.429 5.392.549 5.392.549
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -177.585 1.585.965 383.616 -4.899.516 5.325.429 31.753.595 31.753.595
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
9.907.479 -7.535.686 385.632 4.966.075 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -42.875 15.761.590 15.718.715 15.718.715
Dönem Sonu Bakiyeler
31.907.479 0 -228.050 1.585.965 769.248 56.559 15.761.590 49.862.791 49.862.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.225.472 4.728.322
Dönem Karı (Zararı)
15.761.590 5.325.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.375.637 1.096.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 275.783 52.067
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.205.030 835.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-81.914 232.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-23.262 -24.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.911.755 -1.693.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.924.171 134.661.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
8.655.490 -6.182.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.589.479 -130.188.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.553 16.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.225.472 4.728.322
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-559.676 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -559.676 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.102 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.694 4.728.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.462.694 4.728.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.747.061 24.095.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.209.755 28.824.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.521.403 61.391.709
Finansal Yatırımlar
5 69.815
Ticari Alacaklar
6 196.634.799 77.710.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
196.634.799 77.710.628
Peşin Ödenmiş Giderler
175.647 40.215
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
175.647 40.215
Diğer Dönen Varlıklar
1.309.120 603.122
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
946.937 436.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
362.183 166.864
ARA TOPLAM
263.710.784 139.745.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
263.710.784 139.745.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 675.271 179.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
340.394 492.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.756 14.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 100.074 76.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.602.499 3.244.064
TOPLAM VARLIKLAR
267.313.283 142.989.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 211.657.787 105.068.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 952.641 425.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.705.146 104.642.547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
114.601 203.880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.026.164 748.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.319.949 1.544.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.017.664 1.106.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.302.285 438.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
305.011 243.348
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
305.011 243.348
ARA TOPLAM
216.423.512 107.809.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.423.512 107.809.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
767.606 572.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
767.606 572.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
87.624 292.561
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
87.624 292.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.980 1.036.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
217.450.492 108.845.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.862.791 34.144.076
Ödenmiş Sermaye
10 31.907.479 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 0 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.357.915 1.400.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.357.915 1.400.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.050 -185.175
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 769.248 383.616
Yasal Yedekler
769.248 383.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 66.559 -4.899.516
Net Dönem Karı veya Zararı
15.761.590 7.723.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.862.791 34.144.076
TOPLAM KAYNAKLAR
267.313.283 142.989.738


Sunum Para Birimi
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2429 Değişim: -0,32%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0259 Değişim: 0,21%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0456
Açılış: 10,005
485,39 Değişim: 0,58%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.