KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:16
KAP ***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GNI*** ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -107.906 1.449.166 100.076 -9.882.628 5.266.652 26.361.046 26.361.046
Transferler
283.540 4.983.112 -5.266.652
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -44.538 136.799 1.725.584 1.817.845 1.817.845
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -152.444 1.585.965 383.616 -4.899.516 1.725.584 28.178.891 28.178.891
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 22.000.000 7.535.686 -185.175 1.585.965 383.616 -4.899.516 7.723.500 34.144.076 34.144.076
Transferler
385.632 7.337.868 -7.723.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4,11 -22.101 3.521.922 3.499.821 3.499.821
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 7.535.686 -207.276 1.585.965 769.248 2.438.352 3.521.922 37.643.897 37.643.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.051.854 439.265
Dönem Karı (Zararı)
3.521.922 1.725.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.479.751 543.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 85.132 17.298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.561.970 585.195
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.689 -59.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.776 1.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-990.317 -1.830.095
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.756.282 -34.208.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9.198.325 -421.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.355.607 32.498.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.033 301.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.051.854 439.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.925 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.925 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.628 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.628 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
980.301 439.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
980.301 439.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.747.061 24.095.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.727.362 24.535.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.139.193 61.391.709
Ticari Alacaklar
6 148.466.910 77.710.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.466.910 77.710.628
Peşin Ödenmiş Giderler
316.745 40.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
316.745 40.215
Diğer Dönen Varlıklar
7 711.909 603.122
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
189.259 436.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
522.650 166.864
ARA TOPLAM
203.634.757 139.745.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.634.757 139.745.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.309.254 2.309.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
792.000 792.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.750 171.750
Maddi Duran Varlıklar
8 168.856 179.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
473.396 492.215
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 11.598 14.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 63.036 76.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.197.890 3.244.064
TOPLAM VARLIKLAR
206.832.647 142.989.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 165.423.916 105.068.309
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 447.006 425.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
164.976.910 104.642.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
429.733 203.880
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
822.569 748.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.182.209 1.544.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
566.250 1.106.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
615.959 438.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.024 243.348
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
278.024 243.348
ARA TOPLAM
168.136.451 107.809.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.136.451 107.809.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.750 171.750
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
171.750 171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
636.484 572.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
636.484 572.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
244.065 292.561
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
244.065 292.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.299 1.036.571
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.188.750 108.845.662
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.643.897 34.144.076
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 7.535.686 7.535.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.378.689 1.400.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.378.689 1.400.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207.276 -185.175
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.585.965 1.585.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 769.248 383.616
Yasal Yedekler
769.248 383.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.438.352 -4.899.516
Net Dönem Karı veya Zararı
10 3.521.922 7.723.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.643.897 34.144.076
TOPLAM KAYNAKLAR
206.832.647 142.989.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 8.938.953 3.910.744
Satışların Maliyeti
-2.384.329 -537.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.554.624 3.373.652
BRÜT KAR (ZARAR)
6.554.624 3.373.652
Genel Yönetim Giderleri
3 -2.340.258 -2.142.584
Pazarlama Giderleri
-834.446 -588.134
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-36.000 -30.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.195.359 1.631.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-133.821 -109.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.405.458 2.134.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.405.458 2.134.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.405.458 2.134.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-883.536 -408.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-863.527 -403.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.009 -5.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.521.922 1.725.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.521.922 1.725.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.521.922 1.725.584
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.101 92.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -28.334 -55.672
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 144.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 6.233 3.934
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6.233 3.934
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.101 92.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.499.821 1.817.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.499.821 1.817.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844550


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6419 Değişim: -0,09%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3159 Değişim: -0,18%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
495,07 Değişim: 0,06%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 498,51
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.